[Archiwalne] Archiwalna struktura 2 DZL
#1
2. Dywizja Zmechanizowana Lekka

Dowództwo 2 DZL znajduje się w Prowincji Zachodniej i mieści się około 55km na północ od miejscowości Żółta Góra.

2 DZL obok 1 DZC stanowi najnowocześniejszy związek taktyczny Wojsk Lądowych Republiki Bialeńskiej.

Skład dywizji
[Obrazek: qs8b.png]

Ogólna struktura dywizji jest podobna do 1 DZC - http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...opic=397.0 - posiada takie same jednostki szczebla dywizji (łącznie z integralnym pułkiem śmigłowców). Odróżnia ją inny skład i wyposażenie brygad.

Bezpośrednio pod Dowództwo Dywizji podlegają:

- batalion dowodzenia
- pułk logistyczny
- pułk śmigłowców
- pułk artylerii dywizyjnej

Pułk artylerii dywizyjnej

Stanowi artyleryjskie wsparcie działań na szczeblu dywizyjnym i wspiera działaniem artylerię brygadową. Pułk artylerii składa się (oprócz baterii dowodzenia i zaopatrzenia) z dwóch dywizjonów haubic samobieżnych (3 baterie po 6 haubic 155mm) oraz dwóch baterii samobieżnych polowych wyrzutni rakiet (3 bateria po 6 wyrzutni).

Pułk śmigłowców

Jest integralnym wparciem lotniczym dywizji oraz wykonuje zadania rozpoznawcze - składa się w z trzech dywizjonów śmigłowców po 16 śmigłowców typu HA-7, HO-2 i HU-4 (takie same jakie wykorzystuje 1 BLA).

Pułk logistyczny

Zajmuje się logistycznym zabezpieczeniem jednostek bezpośrednio podległych dowództwu dywizji oraz wspiera działania batalionów logistycznych brygad zmechanizowanych. W składzie pułku znajdują się pododdziały zaopatrzenia i zabezpieczenia, inżynieryjno-saperskie  i remontowe.

Batalion dowodzenia

Poza kompanią sztabową, posiada dywizyjną kompanię rozpoznawczą, kompanię żandarmerii, kompanię chemiczną.

_______________________________________

Trzonem dywizji są dwie brygady zmechanizowane czyli 21, 22 BZ - o identycznym składzie oraz brygada piechoty czyli 23 BP

Brygada zmechanizowana:

Skład brygady jest praktycznie identyczny jak brygad zmechanizowanych w 1. Dywizji Zmechanizowanej Ciężkiej, z tą różnicą że bataliony zmechanizowane mają zamiast gąsienicowych BWP, pojazdy kołowe tej samej klasy oraz zamiast gąsienicowych bojowych wozów rozpoznawczych, nowoczesne kołowe samochody pancerne (opancerzony wóz rozpoznawczy). Natomiast brygada posiada dwa bataliony czołgów oraz artylerię brygadową i przeciwlotniczą na podwoziach gąsienicowych (identyczne pododdziały jak w 1DZC).

Skład brygady
[Obrazek: f8c.bmp]

Dowództwo
- kompania dowodzenia

2 Bataliony czołgów w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia (w której składzie są pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy i pluton logistyczny)
- 4 kompanie czołgów (2 czołgi w dowództwie i 3 plutony po 4 czołgi)

2 Bataliony zmechanizowane w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia (w której składzie są pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy i pluton logistyczny)
- 4 kompanie zmechanizowane (2 BWP w dowództwie i 3 plutony po 4 BWP/43 żołnierzy)
- kompania moździerzy (2 plutony moździerzy po 6 moździerzy w dwóch drużynach)

Dywizjon artylerii samobieżnej w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia i zaopatrzenia
- 4 baterie haubic samobieżnych (po 6 haubic 155mm rozmieszczonych w 2 plutonach ogniowych po 3)

Dywizjon artylerii przeciwlotniczej w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia i zaopatrzenia
- 2 baterie samobieżnych zestawów przeciwlotniczych (po 8 zestawów plot rozmieszczonych w 2 plutonach ogniowych po 4)

Batalion logistyczny.

Kompania saperów
- 4 plutony saperów

Brygada PIechoty:

Brygada piechoty jest związkiem taktycznym opartym na pojazdach kołowych (w tym często lekkich) - nie występują w niej czołgi, ani inne pojazdy gąsienicowe. Jest to spowodowane przeznaczeniem brygady, która po pierwsze ma za zadanie przemieszczać się szybko na duże odległości wykorzystując sieci dróg, a po drugie jest związkiem taktycznym wyspecjalizowanym do działań w terenach zurbanizowanych.

Skład brygady:
[Obrazek: zlg8.png]

Dowództwo
- kompania dowodzenia

2 Bataliony zmechanizowane w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia (w której składzie są pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy i pluton logistyczny)
- 4 kompanie zmechanizowane (2 BWP w dowództwie i 3 plutony po 4 BWP/43 żołnierzy)
- kompania wsparcia (2 plutony moździerzy po 6 moździerzy w trzech drużynach oraz 2 plutony ppanc z 12 PPK w dwóch drużynach)

2 Bataliony piechoty w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia (w której składzie są pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy i pluton logistyczny)
- 4 kompanie piechoty (sekcja dowodzenia oraz trzy plutony po 41 żołnierzy - w plutonie 2 kołowe BWP i 4 samochody terenowe)
- kompania wsparcia (2 plutony moździerzy po 6 moździerzy w trzech drużynach oraz 2 plutony ppanc z 6 kołowymi wyrzutniami PPK w dwóch drużynach)

Dywizjon artylerii samobieżnej w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia i zaopatrzenia
- 4 baterie haubic samobieżnych (po 6 haubic 155mm, na podwoziach kołowych rozmieszczonych w 2 plutonach ogniowych po 3)

Dywizjon artylerii przeciwlotniczej w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia i zaopatrzenia
- 2 baterie przeciwlotnicze, z czego jedna posiada sprzężone działka plot na samochodach ciężarowych, a druga wyrzutnie pocisków plot przewożone transporterami opancerzonymi (każda bateria ma 2 plutony ogniowe, z których każdy posiada dwie drużyny po 3 działony)

Batalion logistyczny.

Kompania saperów
- 4 plutony saperów


Niektóre pododdziały niskiego szczebla

Kompania zmechanizowana (identyczna dla 21, 22 BZ i 23 BP)

Drużyna dowódcy plutonu zmechanizowanego:

- dowódca plutonu
- zastępca dowódcy plutonu (dowódca pojazdów po spieszeniu)
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy granatnika ppanc
- pomocnik celowniczego granatnika ppanc
- sanitariusz
- kierowca BWP
- działonowy BWP
-- 22-tonowy kołowy bojowy wóz piechoty z działkiem automatycznym 30mm i sprzężonym km

[Obrazek: 0sp0.jpg]
Drużyna dowódcy plutonu zmechanizowanego przed pojazdem.

3 drużyny zmechanizowane

- dowódca drużyny
- zastępca dowódcy drużyny - dowódca BWP
- celowniczy rkm/kbkm
- celowniczy rkm/kbkm
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm
- strzelec wyborowy
- kierowca BWP
- działonowy BWP
-- 22-tonowy kołowy bojowy wóz piechoty z działkiem automatycznym 30mm i sprzężonym km

[Obrazek: pykc.jpg]
Drużyna zmechanizowana przed pojazdem.


[Obrazek: 0vu1.jpg]
Dowództwo kompanii zmechanizowanej liczy 25 żołnierzy i w swoim składzie ma snajpera (z obserwatorem) oraz dwie obsługi moździerzy 60mm. Posiada również 1 BWP (identyczny jak w plutonach) oraz kołowy transporter opancerzony (to samo podwozie co kołowy BWP).

[Obrazek: 5oqc.jpg]
W składzie dowództwa kompanii jest 6-osobowa sekcja szefa kompanii posiadająca samochód terenowy i dwa samochody ciężarowo-terenowe. Sześcioosobowa sekcja szefa z 3 pojazdami występuje praktycznie w każdej kompanii i baterii brygady.

Razem kompania zmechanizowana liczy 154 żołnierzy, z czego 6 zajmuje się zaopatrzeniem i zabezpieczeniem, 42 stanowi obsługę BWP, a 106 walczy w przypadku spieszenia.


Pluton rozpoznawczy batalionu zmechanizowanego

[Obrazek: qqj6.jpg]
Pluton rozpoznawczy składa się z trzech drużyn, z których każda ma 2 nowoczesne samochody pancerne i liczy 8 żołnierzy - 4 to kierowcy o strzelcy wozów oraz 4 zwiadowców.

Kompania wsparcia (identyczna dla batalionu zmechanizowanego i batalionu piechoty)

[Obrazek: aa7p.jpg]
Dowództwo kompanii składa się z sekcji dowódcy liczącej 6 żołnierzy (na transporterze dowodzenia) oraz 6-osobową sekcję szefa kompanii (1 samochód terenowy, 2 ciężarowe).

[Obrazek: 5xbo.jpg]
Każdy z dwóch plutonów moździerzy posiada dwie drużyny po trzy działony moździerza 105mm, przewożone kołowymi transporterami opancerzonymi

[Obrazek: xgar.jpg]
Każdy z dwóch plutonów przeciwpancernych posiada dwie drużyny po trzy sekcje wyrzutni PPK (po 2 wyrzutnie w sekcji), przewożone kołowymi transporterami opancerzonymi

Batlion czołgów (21 i 22 BZ)
[Obrazek: v5co.jpg]
Batalion czołgów ma podobną strukturę jak batalion zmechanizowany (poza tym, że nie ma kompanii moździerzy) - liczy 4 kompanie czołgów, po 3 plutony. Pluton czołgów liczy 4 czołgi podstawowe o masie 62,5 tony, uzbrojone w armatę 120mm i 2 km-y (jeden sprzężony, a drugi zamontowany na wieży również do ognia plot). Załogi są 4-osobowe i tym samym pluton liczy 16 żołnierzy.

Artyleria

[Obrazek: abrs.jpg]
W skład artylerii brygadowej wchodzą nowoczesne samobieżne armato-haubice kalibru 155mm (24 szt. w dywizjonie liczącym 4 baterie) oraz równie nowoczesne zestawy przeciwlotnicze na podwoziach czołgowych (16szt. w dywizjonie plot, liczącym 2 baterie)

Od lewej - armato-haubica samobieżna 155mm i zestaw przeciwlotniczy z działkami 30mm i stacją radiolokacyjna.

Kompania piechoty (występuje w składzie batalionów piechoty 23 BP)

Drużyna dowódcy plutonu piechoty:

- dowódca plutonu
- zastępca dowódcy plutonu (dowódca pojazdów po spieszeniu)
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy granatnika ppanc
- pomocnik celowniczego granatnika ppanc
- sanitariusz
- kierowca BWP
- działonowy BWP
-- 22-tonowy kołowy bojowy wóz piechoty z działkiem automatycznym 30mm i sprzężonym km

[Obrazek: 2zdr.jpg]
Drużyna dowódcy plutonu piechoty przed pojazdem.

1. drużyna w plutonie piechoty

- dowódca drużyny
- zastępca dowódcy drużyny - dowódca BWP
- celowniczy rkm/kbkm
- celowniczy rkm/kbkm
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm
- strzelec wyborowy
- kierowca BWP
- działonowy BWP
-- 22-tonowy kołowy bojowy wóz piechoty z działkiem automatycznym 30mm i sprzężonym km

[Obrazek: mf1d.jpg]
1. drużyna plutonu piechoty prze pojazdem

Druga i trzecia drużyna w plutonie piechoty posiada po 2,5 tonowe samochody terenowe, przy czym jeden jest uzbrojony w ukm, a drugi w wkm.

- dowódca drużyny
- strzelec wyborowy
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- strzelec/kierowca
-- 2,5 tonowy samochód terenowy z ukm (demontowalny do działania pieszo)

- zastępca dowódcy drużyny
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- celowniczy rkm/kbkm
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm (strzelec wkm)
- strzelec/kierowca
-- 2,5 tonowy samochód terenowy z wkm

[Obrazek: t2ij.jpg]
Drużyna piechoty przed pojazdami

[Obrazek: g5o3.jpg]
Dowództwo kompanii zmechanizowanej liczy 25 żołnierzy i w swoim składzie ma snajpera (z obserwatorem) oraz dwie obsługi moździerzy 60mm. Posiada również 1 BWP (identyczny jak w plutonach) oraz dwa 2,5 tonowe samochody terenowe dla obsług moździerzy

[Obrazek: 5oqc.jpg]
W składzie dowództwa kompanii jest 6-osobowa sekcja szefa kompanii posiadająca samochód terenowy i dwa samochody ciężarowo-terenowe. Sześcioosobowa sekcja szefa z 3 pojazdami występuje praktycznie w każdej kompanii i baterii brygady.

Razem kompania zmechanizowana liczy 148 żołnierzy - posiada 7 kołowych BWP i 14 2,5 samochodów terenowych (z tego 3 z wkm i 11 z ukm)


Pluton rozpoznawczy batalionu piechoty

[Obrazek: 7ivj.jpg]
Pluton rozpoznawczy składa się z trzech drużyn, z których każda ma po 3 samochody terenowe (dwa z wkm i jeden z ukm) i liczy 12 żołnierzy.

Pluton przeciwpancerny kompanii wsparcia (batalion piechoty)

[Obrazek: j176.jpg]
Kompania wsparcia ma 2 plutony samobieżnych wyrzutni PPK na samochodach terenowych - każdy ma dwie drużyny po 3 pojazdy i 12 żołnierzy. Natomiast plutony moździerzy są identyczne jak w batalionach zmechanizowanych i używają transporterów opancerzonych

Artyleria brygady piechoty

[Obrazek: sd5q.jpg]
Artyleria brygady piechoty posiada samobieżne armato-haubice 155mm na 4 osiowych pojazdach kołowych (4 baterie po 6 dział podzielonych na dwa plutony ogniowe)

Po lewej wóz dowodzenia baterią oraz samobieżna armatohaubica 155mm.

Obrona przeciwlotnicza brygady piechoty

[Obrazek: l9lo.jpg]
Pierwsza bateria jest wyposażona w podwójnie sprzężone działka przeciwlotnicze ustawione na samochodach ciężarowych.

[Obrazek: dzvg.jpg]
Druga bateria ma lekkie wyrzutnie przeciwlotnicze przewożone transporterami opancerzonymi

Artyleria dywizyjna
[Obrazek: vmt3.jpg]
W artylerii dywizyjnej znajdują się haubice samobieżne kalibru 155mm nieco starszego typu (przewidywana jest ich wymiana na nowocześniejsze) - razem 36 haubic w dwóch dywizjonach liczących po 3 baterie. Dywizja posiada również 36 polowych samobieżnych wyrzutni rakiet w dwóch, 3-bateryjnych dywizjonach. Obronę przeciwlotniczą elementów bezpośrednio podległych dowództwu dywizji stanowią samobieżne zestawy przeciwlotnicze kalibru 20mm (działko 6-lufowe) na transporterach opancerzonych starszego typu.

Od lewej - haubica samobieżna 155mm, polowa wyrzutnia rakiet oraz zestaw przeciwlotniczy z 6-lufowym działkiem 20mm

----------------------------------------------------

2. Dywizja Zmechanizowana Lekka zostaje z dniem 02.03.2014 przeformowana (w ramach ujednolicania struktur) na nowy etat nr DZL140302

- aktualne informacje o dywizji - http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...opic=395.0
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości