Ustawa o obowiązku mieszkaniowym
#1
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O OBOWIĄZKU MIESZKANIOWYM

[align=center]6 września 2015 r.

Art. 1

Na terytorium Republiki Bialeńskiej wprowadza się nakaz zamieszkiwania w jednym z regionów bądź państw stowarzyszeniowych.

Art. 2

1. Sposób przyznawania statusu mieszkańca danego regionu bądź państwa stowarzyszonego oraz obowiązkach i przywilejach, wynikających z tego faktu, precyzuje prawo lokalne.
2. Jednocześnie można być mieszkańcem nie tylko jednego regionu bądź państwa stowarzyszonego.

Art. 3

1. Osoby, według prawa lokalnego, sprawujące najwyższą funkcję w danym regionie bądź państwie stowarzyszonym mają obowiązek prowadzenia oraz aktualizowania na bieżąco listy mieszkańców.
2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust.1, art.2 listę mieszkańców danego regionu prowadzi Prezydent Republiki Bialeńskiej bądź osoba przez niego wyznaczona.

Art. 4

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
(-) Andrzej Swarzewski
[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#2
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O OBOWIĄZKU MIESZKANIOWYM

[align=center]6 września 2015 r.
[i]z poprawką z 20 września 2015 r.

Art. 1

1. Na terytorium Republiki Bialeńskiej wprowadza się nakaz zameldowania w jednym z regionów bądź państw stowarzyszeniowych.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1, art.1 niniejszej ustawy dotyczy tylko obywateli Republiki Bialeńskiej.

Art. 2

1. Sposób zameldowania się w danym regionie bądź państwie stowarzyszonym oraz obowiązkach i przywilejach, wynikających z tego faktu, precyzuje prawo lokalne.
2. Jednocześnie można być zameldowanym tylko w jednym regionie bądź państwie stowarzyszonym.

Art. 3

1. Osoby, według prawa lokalnego, sprawujące najwyższą funkcję w danym regionie bądź państwie stowarzyszonym mają obowiązek prowadzenia oraz aktualizowania na bieżąco listy osób zameldowanych.
2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust.1, art.2 listę osób zameldowanych w danym regionie prowadzi Prezydent Republiki Bialeńskiej bądź osoba przez niego wyznaczona.

Art. 4

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
(-) Andrzej Swarzewski
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#3
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O LIKWIDACJI USTAWY O OBOWIĄZKU MIESZKANIOWYM

z dnia 4 sierpnia 2016

Artykuł 1.

Ustawę o obowiązku mieszkaniowym z dnia 6 września 2015 r. wraz z poprawką z dnia 20 września 2015 r. uchyla się w całości.

Artykuł 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Iwan Pietrow-Dostojewski
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości