Ustawa o instytucjach publicznych
#1
[official]
USTAWA O INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH
11 luty 2016 r.

Artykuł 1

Ustawa określa zasady oraz tryb tworzenia i likwidowania instytucji publicznych przez Rząd i Prezydenta.

Artykuł 2

1. Instytucje publiczne tworzone są przez Rząd lub Prezydenta na drodze rozporządzenia.

2. Organ tworzący instytucję publiczną ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie instytucji.

Artykuł 3

1. Rozporządzenie tworzące instytucję musi określać nazwę instytucji, urzędników pracujących w instytucji publicznej, tryb powoływania urzędnika do pracy w instytucji oraz zakres obowiązków i uprawnienia pracy urzędników.

2. Wysokość wynagrodzenia pracy urzędników instytucji publicznych określa minister właściwy ds. finansów i gospodarki, uwzględniając zakres obowiązków i uprawnień pracy urzędników.

3. Urzędnicy instytucji publicznych są funkcjonariuszami publicznymi.

Artykuł 4
Instytucje publiczne likwidowane są za zgodą Ministrów na drodze rozporządzenia wydanego przez Prezydenta.

Artykuł 5
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

[podpis]Heinrich Hewret Wettin
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości