[Archiwizowane 21.11.14] 2. Dywizja Zmechanizowana Lekka
#1
Struktura nieaktualna - Dywizja restrukturyzowana 21.11.2014 - aktualna organizacja tutaj - http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...pic=2017.0

2. Dywizja Zmechanizowana Lekka

2. Dywizja Zmechanizowana Lekka zostaje z dniem 02.03.2014 przeformowana (w ramach ujednolicania struktur) na nowy etat nr DZL140302

Aktualna struktura 2DZL

- Dowództwo
- Batalion dowodzenia
- Batalion rozpoznawczy
- Eskadra śmigłowców
- 3  Brygady Zmechanizowane (21, 22 i 23 BZ)
- Pułk Artylerii
- Pułk Logistyczny


[attachment=1:2klsmntb]

Brygada Zmechanizowana

- brygada zmechanizowana typu lekkiego, wyposażona głównie w kołowe bojowe wozy piechoty oraz kołowe transportery opancerzone oraz mająca tylko jeden batalion czołgów oraz trzy bataliony zmechanizowane.

Brygada Zmechanizowana (lekka) składa się z:

- Dowództwa i kompanii dowodzenia
- 3 Batalionów Zmechanizowanych
- Bataliony czołgów
- Dywizjonu Artylerii
- Batalionu Logistycznego
- Kompanii Saperów
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#2
Szczegółowa organizacja pododdziałów brygady zmechanizowanej.

Batalion Zmechanizowany

Batalion Zmechanizowany składa się z:

- Kompanii dowodzenia (pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy, pluton logistyczny)
- 3 kompanii zmechanizowanych (pluton dowodzenia i 3 plutony zmechanizowane)
- Kompanii wsparcia (pluton dowodzenia, 2 plutony moździerzy 105mm, 2 plutony wyrzutni PPK)

Pluton rozpoznawczy (kompanii dowodzenia)

Pluton rozpoznawczy składa się z drużyny dowodzenia oraz 3 drużyn rozpoznawczych

[attachment=1:3i4fx1cz]
Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy i posiada dwa samochody terenowe - jeden z karabinem maszynowym (może być użyty poza pojazdem) oraz jeden w lekką wyrzutnią PPK (może być użyta poza pojazdem).

[attachment=2:3i4fx1cz]
Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy i posiada jeden samochód terenowy z wkm oraz jeden kołowy BWP.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
W plutonie dowodzenia batalionu, znajduje się m.in.:

- Drużyna obrony przeciwlotniczej

[attachment=1:2orv50xn]
Drużyna składa się 14 żołnierzy i ma dwa kołowe transportery opancerzone, poza dowódcą każdej z dwóch sekcji (dowódca pierwszej jest jednocześnie dowódcą drużyny) i załogą transportera, jest w niej 4 operatorów ręcznych wyrzutni rakiet plot.

- Drużyna sanitarna

[attachment=2:2orv50xn]
Drużyna sanitarna liczy 9 żołnierzy (w tym podoficera sanitarnego i 5 sanitariuszy) oraz posiada 3 opancerzone sanitarki na bazie kołowych transporterów opancerzonych.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#4
Kompania zmechanizowana

Dowództwo:

- Dowódca kompanii
- Pomocnik d-cy kompanii (dowódca plutonu dowodzenia)
- Zespół snajperski (2 żołnierzy)
- 2 saperów
- działonowy BWP
- dowódca BWP
- kierowca BWP
22-tonowy kołowy bojowy wóz piechoty z działkiem automatycznym 30mm i sprzężonym km

[attachment=1:31dvfola]
Dowództwo kompanii przed BWP.

Drużyna moździerzy 60mm

- dowódca drużyny
- obsługa moździerza 60mm (3 żołnierzy)
- obsługa moździerza 60mm (3 żołnierzy)
- dowódca TO
- kierowca TO
kołowy transporter opancerzony
2 moździerze 60mm

[attachment=2:31dvfola]
Drużyna moździerzy 60mm przed transporterem opancerzonym.

Sekcja szefa kompanii

- szef kompanii
- 5 żołnierzy
samochód terenowy z km
2 samochody ciężarowo-terenowe

[attachment=3:31dvfola]
Sekcja szefa kompanii przed pojazdami
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#5
3 plutony zmechanizowane

Drużyna dowódcy

- dowódca plutonu
- zastępca d-cy plutonu/dowódca BWP
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy granatnika ppanc
- pomocnik celowniczego granatnika
- sanitariusz
- działonowy BWP
- kierowca BWP
22-tonowy kołowy bojowy wóz piechoty z działkiem automatycznym 30mm i sprzężonym km

[attachment=1:19wkt6oj]
Drużyna dowódcy plutonu zmechanizowanego przed BWP.

3 drużyny zmechanizowane w składzie:

- dowódca drużyny
- zastępca dowódcy drużyny/dowódca BWP
- celowniczy rkm (kbkm)
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm (kbkm)
- celowniczy rkm (kbkm)
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm (kbkm)
- strzelec z grantnikiem podwieszanym
- strzelec z grantnikiem podwieszanym
- strzelec wyborowy
- działonowy BWP
- kierowca BWP
22-tonowy kołowy bojowy wóz piechoty z działkiem automatycznym 30mm i sprzężonym km

[attachment=2:19wkt6oj]
Drużyna zmechanizowana przed BWP.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#6
Kompania wsparcia

Kompania wsparcia składa się z plutonu dowodzenia (drużyna dowódcy i sekcja szefa kompanii - ta ostatnia identyczna jak w kzmech) oraz 2 plutonów moździerzy 105mm i 2 plutonów przeciwpancernych (ciężkich wyrzutni PPK).

[attachment=1:2g94jxj0]
Pluton moździerzy posiada transporter dowodzenia oraz trzy drużyny moździerzy - w każdej dwa kołowe transportery opancerzone wraz z obsługami moździerzy 105mm (ogień można prowadzić z pojazdu lub po wyniesieniu moździerza poza pojazd). Razem pluton ma 7 transporterów opancerzonych i 6 moździerzy 105mm.

[attachment=2:2g94jxj0]
Pluton przeciwpancerny posiada transporter dowodzenia oraz trzy drużyny PPK - w każdej dwa kołowe transportery opancerzone wraz z obsługami PPK  Razem pluton ma 7 transporterów opancerzonych i 6 ciężkich wyrzutni PPK.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#7
Batalion Czołgów

Batalion Czołgów składa się z:

- Kompanii dowodzenia (pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy, pluton logistyczny)
- 3 kompanii czołgów (drużyna dowodzenia i 3 plutony czołgów)

Pluton rozpoznawczy kompanii dowodzenia ma skład identyczny jak w batalionie zmechanizowanym.

Pluton rozpoznawczy składa się z drużyny dowodzenia oraz 3 drużyn rozpoznawczych

[attachment=1:38maugf3]
Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy i posiada dwa samochody terenowe - jeden z karabinem maszynowym (może być użyty poza pojazdem) oraz jeden w lekką wyrzutnią PPK (może być użyta poza pojazdem).

[attachment=2:38maugf3]
Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy i posiada jeden samochód terenowy z wkm oraz jeden kołowy BWP.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#8
Natomiast w plutonie dowodzenia batalionu, znajdują się podobne jak batalionie zmechanizowanym:

- Drużyna obrony przeciwlotniczej

[attachment=1:174hokmh]
Drużyna składa się 14 żołnierzy i ma dwa gąsienicowe transportery opancerzone, poza dowódcą każdej z dwóch sekcji (dowódca pierwszej jest jednocześnie dowódcą drużyny) i załogą transportera, jest w niej 4 operatorów ręcznych wyrzutni rakiet plot.

- Drużyna sanitarna

[attachment=2:174hokmh]
Drużyna sanitarna liczy 9 żołnierzy (w tym podoficera sanitarnego i 5 sanitariuszy) oraz posiada 3 opancerzone sanitarki na bazie gąsienicowych transporterów opancerzonych.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#9
Kompania czołgów

Dowództwo:

Dowództwo kompanii składa się z sekcji dowodzenia oraz sekcji szefa kompanii.

[attachment=1:30fu70ti]
Sekcja dowódcy liczy 8 żołnierzy i ma dwa czołgi.

[attachment=3:30fu70ti]
Sekcja szefa kompanii podobnie jak w przypadku kompanii zmechanizowanej liczy 6 żołnierzy i ma samochód terenowy z km oraz 2 samochody ciężarowo-terenowe.

3 plutony czołgów

[attachment=2:30fu70ti]
Pluton czołgów liczy 4 czołgi podstawowe o masie 60 ton, uzbrojone w armatę 120mm i 2 km-y (jeden sprzężony, a drugi zamontowany na wieży również do ognia plot). Załogi są 4-osobowe i tym samym pluton liczy 16 żołnierzy.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#10
Dywizjon Artylerii

Dywizjon artylerii składa się z:

- Baterii dowodzenia i zaopatrzenia (pluton dowodzenia, pluton amunicyjny, pluton logistyczny)
- 3 baterii samobieżnych armato-haubic 155mm (w każdej pluton dowodzenia i 2 plutony ogniowe po 3 działony)
- baterii samobieżnych małokalibrowych zestawów plot. (pluton dowodzenia i 2 plutony ogniowe po 2 działony)

[attachment=1:26ldb2jd]
Pluton ogniowy armato-haubic samobieżnych składa się z transportera dowodzenia oraz trzech działonów. W każdym działonie znajduje się armato-haubica samobieżna 155mm (na podwoziu czołgowym) oraz opancerzony transporter amunicyjny. Pluton ma więc transporter dowodzenia, 3 armato-haubice samobieżne i 3 transportery amunicyjne oraz łącznie 30 żołnierzy

[attachment=2:26ldb2jd]
Pluton ogniowy samobieżnych zestawów przeciwlotniczych składa się z transportera dowodzenia, transportera amunicyjnego oraz trzech działonów. W każdym działonie znajduje się samobieżny zestaw przeciwlotniczy ze sprzężonym poczwórnie działkiem przeciwlotniczym 23mm i stacją naprowadzania. Pluton ogniowy liczy łącznie 5 pojazdów i 19 żołnierzy
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#11
Jednostki dywizyjne

Pułk Artylerii

Pułk artylerii składa się z:
- Dowództwa i baterii dowodzenia
- Dywizjony artylerii (3 baterie samobieżnych armato-haubic 155mm)
- Dywizjonu przeciwlotniczego (3 baterie samobieżnych zestawów przeciwlotniczych 40mm)
- Dywizjonu logistycznego

[attachment=1:1j36mbqn]
Dywizyjna artyleria składa się z armato-haubic 155mm na podwoziach kołowych (co umożliwia szybką reakcję w rejonie działania dywizji i wparcie ogniowe na newralgicznym odcinku). Każda z trzech baterii posiada po 2 plutony ogniowe, z trzema haubicami. Pluton ogniowy składa się z kołowego transportera dowodzenia oraz trzech działonów - każdy działon ma armato-haubicę na opancerzonym podwoziu kołowym oraz czteroosiowy transporter amunicyjny. Łącznie dywizjon posiada 18 armato-haubic 155mm.

[attachment=2:1j36mbqn]
Dywizyjna artyleria przeciwlotnicza składa się z samobieżnych zestawów przeciwlotniczych (2 x 40mm i stacja radarowa) na podwoziach czołgowych. Każda z trzech baterii posiada po 2 plutony ogniowe, z trzema zestawami plot. Pluton ogniowy składa się z gąsienicowego transportera dowodzenia, transportera amunicyjnego oraz trzech działonów zestawów plot. Łącznie dywizjon posiada 18 zestawów plot. 40mm.

Batalion rozpoznawczy

Dywizyjny batalion rozpoznawczy składa się z dwóch kompanii rozpoznawczych, które wykorzystują ciężkie bojowe wozy rozpoznawcze (nadające się do rozpoznania walką) uzbrojone w działka automatyczne 30mm lub armaty 120mm. Każda kompania ma pluton dowodzenia oraz 3 plutony rozpoznawcze.

[attachment=3:1j36mbqn]
Pluton rozpoznawczy ma dwa wozy uzbrojone w działka 30mm oraz dwa uzbrojone w armaty 120mm i liczy 24 żołnierzy - 12 to obsługi wozów bojowych oraz 12 zwiadowców.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości