Archiwa ankiet [FORMATOWANIE DO POPRAWKI]
#1
Czy zgadzasz się z tezami Prezydenta w felietonie "Prezydenckim rzutem oka" (wydanie 1)?
Tak 3 (50%)
Nie 1 (16.7%)
Nie wiem / Trudno powiedzieć 2 (33.3%)

Czy gdybyś miał okazję, zamieszkałbyś w Santanii i Burgii?
Tak 4 (44.4%)
Nie 2 (22.2%)
Nie wiem / Trudno powiedzieć 3 (33.3%)

Czy poparlbys prezydenta Andrzeja Swarzewskiego, gdyby ubiegał się o reelekcję?
Tak 5 (41.7%)
Nie 3 (25%)
Nie wiem/Trudno powiedzieć 4 (33.3%)

Przedstawicieli której z partii poprzesz w najbliższych wyborach parlamentarnych?
Wspólnoty Rozwoju 3 (33.3%)
Bialeńskiej Partii Regionów - Rewolucji 3 (33.3%)
Stronnictwa Rojalistyczno-Konserwatywnego 0 (0%)
Bialeńskiej Partii Demokratycznej 2 (22.2%)
innej partii 1 (11.1%)

Czy weźmiesz udział w "Marszu ku Pamięci SiB"?
Tak 3 (60%)
Nie 1 (20%)
Nie wiem / Trudno powiedzieć 1 (20%)

Którego z obecnych ministrów/wiceministrów oceniasz najlepiej?
Ministra Spraw Zagranicznych Piotra Pawła I 4 (25%)
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Kamińskiego 2 (12.5%)
Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Fiodora Swirydiuka 2 (12.5%)
Ministra Kultury i Sportu Markusa Wettina 3 (18.8%)
Ministra Edukacji Narodowej Konstantego Jerzego Michalskiego 2 (12.5%)
Wiceministra Edukacji Narodowej Fredericka Hufflepuffa 2 (12.5%)
Ministra ds. Rozwoju Informatycznego Hewreta 1 (6.3%)

Na którą z partii zagłosujesz w najbliższych wyborach?
Wspólnota Rozwoju 5 (45.5%)
Bialeńska Partia Regionów - Rewolucja 2 (18.2%)
Bialeńska Partia Demokratyczna 3 (27.3%)
Jedna Bialenia 1 (9.1%)
inna partia 0 (0%)

Którego z poniższych dawnych obywateli Santanii i Burgii uważasz za największego męża stanu?
Markusa Wettina 3 (37.5%)
Fredericka Hufflepuffa 1 (12.5%)
Michaela Amadeusza Rutzeldorfa 0 (0%)
innego obywatela 0 (0%)
nie mam zdania / trudno powiedzieć 4 (50%)

Z którymi z v-państw Bialenia powinna bardziej współpracować lub zacząć współpracę?
Księstwo Sarmacji 1 (2.6%)
Federacja Al Rajn 3 (7.9%)
Królestwo Agurii 1 (2.6%)
Imperium Skarlandu 3 (7.9%)
Surmenia 5 (13.2%)
Królestwo Francji i Nawarry 0 (0%)
Rzeczpospolita Obojga Narodów 1 (2.6%)
Wielkie Cesarstwo Batawii 1 (2.6%)
Trizondal 5 (13.2%)
Republika Palmowa 3 (7.9%)
Królestwo Dreamlandu 2 (5.3%)
Carstwo Abachazji 4 (10.5%)
Monarchia Austro-Węgierska 2 (5.3%)
Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu 4 (10.5%)
PK Obediencji Awiniońskiej 0 (0%)
Arcyksięstwo Uhrainy 2 (5.3%)
inne 1 (2.6%)

Którego z kandydatów wybrałbyś w nadchodzących wyborach prezydenckich?
Maria von Primisz ("Jedna Bialenia") 1 (6.7%)
Konstanty Jerzy Michalski (BPD) 1 (6.7%)
Adam von Haller (SRK) 3 (20%)
Eddard Noqtern (WR) 8 (53.3%)
ktoś inny 2 (13.3%)

Działalność których z tych osób oceniasz najlepiej pod względem działania na rzecz współpracy w mikroświecie?
Marcel Hans 1 (3.8%)
Marcin Sokołowicz 1 (3.8%)
Daniel von Witt 3 (11.5%)
Orjon Surma 0 (0%)
Robert Dąbski-Hans 1 (3.8%)
Carol II 2 (7.7%)
Paweł Zanik / Markus Vilander 4 (15.4%)
Sted Asketil 0 (0%)
Piotr Paweł I 2 (7.7%)
Pel Nander 0 (0%)
Pavel Svoboda 0 (0%)
Andrzej Swarzewski 5 (19.2%)
Eddard Noqtern 2 (7.7%)
nie wiem / trudno powiedzieć 1 (3.8%)
inna osoba 4 (15.4%)

Czy popierasz pomysł stworzenia międzymikronacyjnych kar?
Tak 2 (11.1%)
Nie 13 (72.2%)
Nie wiem 0 (0%)
Ani tak, ani nie 3 (16.7%)

Przedstawiciele której z partii są najbardziej przygotowani do rządzenia w kraju?
Wspólnoty Rozwoju 3 (27.3%)
Bialeńskiej Partii Regionów - Rewolucji 2 (18.2%)
Bialeńskiej Partii Demokratycznej 3 (27.3%)
Stronnictwa Rojalistyczno-Konserwatywnego 2 (18.2%)
Jednej Bialenii 0 (0%)
innej partii / żadnej partii (ludzie spoza partii) 0 (0%)
nie wiem / trudno powiedzieć 1 (9.1%)

Czy rozwój państwa idzie w dobrym kierunku?
Tak 5 (50%)
Nie 3 (30%)
Nie wiem / Trudno powiedzieć 2 (20%)
Państwo się nie rozwija 0 (0%)

Jakiego kandydata z ramienia Wspólnoty Rozwoju poparłbyś, gdyby w wyborach prezydenckich nie startował jej lider - Eddard Noqtern?
Piotra Pawła I 1 (9.1%)
Mikołaja Piotra Dostojewskiego 1 (9.1%)
Iwana Pietrowa-Dostojewskiego 0 (0%)
Fredericka Hufflepuffa 3 (27.3%)
Arne von Heintschela 1 (9.1%)
Nie poparłbym kandydata Wspólnoty Rozwoju 4 (36.4%)
Nie wiem / Trudno powiedzieć 1 (9.1%)

Któremu z polityków ufasz najbardziej? (kolejność losowa)
Eddard Noqtern 5 (9.4%)
Piotr Paweł I 2 (3.8%)
Mikołaj Piotr Dostojewski 3 (5.7%)
Arne I von Heintschel 0 (0%)
Andrzej Swarzewski 8 (15.1%)
Maciej Kamiński 7 (13.2%)
Frederick Hufflepuff 4 (7.5%)
Fiodor Swirydiuk 2 (3.8%)
Markus Wettin 2 (3.8%)
Aleksandra I Dostojewska 2 (3.8%)
Iwan Pietrow-Dostojewski 1 (1.9%)
Adam von Haller 3 (5.7%)
Kristian Arped 3 (5.7%)
Maria von Primisz 1 (1.9%)
Ametyst Faradobus 0 (0%)
Jan von Maikowski 0 (0%)
Grzegorz Zagrobelny 0 (0%)
Konstanty Jerzy Michalski 2 (3.8%)
Tomasz I (daw. Koburg) 5 (9.4%)
Herman Kolineusz-Michalski 1 (1.9%)
inny polityk 2 (3.8%)

Co sądzisz o Dniu Przyjaźni Bialeńsko-Hasselandzkiej?
To super święto, wymaga naszego zbiorowego udziału! 8 (72.7%)
Nie mam zdania 1 (9.1%)
Ten dzień to niepotrzebna idea, zbędna jest jego organizacja! 2 (18.2%)

Co sądzisz o II Konferencji Wolnogradzkiej?
To bardzo potrzebne i treściwe przedsięwzięcie! Super, że je organizujemy! 5 (62.5%)
Nie mam zdania 2 (25%)
To bzdury, nie rozumiem, po co to organizujemy? 1 (12.5%)

Ranking Top Ten Postaci Polskiego Mikroświata - wstępne głosowanie:
Piotr II Grzegorz
5 (1.9%)Prezerwatyw Tradycja Radziecki
9 (3.4%)Piotr Paweł I de Zaym
9 (3.4%)Osama bin Ramzani
3 (1.1%)Aleksandra Dostojewska-Swarzewska
4 (1.5%)Viktorjos Paulosigos
8 (3%)Franciszek Ferdynand von Habsburg Lotaryński
3 (1.1%)Jacques de Brolle
11 (4.1%)Andrzej Swarzewski
17 (6.3%)Meisande V Gvandoya
2 (0.7%)Iwan Pietrow Dostojewski
2 (0.7%)Juan Pablo Morales
8 (3%)Daniel von Witt
13 (4.9%)Karolina von Liechtenstein
13 (4.9%)Mikołaj Patryk Dostojewski
5 (1.9%)Eddard Noqtern
12 (4.5%)Markus Wettin
4 (1.5%)Grzegorz Zagrobelny
3 (1.1%)Maciej Kamiński
5 (1.9%)Emil Potocki
2 (0.7%)Markus Vilander
2 (0.7%)Marcel Hans
4 (1.5%)Arkadiusz II Filip
5 (1.9%)David Kovacs
4 (1.5%)Ronon Dex
6 (2.2%)Hugo Miramontes
6 (2.2%) Erick Monde-Kovacs 0 (0%) Akrypa Rabotowicz
2 (0.7%) Adam von Haller
5 (1.9%) Siergiusz Asketil
6 (2.2%) Helwetyk Romański
10 (3.7%) Pavel Svoboda
7 (2.6%) Robert Janusz Czekański
3 (1.1%) Michaś Winnicki
5 (1.9%) Magda Hasse
6 (2.2%) Marcus Lebenciusz
1 (0.4%) Robert Schmitz
3 (1.1%) Ardal Coehoorn vel Ronald Heach
2 (0.7%) Albert van Oranje-Nassau
1 (0.4%) Franciszek Józef II
9 (3.4%) Eleonora de Medici de Catalan
2 (0.7%) Robert Dąbski-Hans
1 (0.4%) Frederick Hufflepuff
2 (0.7%) Pel Nander
6 (2.2%) Tomasz I Bagrat
4 (1.5%) Karol II
4 (1.5%) Władimir Grutin
7 (2.6%) Abdullah Aykm
2 (0.7%) Jan von Maikowski
4 (1.5%) Tomasz Ivo Hugo
2 (0.7%) Avril von Levengothon 0 (0%) Krzysztof St. M. Kwazi
4 (1.5%) Gauleiter Kakulski
3 (1.1%) Mikołaj Aleksander Piotr Arped-Muzyk
2 (0.7%)

Na jakich stanowiskach potrzebna jest, Twoim zdaniem, zmiana personalna?
Prezydenta RB
2 (10.5%)Wiceprezydenta RB
2 (10.5%)Ministra Spraw Zagranicznych i Promocji
5 (26.3%)Ministra Spraw Wewnętrznych i Gospodarki0 (0%)Ministra Kultury i Sportu
1 (5.3%)Ministra Obrony Narodowej
3 (15.8%)Prezesa Ośrodka Badań Opinii Publicznej
1 (5.3%)Marszałka Komisji Edukacji Narodowej
2 (10.5%)Opiekuna Nowych Obywateli0 (0%)inne stanowisko
3 (15.8%)

Na którego z polityków zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich?
Eddard Noqtern (WR)
5 (35.7%)Frederick Hufflepuff (WR)
1 (7.1%)Konstanty Jerzy Michalski (BPD)
1 (7.1%)Social Flash, daw. Fiodor Swirydiuk (B-LSK)
1 (7.1%)Maria von Primisz (JB)0 (0%)Andrzej Swarzewski
3 (21.4%)inny polityk
3 (21.4%)

Czy zgadzasz się z tezami przedstawionymi w "Felietonie Obserwatora" (wydanie 16)?
Tak
2 (33.3%)Nie
1 (16.7%)Nie mam zdania / Trudno powiedzieć
3 (50%)

Na jaką partię oddałbyś głos w wyborach parlamentarnych?
Wspólnotę Rozwoju
5 (29.4%)Radykalne Centrum
8 (47.1%)Bialeńską Partię Demokratyczną
3 (17.6%)Jedną Bialenię0 (0%)inną partię / nie mam zdania / trudno powiedzieć 0 (0%)nie mam zamiaru głosować
1 (5.9%)

Kogo widziałbyś najchętniej na stanowisku Prezydenta w następnej kadencji?
Eddarda Noqterna (WR)
5 (38.5%)Andrzeja Swarzewskiego (RC)
1 (7.7%)Karola Medycejskiego (RC)
2 (15.4%)Macieja Kamińskiego (BPD)
2 (15.4%)Adama von Hallera
1 (7.7%)Marię von Primisz (JB)
2 (15.4%)innego polityka (wpisz w komentarzu)0 (0%)

Jak oceniasz prace Marszałka Parlamentu?
Bardzo dobrze
2 (20%)Dobrze
5 (50%)Przeciętnie
2 (20%)Źle
1 (10%)Bardzo źle0 (0%)Nie mam zdania / Trudno powiedzieć0 (0%)

Z jakimi v-państwami Bialenia powinna zacieśnić/stworzyć współpracę? (kolejność losowa)
Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu
7 (9.3%)Chanat Kugarski
2 (2.7%)Królestwo Dreamlandu
3 (4%)Księstwo Sarmacji
2 (2.7%)Republika Trizondalu
10 (13.3%)Rzeczpospolita Obojga Narodów
6 (8%)Monarchia Austro-Węgierska
5 (6.7%)Federacja Al Rajn
5 (6.7%)Federacja Slawonii
1 (1.3%)Demokracja Surmeńska
4 (5.3%)Księstwo Urbino
1 (1.3%)Imperium Skarlandu
5 (6.7%)Carstwo Abachazji
7 (9.3%)Królestwo Agurii
1 (1.3%)Państwo Kościelne Rotria
1 (1.3%)Państwo Kościelne Obediencji Galicyjskiej
2 (2.7%)Republika Palmowa
5 (6.7%)Mandragorat Wandystanu
7 (9.3%)inne państwo (komentarz)
1 (1.3%)nie mam zdania / trudno powiedzieć0 (0%)

Jak sądzisz, która z partii wygra wybory? (zdanie na temat wyników, nie poparcia dla partii)
Wspólnota Rozwoju
2 (20%)Radykalne Centrum
6 (60%)inna partia / nie wiem / trudno powiedzieć
2 (20%)

Kto, Twoim zdaniem, sprawdziłby się lepiej na stanowisku Prezydenta RB niż Eddard Noqtern, obecna Głowa Państwa?
Nikt
2 (12.5%)Maciej Kamiński (BPD)
1 (6.3%)Karol Medycejski (RC)
4 (25%)Frederick Hufflepuff (WR)
4 (25%)Andrzej Swarzewski (RC)
2 (12.5%)ktoś inny / trudno powiedzieć / nie wiem
3 (18.8%)

Gdyby w wyborach prezydenckich startował Frederick Hufflepuff i Karol Medycejski, którego z nich byś poparł?
Frederick Hufflepuff (WR)
5 (45.5%)Karol Medycejski (RC)
5 (45.5%)żadnego z nich
1 (9.1%)

Czy Marszałek Parlamentu Guliano Montini powinien zrezygnować z zajmowanego stanowiska?
Tak
6 (54.5%)Nie
3 (27.3%)Nie wiem / Trudno powiedzieć
2 (18.2%)

Którego z polityków/osób w państwie uważasz za najbardziej kulturalnego?
Eddarda Noqterna
4 (11.4%)Andrzeja Swarzewskiego
6 (17.1%)Karola Medycejskiego
3 (8.6%)Iwana Pietrowa-Dostojewskiego0 (0%)Social Flasha0 (0%)Guliano Montiniego0 (0%)Macieja Kamińskiego
8 (22.9%)Mircae Cabaransesa
7 (20%)inną osobę
7 (20%)

Jak oceniasz dotychczasowe wydania gazety "wBialenii"?
Bardzo dobrze
4 (23.5%)Dobrze
5 (29.4%)Przeciętnie
3 (17.6%)Słabo0 (0%)Bardzo słabo
3 (17.6%)Nie mam zdania / Trudno powiedzieć
2 (11.8%)

Czego najbardziej życzysz sobie w przyszłym roku?
Spełnienia marzeń
1 (9.1%)Zdrowia
3 (27.3%)Radości i szczęśliwości0 (0%)Ułożenia sobie życia, poukładania ważnych spraw
5 (45.5%)Niczego
1 (9.1%)Nie wiem / Trudno powiedzieć / Inne (koniecznie wpisz w komentarzu!)
1 (9.1%)

Którego z kandydatów poprzesz w najbliższych wyborach prezydenckich?
Ali ibn Abi Talib (BPR-R)
6 (35.3%)Frederick Hufflepuff (WR)
7 (41.2%)Social Flash
1 (5.9%)inny kandydat
2 (11.8%)oddam głos pusty / nie zagłosuję / trudno powiedzieć
1 (5.9%)

Na którego z kandydatów oddasz głos w najbliższych wyborach prezydenckich?
Ali ibn Abi Talib (Bialeńska Partia Regionów - Rewolucja)
10 (47.6%)Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju)
8 (38.1%)inny kandydat
1 (4.8%)nie wiem / trudno powiedzieć
1 (4.8%)głos pusty
1 (4.8%)

Który z kandydatów na Prezydenta Bialenii ma większe szanse na zyskanie miana "prezydenta jedności i zgody"?
Frederick Hufflepuff
5 (27.8%)Ali ibn Abi Talib
10 (55.6%)Social Flash (kandydatura niezgłoszona)
2 (11.1%)Żaden z nich
1 (5.6%)Nie wiem / Trudno powiedzieć0 (0%)

Jak oceniasz prezydenturę Eddarda Noqterna?
Bardzo dobrze
4 (25%)Dobrze
6 (37.5%)Nie wiem / Trudno powiedzieć
1 (6.3%)Źle
2 (12.5%)Bardzo źle
3 (18.8%)

Na kogo zagłosowałbyś w najbliższych wyborach prezydenckich, gdyby na karcie do głosowania znaleźli się tacy kandydaci?
Heinrich Hewret Wettin (BPD)
3 (20%)Maciej Kamiński (BPD)
1 (6.7%)Frederick Hufflepuff (WR)
4 (26.7%)Konstanty Jerzy Michalski (BPD)
1 (6.7%)Andrzej Swarzewski (RC)
6 (40%)Markus Wettin (RC)0 (0%)inny kandydat0 (0%)nie wiem / trudno powiedzieć0 (0%)
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości