Wymagania Edukacyjne i zasady egzaminowania
#1
[Obrazek: fkwompkjtqozmcwjrugrmeshghvyhsgbzdqtavmp...blniwillzd]
#2
[Obrazek: 255zt.png]


NOWE, AKTUALNE WYMAGANIA:

Postanowienie Dyrektora Instytutu Prawa
z 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany wymagań edukacyjnych w Instytucie Prawa

Na podstawie art. 21 ust. 5 Statutu Akademii Libertas z 1 grudnia 2015 r.:§ 1. Stanowię nowe wymagania edukacyjne studiów prawniczych w Instytucie Prawa:
a) studia licencjackie:
-egzamin ze znajomości Konstytucji Republiki Bialeńskiej, Kodeksu Cywilno-Karnego oraz dwóch innych wybranych przez promotora ustaw lub wykładów;
-napisanie pracy licencjackiej;
-obrona pracy licencjackiej.
b) studia magisterskie:
-posiadanie tytułu zawodowego licencjata net.;
-egzamin ze znajomości Kodeksu Porządkowego (Kodeksu Wykroczeń), Ordynacji Wyborczej oraz trzech wybranych przez promotora ustaw lub wykładów;
-napisanie pracy magisterskiej;
-obrona pracy magisterskiej.
c) studia doktorskie:
-posiadanie tytułu zawodowego magistra net.;
-ukończenie przewodu doktorskiego w postaci napisania rozprawy doktorskiej na temat wskazany przez promotora;
-publiczna obrona pracy doktorskiej.
d) przewód habilitacyjny:
-napisanie dysertacji habilitacyjnej;
-wygłoszenie publicznego wykładu habilitacyjnego.

§ 2. Traci moc postanowienie Dyrektora Instytutu Prawa z 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań edukacyjnych.
§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.mgr net. Severino Castiglioni
Kanclerz Akademii Libertas

dr hab. net. prof. AL Andrzej Swarzewski
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Libertas
#3
Zasady egzaminowania w Instytucie Prawa

1. Egzamin jest ustny i odbywa się poprzez komunikator Gadu-Gadu.
2. Egzamin składa się z 10 pytań krótkiej odpowiedzi za jeden punkt każde; skala ocen kształtuje się następująco:
0-5 pkt - niedostateczny (ocena negatywna);
6 pkt - dostateczny;
7 pkt - dostateczny plus;
8 pkt - dobry;
9 pkt - dobry plus;
10 pkt - bardzo dobry.
3. Na odpowiedź na każde pytanie egzaminowany ma pięć sekund.
4. Egzaminowany w trakcie egzaminu nie może zaglądać do wykładów, ani dziennika urzędowego.
5. W przypadku podejrzenia niesamodzielności, egzaminowany otrzymuje ocenę niedostateczną.
6. Egzaminowany może jeden raz poprawić dany egzamin.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości