Ustawa o zmianie ustawy o Siłach Zbrojnych i służbie wojskowej
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O SIŁACH ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ I SŁUŻBIE WOJSKOWEJ

20 grudnia 2015 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa zmienia brzmienie Ustawy o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i Służbie Wojskowej z dnia 31 października 2014 roku.

Artykuł 2.

Do art. 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:

Cytat:c/ Dowódca SZ RB ma możliwość powołania swego zastępcy. Zastępca Dowódcy SZ RB musi posiadać stopień generalski, bądź admiralski.

Artykuł 3.

Art. 4 zyskuje brzmienie:

Cytat:1. Organami dowódczymi rodzajów sił zbrojnych są:

a/ dla Wojsk Lądowych - Dowództwo Wojsk Lądowych (DWL). Na czele DWL stoi Dowódca Wojsk Lądowych powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca WL musi posiadać stopień generalski.

b/ dla Sił Powietrznych - Dowództwo Sił Powietrznych (DSP). Na czele DSP stoi Dowódca Sił Powietrznych powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca SP musi posiadać stopień generalski.

c/ dla Marynarki Wojennej - Dowództwo Marynarki Wojennej (DMW). Na czele DMW stoi Dowódca Marynarki Wojennej powoływany przez Dowódcę SZ RB. Dowódca MW musi posiadać stopień admiralski.

2. Jeżeli nie ma wybranego dowódcy rodzaju sił zbrojnych, to jego obowiązki pełni Dowódca SZ RB.

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Eddard Noqtern
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości