Rozporządzenie Prezydenta ws. utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

Rozporządzenie Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej
z dnia 13 lutego 2016 r.


Artykuł 1 [Utworzenie instytucji publicznej]
1. Niniejsze rozporządzenie na podstawie Artykułu 2, ust. 1 Ustawy o instytucjach publicznych z dnia 11 lutego 2016 r. tworzy Biuletyn Informacji Publicznej jako organ powszechnego udostępniania informacji rządowej, dalej zwany "BIP".
2. Bezpośredni nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej sprawuje Prezydent.

Artykuł 2 [Zakres uprawnień instytucji]
1. Biuletyn Informacji Publicznej odpowiedzialny jest za zbieranie, przetwarzanie i publikowanie informacji dotyczących Republiki Bialeńskiej oraz informacji dotyczących organizacji i instytucji działających w Republice Bialeńskiej.
2. Biuletyn Informacji Publicznej odpowiedzialny jest za ogłaszanie ważnych komunikatów państwowych.

Artykuł 3 [Urzędnicy Biuletynu]
Do publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej uprawnieni są:
1) Prezydent
2) Ministrowie
3) Sędziowie Sądu Ludowego
4) Marszałek Parlamentu
5) Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej

Artykuł 4 [Postanowienia końcowe]
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Heinrich Hewret Wettin
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości