Ustawa o zmianie ustawy o odznaczeniach cywilnych i wojskowych
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O ODZNACZENIACH CYWILNYCH I WOJSKOWYCH Z DNIA 20 MAJA 2014 R.

24 lutego 2016 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa zmienia treść ustawy o odznaczeniach cywilnych i wojskowych z dnia 20 maja 2014 r.

Artykuł 2.

Lit c/ par. 2 art. 3 ustawy zmienia treść na następującą:

Cytat:c/ Order dzieli się na 3 klasy:

- Komandorię Orderu,

- Odznakę Orderu,

- Zieloną Wstęgę Orderu.

Artykuł 3.

Dodaje się do art. 3 ustawy par. 10 w treści:

Cytat:10. Order Tytułu Bohatera.

a/ Order ten posiada cztery kategorie:

- Order Tytułu Bohatera Bialenii,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego,

- Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego.

b/ Władze Republiki Bialeńskiej nadają odznaczenia w kategoriach Tytułu Bohatera Bialenii i Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego, natomiast nie nadają, a jedynie uznają odznaczenia w kategoriach Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego i Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego.

c/ Order Tytułu Bohatera Bialenii nadawany jest fakultatywnie w Święto Władz Konstytucyjnych. Order nadaje się jednej osobie za każdy rok począwszy od 2010, także z mocą wsteczną. Prezydent Republiki Bialeńskiej przed nadaniem orderu musi przedstawić krótkie uzasadnienie, pod rygorem nieważności nadania.

d/ Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego nadawany jest fakultatywnie w Święto Powstania Marcowego. Nadany może zostać tylko działaczom Dżamahiriji Teutońsko-Sarmackiej vel Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów.

e/ Uznaje się za obowiązującą Uchwałę Narodów o Bohaterach Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w treści:

Cytat:"Tytuł Bohatera Dżahamirija nadaje się :
Powstańcom Marcowym :
Muammarowi Janowi de Kaniewskiemu
Andrzejowi Swarzewskiemu
Akrypie Jasińskiemu
Piterowi Jasińskiemu
Bohaterom Narodu Teutońskiemu :
Cesarzowi Jakobowi
Królowi Michaelowi von Lichtenstein
Hrabiemu Teutończyków Wojciechowi Hergemonowi
Hrabiemu Teutończyków Aleksandrowi Euskadiemu
Hrabinie Teutończyków Natalii von Lichtenstein-Hergemon
Bohaterom Narodu Sarmackiego :
Jego Książęcej Wysokości Piotrowi Mikołajowi
Jego Książęcej Wysokości Michałowi Feliksowi
Diukowi Łukaszowi Nowickiemu"

(-) Jan de Kaniewski, Przewodniczący Powszechnego Zgromadzenia Dżamahiriji

Artykuł 4.

Zmienia się treść par. 10 (po zmianie numeracji spowodowanej dodaniem par. wzmiankowanego w art. 3 będzie to par. 11) na następującą:

Cytat:11. Wzory baretek odznaczeń cywilnych określają załączniki nr 1, 2 i 4 do ustawy.

Artykuł 5.

Dodaje się do ustawy załącznik nr 4 o wyglądzie:

Cytat:[Obrazek: t6sobKj.png]

Artykuł 6.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Heinrich Hewret Wettin
N.N
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości