Akt oskarżenia przeciw Stanisławowi Klepce
#1
Niniejszym oskarżam Stanisława Klepkę o złamanie p. 14 art. 12 oraz p. 5 art. 13 KCK niniejszą wypowiedzią: http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...0#msg40300
Cytując konkretny fragment:
Cytat:To te stare próchno opeemowskie chce, aby imprezy były kameralne i wszyscy podtrzymywali ściany, bo ONI tego chcą. Należy powiedzieć w końcu dość kościńskiemu myśleniu. Ten stary dziad z jego pomagierami przeprał mózgi masom i teraz będą te piony powtarzać och jakie to ważne mieć traktat, którym można się tylko i wyłącznie podetrzeć z mojego punktu widzenia.

Oskarżyciel nie domaga się na ten moment konkretnego wymiaru kary.

Wobec oskarżonego nie zastosowano na ten moment żadnych środków zapobiegawczych.
I teraz czekać na Adasia...Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 30 sierpnia 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Adam Aleksander margrabia von Haller

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia br.
sprawy: Stanisława Klepki
oskarżonego przez: Wielkiego Kniazia Macieja Kamińskiego
o Publicznie znieważenie głowy obcego państwa przebywającej na terenie Republiki Bialeńskiej
to jest czyn z u.14, art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego winnym złamania u.14, art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.

Skazuje się oskarżonego na karę wygnania.

Art.3.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

Podczas wydawania wyroków o zniesławienie, znieważenia Sąd zdaje sobie sprawę z "delikatnej granicy", jaka dzieli prawo do wyrażania własnej opinii od zniewagi. Konstytucja Republiki Bialeńskiej stwierdza, że "Obywatel bialeński ma prawo do wypowiadania się na dowolny temat", jednakże już Kodeks Cywilno-Karny zabrania znieważania poszczególnych osób/instytucji. Zgodnie z obowiązującym zwyczajem (precedensem) - w podobnych, jak ten przypadkach- Sąd stwierdzał niewinność oskarżonego, gdy ten, w swych wypowiedziach nie używał słów powszechnie (zgodnie z SJP) uznanych za obraźliwe, pogardliwe etc. W tym wypadku oskarżony przekroczył tę "granicę", nazywając monarchę hasselandzkiego "starym dziadem" czy nawet bardziej wulgarnie "starym chujem". Oba te wyrażenia z pewnością można zakwalifikować jako obraźliwe - "naruszające godność" (zgodnie z definicją "zniewagi"). Na surowość wyroku wpłynął także lekceważący, a nawet graniczący ze zniewagą, stosunek do organów Republiki Bialeńskiej oraz postawa oskarżonego, nie licująca z powagą Sądu. Wobec tego Sąd zadecydował o najwyższym możliwym wymiarze kary, przychylając się tym samym do prośby oskarżyciela publicznego.

/-/ Adam Aleksander margrabia von Haller
Sędzia Ludowy
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości