Wzór aktu oskarżenia i pozwu
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POZEW
Miejsce, data

Dane powoda: (imię i nazwisko)

Dane pozwanego: (imię i nazwisko)

Powództwo: (precyzyjnie wyrażone roszczenia powoda wobec pozwanego wraz z podstawą prawną)

(-) Podpis

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

AKT OSKARŻENIA
Miejsce, data

Dane oskarżyciela: (imię i nazwisko)

Dane oskarżonego: (imię i nazwisko)

Przedmiot aktu oskarżenia: (przepis lub przepisy Kodeksu Karnego, których złamania dopuścił się oskarżony)

Uzasadnienie: (uzasadnienie złożonego akt oskarżenia)

Materiał dowodowy: (zebrany przez oskarżyciela materiał dowodowy)

(-) Podpis
Nie daję gwarancji na ciągłą aktywność, ponad to, na ile mam siłę.

(-) Jan Kaniewski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości