Ustawa o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O ZMIANIE KONSTYTUCJI REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

9 stycznia 2016 r.

Artykuł 1.
Artykuł 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej otrzymuje brzmienie:
Cytat:Źródłami obowiązującego prawa Republiki Bialeńskiej są według hierarchii: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy przyjęte przez Parlament Republiki Bialeńskiej, dekrety, rozporządzenia, prawo zwyczajowe i naturalne oraz prawo lokalne, na terenach nim objętych.

Artykuł 2.
Do artykułu 8 Konstytucji Republiki Bialeńskiej dodaje się literę k), o następującym brzmieniu:
Cytat:k) Wydaje rozporządzenia prezydenckie, które określają zasady funkcjonowania poszczególnych organów lub instytucji powoływanych przez prezydenta lub są dokumentami decyzyjnymi w danych kwestiach.

Artykuł 3.
Do artykułu 9 Konstytucji Republiki Bialeńskiej dodaje się ustęp 2, o następującym brzmieniu:
Cytat:2. Ministrowie wydają rozporządzenia tylko w zakresie kompetencji ustawowych oraz w kwestii spraw podległych ministerstwu, które minister obejmuje.

Artykuł 4.
Moc obowiązującą traci Ustawa rozporządzeniach ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r.

Artykuł 5.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Eddard Noqtern
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości