Akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi Marlenie Pytkiewiczowi
#1
Eddard Noqter (21 lipca 2015 r.) :

Wysoki Sądzie,

Oskarżam Zdzisława Marlenę Pytkiewicza o popełnienie przestępstwa, określonego ustępem dwunastym oraz ustępem czternastym, artykułu dwunastego Kodeksu Cywilno-Karnego (Publiczne znieważenie państwa lub narodu sojuszniczego, pod groźbą kary dwóch miesięcy pozbawienia wolności. oraz Publicznie znieważenie głowy obcego państwa przebywającej na terenie Republiki Bialeńskiej, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.)
Pan Zdzisławow Marlenia Pytkiewicz publicznie, na forum Republiki Bialeńskiej znieważył i oczernił kraj stowarzyszony - Królestwo Hasselandu jak również Króla Hasselandu Piotra Pawła I, który przebywa na terenie Republiki Bialeńskiej. Stało się to w sądzie Republiki Bialeńskiej, w tym temacie: http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...pic=3636.0 . Jako obywatel zarówno RB jak i KH, czuję że moje państwo oraz mój władca zostali znieważeni tymi wypowiedziami:

Cytat:(...) a jedynie prześmiewczą krytyką przestępstw popełnionych przed de Zayma, które następnie zostały przez reżim zatuszowane i zamiecione pod dywan, a człowiek, który powinien zawisnąć za kloning bez żadnych skrupułów unika odpowiedzialności za swoje czyny oraz z powodzeniem ponownie stoi za sterami reżimu jako król.

Cytat:Pozdrawiam kochany sąd i sługusów reżimu,

Wnoszę o zastosowanie najsurowszego wyroku kary - pozbawienia wolności na okres trzech miesięcy.

Z wyrazami estymy,Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 19 sierpnia 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Adam Aleksander margrabia von Haller

po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia br.
sprawy: Towarzysza Zdzisława Marleny Pytkiewicza
oskarżonej przez: Diuka Eddard Noqtern
o publiczne znieważenie państwa lub narodu sojuszniczego i publicznie znieważenie głowy obcego państwa przebywającej na terenie Republiki Bialeńskiej
to jest czyn z u.12, art.11 Kodeksu Cywilno-Karnego oraz z u.14, art.11 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego winnym złamania u.12, art.11 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.

Uznaje się oskarżonego niewinnym złamania u.14, art.11 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.3.

Skazuje się oskarżonego na trzy tygodnie pozbawienia wolności.

Art.4.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

Oskarżony nie dopuścił się obrazy monarchy hasselandzkiego, wyraził tylko swoją opinię odnośnie tzw. "afery kloningowej" w Królestwie Hasselandu oraz jej głównego bohatera, czyli obecnego monarchę tegoż Królestwa, do czego, każdemu obywatelowi Republiki Bialeńskiej, daje prawo lit. o) art.29., Konstytucji Republiki Bialeńskiej. W opinii Sądu użyte przez oskarżonego słowa choć momentami wyjątkowo "dosadne" (eg. "a człowiek, który powinien zawisnąć za kloning bez żadnych skrupułów unika odpowiedzialności") nie były w żadnym stopniu obraźliwe. Jednakże przeciwnie należy potraktować słowa oskarżonego dotyczące Królestwa Hasselandu, jako państwa oraz jego mieszkańców. O ile słowo "reżim" nie ma zabarwienia obraźliwego, o tyle nazywanie poddanych Jego Królewskiej Mości Piotra Pawła I "sługusami" z pewnością można uznać za obraźliwe, pogardliwe, tak zresztą definiuje to sformułowanie SJP. W opinii Sądu za obrazę państwa hasselandzkiego można uznać niniejsze stwierdzenie. "Przykro mi, że kraj, który dopiero co rozpoczął aktywność na bialeńskim forum od razu zabiera się za wprowadzanie swoich standardów takich jak usuwanie niewygodnych postów, kary więzienia za krytykę popełnianych przez reżim przestępstw." Z tej wypowiedzi tow.Pytkiewicza można wysunąć wniosek, jakoby Królestwo Hasselandu będąc już na serwerach bialeńskich prowadziło politykę usuwania postów oraz więżenia tych, którzy nie zgadzają się z hasselandzkim reżimem politycznym (naturalnie nie w znaczeniu pejoratywnym). W opinii Sądu takie stwierdzenia "naruszają godność" (v. definicja słowa "znieważyć") Królestwa Hasselandu, gdyż są nieprawdziwe (zaznaczmy, że odnosimy się do bytowania Królestwa Hasselandu na terytorium bialeńskim, nie zaś do wcześniejszych "praktyk" tegoż państwa). W związku z powyższym Sąd zadecydował skazać oskarżonego na karę więzienia, zaznaczając, że uległa ona złagodzeniu ze względu na dotychczasową niekaralność tow. Pytkiewicza.

/-/ Adam Aleksander margrabia von Haller
Sędzia Ludowy
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości