Bojkot ustawy o państwach nieprzyjaznych
#1
Cytat:USTAWA O PAŃSTWACH NIEPRZYJAZNYCH

15 lutego 2014 r.

Artykuł 1.

Republika Bialeńska uznaje za nieprzyjazną mikronację, której działania polegają na:

a/ jawnym atakowaniu Republiki Bialeńskiej, w tym godzeniu w dobre imię i interesy Republiki Bialeńskiej,

b/ zagrażaniu terytorium Republiki Bialeńskiej, w tym wysuwaniu wobec Republiki Bialeńskiej roszczeń terytorialnych,

c/ prowadzeniu wojny z Republiką Bialeńską lub z jakimkolwiek jej sojusznikiem,

b/ obrażaniu przez władze danej mikronacji osób publicznych sprawujących władzę w Republice Bialeńskiej, a w szczególności Prezydenta, Szefa i członków Rządu lub Marszałka Parlamentu.

Artykuł 2.

1. Uznania mikronacji za nieprzyjazną dokonuje Prezydent Republiki Bialeńskiej, który również prowadzi aktualny spis mikronacji uznanych za nieprzyjazne.

2. Wpisanie przez Prezydenta danej mikronacji na listę państw nieprzyjaznych wymaga akceptacji Parlamentu.

Artykuł 3.

1. Obywatelom pełniącym funkcje publiczne w Republice Bialeńskiej zabrania się niedopuszczalnej aktywności na forach państw nieprzyjaznych.

2. Za osobę pełniącą funkcje publiczne uważa się:

a/ Prezydenta

b/ Wiceprezydenta

c/ Szefa rządu

d/ Członka rządu w dowolnej formie

e/ Marszałka Parlamentu

f/ Parlamentarzystę

g/ Sędziego

h/ Członka Trybunału Najwyższego

i/ Dowódcę Sił Zbrojnych

j/ Prezesa Policji Krajowej

3. Za niedopuszczalną aktywność na forum mikronacji uznanej za nieprzyjazną uważa się:

a/ Pisanie innych postów i artykułów niż te w celach naukowych i kulturalnych, czy też popieranie anty-bialeńskich opinii od chwili uznania mikronacji za nieprzyjazną.

b/ Uczestnictwo w najróżniejszych formacjach politycznych (aktywne) i wojsku państwa nieprzyjaznego.

4. Z zapisów punków 1-3 zwolnione są osoby, które uczestniczą w dyskusjach w mikronacji uznanej za nieprzyjazną jako Minister Spraw Zagranicznych lub osoba wyznaczona do kontaktów w danej mikronacji - jeżeli działania te wynikają z bezpośredniego polecenia Prezydenta Republiki Bialeńskiej i tylko w zakresie określonym przez Prezydenta.

Artykuł 4.

Przepisy karne:

1. Osoba naruszająca zapisy Artykułu 3 zostaje w trybie natychmiastowym pozbawiona wszelkich funkcji publicznych w Republice Bialeńskiej.

2. Jeżeli zachowanie się danej osoby wskazuje na działania szkodzące w znacznym stopniu Republice Bialeńskiej, sąd może ukarać daną osobę surowiej - do pozbawienie obywatelstwa i wydalenia z Republiki Bialeńskiej włącznie.

Artykuł 5.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, natomiast zapisy artykułu 3 zaczynają obowiązywać z chwilą ogłoszenia przez Prezydenta pierwszej listy mikronacji uznanych za nieprzyjazne.

(-) Andrzej Swarzewski

Stwórzmy ustawę o psach nieszczekających! Albo o ptakach nielatających! Big Grin Zagłosuję za obiema trzymając obie ręce w kieszeni. Big Grin
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości