Bojkot ustawy o eutanazji
#1
Cytat:USTAWA O EUTANAZJI

14.01.2015 r.

Artykuł 1.

Poprzez eutanazję rozumie się usunięcie swojego konta z systemów informatycznych Republiki Bialeńskiej bez możliwości jego przywrócenia. Mieszkańca uznaje się wtedy za osobę zmarłą, a wszelkie jego dane zostają usunięte w chwili likwidacji konta.

Artykuł 2.

1. Dokonanie eutanazji następuje poprzez usunięcie swojego konta za pomocą funkcji "usuń konto" dostępnym w ustawieniach profilu własnego konta.

2. Administrator zatwierdza usunięcie konta w 7 dni po zastosowaniu opcji "usuń konto" - w tym czasie użytkownik może decyzję zmienić i w takim przypadku konto nie zostanie usunięte.

Artykuł 3.

1. Osoba chcąca poddać się eutanazji zobligowana jest do poinformowania organów odpowiedzialnych za ewidencję ludności o zamiarze dokonania czynu na 24 godziny przed usunięciem konta.

2. Osoba, która zdecyduje się na eutanazję nie będzie mogła ponownie założyć konta w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez 3 miesiące od daty fizycznego usunięcia konta, jeśli Prezydent nie postanowi inaczej. W innym przypadku osoba ta zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej za posiadanie kilku tożsamości na obszarze Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi z chwilą ogłoszenia.

(-) Andrzej Swarzewski

Zgodnie z powyższą ustawą oświadczam, że nie poddam się eutanazji i nie dam sobie obciąć klejnotów w przypadku mego zejścia. Big Grin
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości