Ustawa o likwidacji Zjednoczonych Socjalistycznych Emiratów Equestralii
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]
USTAWA O LIKWIDACJI ZJEDNOCZONYCH SOCJALISTYCZNYCH EMIRATÓW EQUESTRALII

20 stycznia 2016 r.

Art.1
Traci moc prawną ustawa o utworzeniu Zjednoczonych Socjalistycznych Emiratów Equestralii z 1 grudnia 2015 r.

Art.2
1. Obszary terytorialne Zjednoczonych Socjalistycznych Emiratów Equestralii włącza się w struktury Pryncypatu Lahazydii.
2. Mieszkańcy, którzy do czasu wejścia w życia tej ustawy nie dokonali przemeldowania, zostają automatycznie przemeldowani do Pryncypatu Lahazydii przez ministra właściwego ds. regionów i samorządów wciągu 7 dni od chwili wejścia w życie tej ustawy.

Art.3
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Frederick Hufflepuff
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości