Akt oskarżenia przeciwko Emilowi Antonescu
#1
Iwan Pietrow-Dostojewski (16 lipca 2015 r.) :

Wysoki Sądzie!

Oskarżam Emila Antonescu o popełnienie przestępstwa określonego ustępem 5 artykułu 13 Kodeksu Cywilno-Karnego ("Wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności").

Towarzysz Antonescu kilkakrotnie dopuszczał się czynu znieważenia mej osoby. Przez jakiś czas puszczałem to płazem, ale w końcu nie wytrzymałem. Oto dowody:
Cytat:Niestety połowę obywateli ORL-D stanowiły dzieci pokroju Pietrowa (...)
Cytat:Iwan Pietrow jest idealnym przykładem obywatela figuranta.
Cytat:Trzeba być ograniczonym, by nie zauważyć kolosalnych różnic w charakterze wypowiedzi.
Cytat:Większego hipokryty nie spotkałem.
Cytat:Natomiast Pietrow nie potrafił jednego projektu doprowadzić do końca, bo dziecinka się znudziła.
Cytat:Poza tym trzeba mieć pięknie w głowie, by sądzić, że animuję trzy osoby!
Cytat:Ja zachowuję się jak wariat? Raczej Ty, Putinatorze.
Cytat:Zacząłeś toczyć pianę z pyska (...)
Cytat:Tym niemniej również popieram jej zakończenie, ponieważ mojemu adwersarzowi skończyły się logiczne i racjonalne argumenty (o ile takowe kiedykolwiek posiadał).

Wszystko znajdziemy w tym wątku - http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...c=575.1800 Ilość nienawiści jest zatrważająca. Moim zdaniem takie osoby nie powinny mieć prawa przebywania na terenie Republiki Bialeńskiej i dlatego wnoszę o zastosowanie najsurowszego wyroku kary - pozbawienia wolności na okres trzech miesięcy.

Z wyrazami estymy,Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 29 sierpnia 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Adam Aleksander margrabia von Haller

po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia br.
sprawy: Towarzysza Emila Antonescu
oskarżonego przez: Jego Arcyksiążęcą Wysokość Iwana Pietrowa-Dostojewskiego
o wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli
to jest czyn z u.5, art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego niewinnym złamania u.5, art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE


Zebrany materiał dowodowy nie świadczy o tym, że oskarżony wszczynał spór. Jego wypowiedź można zakwalifikować jako argument w trwającej swego czasu kłótni o tożsamość twórcy Osteryjskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Oskarżony pragnął bronić swego "dobrego imienia", które mogło zostać nadszarpnięte przez oskarżenia o kloning, jakie zostały mu postawione. W przytoczonych przez oskarżyciela wypowiedziach Sąd nie doszukał się sformułowań, które można uznać za zniewagi, względem oskarżyciela. Oskarżony w wyjątkowo dosadny sposób wyraził swoją opinię o działaniach hasselandzkiego króla-seniora Iwana Pietrowa-Dostojewskiego, jednak żadnego z użytych przezeń słów nie można zakwalifikować jako zniewagi.

/-/ Adam Aleksander margrabia von Haller
Sędzia Ludowy
 Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 07 września 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Frederick Martin baron Hufflepuff

po rozpoznaniu w dniu 07 września br.
sprawy: apelacyjnej Pana Emila Antonescu
oskarżonego przez: Jego Arcyksiążęcą Wysokość Iwana Pietrowa-Dostojewskiego

to jest czyn z u.5, art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego winnym złamania Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

Sąd po bardzo wnikliwym i dogłębnym zbadaniu sprawy postanowił uznać p. Emila Antonescu winnym zarzucanemu czynu ze względu na obciążający go materiał dowodowy. Pan Antonescu w swych ostrych słowach wielokrotnie i na różnorakie sposoby obraził i znieważył oskarżyciela, Arcyksięcia Pietrowa-Dostojewskiego. Zakłócał spokojne przeprowadzenie z nim dialogu i nie pozwalał na wypowiedzenie w jego stronę jakichkolwiek wyrazów krytyki, która jest przecież dozwolona. Na domiar złego, nie uczestniczył w obydwu rozprawach sądowych, nie odpowiadał również na korespondencję Sądu. Wobec tego wszystkiego, Sąd zadecydował zastosować wobec oskarżonego karę miesięcznego zakazu wchodzenia na forum Republiki Bialeńskiej.


/-/
powołany Rozporządzeniem Prezydenckim na czas postępowania apelacyjnego przeciwko Emilowi Antonescu Frederick Martin baron Hufflepuff
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości