Akt oskarżenia przeciwko Konstantinowi Szojgu
#1
Maciej Kamiński (03 sierpnia 2015 r.) :

Wysoki Sądzie!

Oskarżam Konstantina Władimirowicza Szojgu o złamanie p. 2 art. 11 KCK niniejszym działaniem: http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...pic=3880.0
Oskarżyciel domaga się najwyższego wymiaru kary, z uwagi na zawartość kartoteki oskarżonego.

Wobec oskarżonego nie zastosowano jak na razie żadnych środków zapobiegawczych.Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 5 sierpnia 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Adam Aleksander hrabia von Haller

po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia br.
sprawy: Szanownego Pana Konstantina Władimirowicza Szojgu
oskarżonej przez: Jaśnie Oświeconego Macieja Kamińskiego
o podejmowanie działań, mających na celu oderwanie części terytorium od Republiki Bialeńskiej
to jest czyn z u.2, art.11 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego winnym złamania u.2, art.11 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.

Skazuje się oskarżonego na karę pozbawienia życia i powierza się Prezesowi Policji Państwowej jego wykonanie.

Art.3.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

Wobec przedstawionego materiału dowodowego wina oskarżonego jest ewidentna. Zdaniem Sądu oskarżony od początku był zaangażowany w proces tworzenia nielegalnego tworu - "Związku Socjalistycznych Republik Ludowych", który uzurpuje sobie prawo do posiadania ziem brodryjskich. Co więcej, twór ów samowolnie zadecydować miał o odłączeniu ziem Carstwa Brodryjskiego od Bialenii, które to na mocy umowy akcesyjnej z dnia 1 maja br., wchodzą w skład Republiki. Sąd nie może zgodzić się z linią obrony, jakoby publikowany manifest nie był dziełem oskarżonego. Zgodnie ze słowami oskarżonego został on opublikowany przez twór o nazwie "Rada Komisarzy Ludowych", do partycypacji, w którym oskarżony nie chciał się przyznać. Dzięki materiałowi dowodowemu skompletowanemu przez oskarżenie Sąd mógł uzmysłowić sobie, że oskarżony w istocie jest przewodniczącym wspomnianej "Rady Komisarzy Ludowych". W swym orędziu oskarżony wspomina o rzekomej "wojnie, mającej na celu uwolnienie upodlonego narodu brodryjskiego", co ino podkreśla fakt działań separatystycznych, które przeprowadził. W związku z wcześniejszym wyrokiem, jaki ciążyły na oskarżonym, a z których, decyzją prezydenta, został ułaskawiony Sąd nie zdecydował się na złagodzenie kary.
/-/ Adam Aleksander hrabia von Haller
Sędzia Ludowy
 

Cytat:Aneks do wyroku

Sąd chciałby złożyć sprostowanie odnośnie listy państw, które można uznać za "sojusznicze". Z listy tej winno wykreślić się Królestwo Surmeńskie, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Archont Królestwa Surmeńskiego, traktat ów zastał wypowiedziany przez ww. państwo.

Sędzia Ludowy
/-/ Adam Aleksander margrabia von Haller
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości