Struktura Wojsk Lądowych
#1
Aktualna struktura wojsk lądowych po zmianach dokonanych w dniu 02.03.2014.

[attachment:x6e63xzq]

Dowództwa

- Dowództwo Wojsk Lądowych (DWL)
- Dowództwo 1. Korpusu Armijnego (1KA)
- Dowództwo 2. Korpusu Armijnego (2KA)

Związki taktyczne

- 1. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (1DZC)
- 2. Dywizja Zmechanizowana Lekka (2DZL)
- 3. Dywizja Zmechanizowana Lekka (3DZL)
- 4. Dywizja Zmechanizowana Lekka (4DZL)
- 5. Dywizja Zmechanizowana Lekka (5DZL)
- 6. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (6DZC)

- 1. Brygada Powietrzno-Desantowa (1BPD)
- 1. Brygada Piechoty Morskiej (1BPM) - z dniem 26.03.2014 przeniesiono do Marynarki Wojennej
- 1. Brygada Lotnictwa Armijnego (1BLA)

- 1. Brygada Obrony Terytorialnej (1BOT)
- 2. Brygada Obrony Terytorialnej (2BOT)
- 3. Brygada Obrony Terytorialnej (3BOT)
- 3. Brygada Obrony Terytorialnej (4BOT)
- 3. Brygada Obrony Terytorialnej (5BOT)
- 3. Brygada Obrony Terytorialnej (6BOT)
- Górski Pułk Obrony Terytorialnej (GPOT)
- 1. Brygada Logistyczna (1 BLog)
- 2. Brygada Logistyczna (2 BLog)
- 1. Brygada Saperów (1BSap)
- 2. Brygada Saperów (2BSap)

Instytucje i jednostki bezpośrednio podległe DWL

- Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych (OSWL)
- 1. Pułk Artylerii Ciężkiej (1PAC)
- 2. Pułk Artylerii Rakietowej (2PAR)
- 3. Pułk Artylerii Rakietowej (3PAR)
- 4. Pułk Obrony przeciwlotniczej (4POPL)
- 5. Pułk Obrony przeciwlotniczej (5POPL)
- 6. Pułk Rakiet Operacyjno-Taktycznych (6PROT)
- 7. Pułk Szkolny (7PSzk)
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#2
W związku z oddaniem do służby nowego okrętu lotniczo-desantowego i restrukturyzacją sił desantowych z dniem 26.03.2014 1 Brygada Piechoty Morskiej zostaje przeniesiona do Marynarki Wojennej RB, gdzie zostanie przekształcona w 1 Pułk Piechoty Morskiej.

Aktualna struktura Wojsk Lądowych
- stan na dzień 26.03.2014

[attachment:7zyx2ero]
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Z dniem 13.06.2014 wprowadza się następujące zmiany w strukturach WL:

1/ Rozpoczyna się formowanie dowództw 3 i 4 Korpusu Armijnego

2/ Rozpoczyna się formowanie następujących jednostek wojskowych dla wojsk operacyjnych:

- 7. Dywizja Zmechanizowana Szybka (7 DZS)
- 8. Dywizja Kawalerii Powietrznej (8 DKP)
- 9. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (9 DZC)
- 10. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (10 DZC)
- 11. Dywizja Zmechanizowana Lekka (11 DZL)
- 12. Dywizja Zmechanizowana Lekka (12 DZL)
- 2. Samodzielna Brygada Pancerna (2 SBPanc)
- 3. Brygada Logistyczna (3 BLog)
- 4. Brygada Logistyczna (4 BLog)
- 3. Brygada Saperów (3 BSap)
- 4. Brygada Saperów (4 BSap)
- 2. Brygada Lotnictwa Armijnego (2 BLA)
- 8. Pułk Artylerii Ciężkiej (8 PAC)
- 9. Pułk Artylerii Ciężkiej (9 PAC)
- 10. Pułk Artylerii Rakietowej (8 PAR)
- 11. Pułk Obrony Przeciwlotniczej (11 POPL)
- 12. Pułk Obrony Przeciwlotniczej (12 POPL)
- 13. Pułk Szkolny (13 PSzk)

2/ Rozpoczyna się formowanie następujących jednostek wojskowych dla wojsk obrony terytorialnej:
- 6. Brygada Obrony Terytorialnej (6 BOT)
- 7. Brygada Obrony Terytorialnej (7 BOT)
- 8. Brygada Obrony Terytorialnej (8 BOT)
- 9. Brygada Obrony Terytorialnej (9 BOT)
- 10. Brygada Obrony Terytorialnej (10 BOT)
- 2. Górski Pułk Obrony Terytorialnej

3/ Wyposażenie w sprzęt:

- dla 7 DZS, 8 DKP, 2 SBPanc, 3 BLog, 3 BSap, 8 PAR, 2 BLA, 12 POPL - sprzęt zostanie zakupiony w bialeńskich wytwórniach.

- dla pozostałych jednostek zostanie wydany sprzęt pozostający w magazynach po restrukturyzacji i przezbrojeniu WL w nowy sprzęt (co nastąpiło w marcu 2014) oraz sprzęt pochodzący z dotychczasowej Czerwonej Gwardii Siedmiogrodu.

AKTUALNA STRUKTURA WOJSK LĄDOWYCH

[attachment:2gra1jux]

Dowództwo
- Dowództwo Wojsk Lądowych (DWL)
- na czas W wydziela dwa dowództwa armii
- Pułk Dowodzenia (PDow)

1 Korpus Armijny
- miejsce stacjonowania (Bialenia)
- Dowództwo
- 1. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (1DZC)
- 2. Dywizja Zmechanizowana Lekka (2DZL)
- 3. Dywizja Zmechanizowana Lekka (3DZL)
- 1. Brygada Logistyczna (1 BLog)
- 1. Brygada Saperów (1BSap)
- 1. Pułk Artylerii Ciężkiej (1PAC)
- 2. Pułk Artylerii Rakietowej (2PAR)
- 4. Pułk Obrony Przeciwlotniczej (4POPL)


2 Korpus Armijny
- miejsce stacjonowania (Bialenia)
- Dowództwo
- 6. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (6DZC)
- 4. Dywizja Zmechanizowana Lekka (4DZL)
- 5. Dywizja Zmechanizowana Lekka (5DZL)
- 2. Brygada Logistyczna (2 BLog)
- 2. Brygada Saperów (2BSap)
- 1. Pułk Artylerii Ciężkiej (8PAC)
- 2. Pułk Artylerii Rakietowej (3PAR)
- 5. Pułk Obrony Przeciwlotniczej (5POPL)

3 Korpus Armijny
- miejsce stacjonowania (Anatolia)
- Dowództwo
- 7. Dywizja Zmechanizowana Szybka (7DZS)
- 8. Dywizja Kawalerii Powietrznej (8DZL)
- 2. Samodzielna Brygada Pancerna (2 SBPanc)
- 3. Brygada Logistyczna (3 BLog)
- 3. Brygada Saperów (3BSap)
- 12. Pułk Obrony Przeciwlotniczej (12POPL)

4 Korpus Armijny - Rozwiązany z dniem 19.06.2014
- miejsce stacjonowania (Siedmiogród)
- Dowództwo Rozformowane z dniem 19.06.2014.
- 9. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (9DZC) Rozformowana z dniem 19.06.2014
- 10. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (10DZC) Rozformowana z dniem 19.06.2014
- 11. Dywizja Zmechanizowana Lekka (11DZL) Rozformowana z dniem 19.06.2014
- 12. Dywizja Zmechanizowana Lekka (12DZL) Rozformowana z dniem 19.06.2014
- 4. Brygada Logistyczna (4 BLog) Rozformowana z dniem 19.06.2014
- 4. Brygada Saperów (4BSap) Rozformowana z dniem 19.06.2014
- 9. Pułk Artylerii Ciężkiej (9PAC) Rozformowany z dniem 19.06.2014
- 10. Pułk Artylerii Rakietowej (10PAR) Rozformowany z dniem 19.06.2014
- 11. Pułk Obrony Przeciwlotniczej (11POPL) Rozformowany z dniem 19.06.2014

Instytucje i jednostki bezpośrednio podległe DWL

- Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych (OSWL)
- 1. Brygada Powietrzno-Desantowa (1BPD)
- 1. Brygada Lotnictwa Armijnego
- 2. Brygada Lotnictwa Armijnego Formowana wg zmienionych założeń
- 6. Pułk Rakiet Operacyjno-Taktycznych (6PROT)
- 7. Pułk Szkolny (7PSzk)
- 13. Pułk Szkolny (7PSzk) Rozformowany z dniem 19.06.2014

Obrona terytorialna

Dowództwo OT "Bialenia" (OT-B)
- 1. Brygada Obrony Terytorialnej (1BOT)
- 2. Brygada Obrony Terytorialnej (2BOT)
- 3. Brygada Obrony Terytorialnej (3BOT)
- 4. Brygada Obrony Terytorialnej (4BOT)
- 5. Brygada Obrony Terytorialnej (5BOT)
- 1. Górski Pułk Obrony Terytorialnej (1GPOT)

Dowództwo OT "Anatolia" (OT-A)
- 6. Brygada Obrony Terytorialnej (6BOT)
- 2. Górski Pułk Obrony Terytorialnej (2GPOT)

Dowództwo OT "Siedmiogród" (OT-S) Rozwiązane z dniem 19.06.2014
- 7. Brygada Obrony Terytorialnej (7BOT) Rozformowana z dniem 19.06.2014
- 8. Brygada Obrony Terytorialnej (8BOT) Rozformowana z dniem 19.06.2014
- 9. Brygada Obrony Terytorialnej (9BOT) Rozformowana z dniem 19.06.2014
- 10. Brygada Obrony Terytorialnej (10BOT) Rozformowana z dniem 19.06.2014
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#4
Z dniem 19.06.2014 wprowadza się następujące zmiany w strukturach WL:

1/ Rozformowane zostaje dowództwo 4 Korpusu Armijnego.

2/ Rozformowane zostaje dowództwo OT "Siedmiogród".

2/ Rozformowane zostają następujące jednostki wojskowe wojsk operacyjnych:

- 9. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (9 DZC)
- 10. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (10 DZC)
- 11. Dywizja Zmechanizowana Lekka (11 DZL)
- 12. Dywizja Zmechanizowana Lekka (12 DZL)
- 4. Brygada Logistyczna (4 BLog)
- 4. Brygada Saperów (4 BSap)
- 8. Pułk Artylerii Ciężkiej (8 PAC)
- 12. Pułk Obrony Przeciwlotniczej (12 POPL)

2/ Rozformowane zostają następujące jednostki wojskowe wojsk obrony terytorialnej:

- 7. Brygada Obrony Terytorialnej (7 BOT)
- 8. Brygada Obrony Terytorialnej (8 BOT)
- 9. Brygada Obrony Terytorialnej (9 BOT)
- 10. Brygada Obrony Terytorialnej (10 BOT)

3/ Wyposażenie w sprzęt:

- Sprzęt z rozformowanych jednostek, który pochodził z Gwardii Czerwonej zostaje zwrócony RLS.
- Pozostały sprzęt zostaje skierowany do magazynów SZ RB.

AKTUALNA STRUKTURA WOJSK LĄDOWYCH

[attachment:27fnh7ss]

Dowództwo
- Dowództwo Wojsk Lądowych (DWL)
- Pułk Dowodzenia (PDow)

1 Korpus Armijny
- miejsce stacjonowania (Bialenia)
- Dowództwo
- 1. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (1DZC)
- 2. Dywizja Zmechanizowana Lekka (2DZL)
- 3. Dywizja Zmechanizowana Lekka (3DZL)
- 1. Brygada Logistyczna (1 BLog)
- 1. Brygada Saperów (1BSap)
- 1. Pułk Artylerii Ciężkiej (1PAC)
- 2. Pułk Artylerii Rakietowej (2PAR)
- 4. Pułk Obrony Przeciwlotniczej (4POPL)


2 Korpus Armijny
- miejsce stacjonowania (Bialenia)
- Dowództwo
- 6. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (6DZC)
- 4. Dywizja Zmechanizowana Lekka (4DZL)
- 5. Dywizja Zmechanizowana Lekka (5DZL)
- 2. Brygada Logistyczna (2 BLog)
- 2. Brygada Saperów (2BSap)
- 1. Pułk Artylerii Ciężkiej (8PAC)
- 2. Pułk Artylerii Rakietowej (3PAR)
- 5. Pułk Obrony Przeciwlotniczej (5POPL)

3 Korpus Armijny
- miejsce stacjonowania (Anatolia)
- Dowództwo
- 7. Dywizja Zmechanizowana Szybka (7DZS) - Rozformowana z dniem 9.12.2014
- 8. Dywizja Kawalerii Powietrznej (8DZL) - Rozformowana z dniem 9.12.2014
- 2. Samodzielna Brygada Pancerna (2 SBPanc) - Rozformowana z dniem 9.12.2014
- 3. Brygada Logistyczna (3 BLog)
- 3. Brygada Saperów (3BSap)
- 12. Pułk Obrony Przeciwlotniczej (12POPL) - Rozformowany z dniem 9.12.2014

Instytucje i jednostki bezpośrednio podległe DWL

- Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych (OSWL)
- 1. Brygada Powietrzno-Desantowa (1BPD)
- 1. Brygada Lotnictwa Armijnego
- 2. Brygada Lotnictwa Armijnego - Rozformowana z dniem 9.12.2014
- 6. Pułk Rakiet Operacyjno-Taktycznych (6PROT)
- 7. Pułk Szkolny (7PSzk)

Obrona terytorialna

Dowództwo OT "Bialenia" (OT-B)
- 1. Brygada Obrony Terytorialnej (1BOT)
- 2. Brygada Obrony Terytorialnej (2BOT)
- 3. Brygada Obrony Terytorialnej (3BOT)
- 4. Brygada Obrony Terytorialnej (4BOT)
- 5. Brygada Obrony Terytorialnej (5BOT)
- 1. Górski Pułk Obrony Terytorialnej (1GPOT)

Dowództwo OT "Anatolia" (OT-A)
- 6. Brygada Obrony Terytorialnej (6BOT)
- 2. Górski Pułk Obrony Terytorialnej (2GPOT)
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#5
Z dniem 09.12.2014 wprowadza się następujące zmiany w strukturach WL:

1/ Rozformowane zostają następujące jednostki wojskowe wojsk operacyjnych:

- 7. Dywizja Zmechanizowana Szybka (7 DZS)
- 8. Dywizja Kawalerii Powietrznej (8 DKP)
- 2. Samodzielna Brygada Pancerna (2 SBPanc)
- 2. Brygada Lotnictwa Armijnego (2 BLA)
- 12. Pułk Obrony Przeciwlotniczej (12 POPL)

2/ Sformowane zostają następujące jednostki wojskowe:

- 7. Dywizja Zmechanizowana Szybka (7 DZS)
- 8. Dywizja Zmechanizowana Szybka (8 DZS)
- 9. Dywizja Zmechanizowana (9 DZ)
- 10. Dywizja Zmechanizowana (10 DZ)

AKTUALNA STRUKTURA WOJSK LĄDOWYCH

[attachimg=1]

Dowództwo

- Dowództwo Wojsk Lądowych (DWL)
- Pułk Dowodzenia (PDow)

1 Korpus Armijny

- miejsce stacjonowania (Bialenia)
- Dowództwo
- 1. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (1DZC)
- 2. Dywizja Zmechanizowana Lekka (2DZL)
- 3. Dywizja Zmechanizowana Lekka (3DZL)
- 1. Brygada Logistyczna (1 BLog)
- 1. Brygada Saperów (1BSap)
- 1. Pułk Artylerii Ciężkiej (1PAC)
- 2. Pułk Artylerii Rakietowej (2PAR)
- 4. Pułk Obrony Przeciwlotniczej (4POPL)

2 Korpus Armijny

- miejsce stacjonowania (Bialenia)
- Dowództwo
- 6. Dywizja Zmechanizowana Ciężka (6DZC)
- 4. Dywizja Zmechanizowana Lekka (4DZL)
- 5. Dywizja Zmechanizowana Lekka (5DZL)
- 2. Brygada Logistyczna (2 BLog)
- 2. Brygada Saperów (2BSap)
- 1. Pułk Artylerii Ciężkiej (8PAC)
- 2. Pułk Artylerii Rakietowej (3PAR)
- 5. Pułk Obrony Przeciwlotniczej (5POPL)

3 Korpus Armijny

- miejsce stacjonowania (Anatolia)
- Dowództwo
- 7. Dywizja Zmechanizowana Szybka (7 DZS)
- 8. Dywizja Zmechanizowana Szybka (8 DZS)
- 9. Dywizja Zmechanizowana (9 DZ)
- 10. Dywizja Zmechanizowana (10 DZ)
- 3. Brygada Logistyczna (3 BLog)
- 3. Brygada Saperów (3BSap)

Instytucje i jednostki bezpośrednio podległe DWL

- Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych (OSWL)
- 1. Brygada Powietrzno-Desantowa (1BPD)
- 1. Brygada Lotnictwa Armijnego
- 6. Pułk Rakiet Operacyjno-Taktycznych (6PROT)
- 7. Pułk Szkolny (7PSzk)

Obrona terytorialna

Dowództwo OT "Bialenia" (OT-B)
- 1. Brygada Obrony Terytorialnej (1BOT)
- 2. Brygada Obrony Terytorialnej (2BOT)
- 3. Brygada Obrony Terytorialnej (3BOT)
- 4. Brygada Obrony Terytorialnej (4BOT)
- 5. Brygada Obrony Terytorialnej (5BOT)
- 1. Górski Pułk Obrony Terytorialnej (1GPOT)

Dowództwo OT "Anatolia" (OT-A)
- 6. Brygada Obrony Terytorialnej (6BOT)
- 2. Górski Pułk Obrony Terytorialnej (2GPOT)
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości