Wzór wniosku o wykładnię prawa, badanie zg. z konstytucją, kompetencji
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI AKTU NORMATYWNEGO Z KONSTYTUCJĄ
Miejsce, data

Dane wnioskodawców: (imiona, nazwiska)

Przedmiot wniosku: (przepis lub przepisy prawne wraz z odnośnikiem do miejsca, gdzie zostały opublikowane, co do których zachodzi podejrzenie o brak zgodności z ustawą zasadniczą oraz konkretnych przepisów ustawy zasadniczej, mających kolidować z powyższymi)

Uzasadnienie wniosku: (uzasadnienie)

(-) Podpis
(-) Podpis
(-) Podpis

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Miejsce, data

Dane wnioskodawcy: (imię, nazwisko)

Przedmiot wniosku: (przepis lub przepisy prawne wraz z odnośnikiem do miejsca, gdzie zostały opublikowane, interpretacją których ma zająć się Sąd Ludowy)

Treść wniosku: (charakterystyka zaistniałego problemu)

(-) Podpis

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU KOMPETENCYJNEGO
Miejsce, data

Nazwa konstytucyjnego organu państwa:
Dane osobowe przedstawiciela konstytucyjnego organu państwa: (imię, nazwisko)

Nazwa konstytucyjnego organu państwa:
Dane osobowe przedstawiciela konstytucyjnego organu państwa: (imię, nazwisko)

Przedmiot wniosku: (przepis lub przepisy, orzekające o uprawnieniach, wnioskujących stron, będące istotą sporu kompetencyjnego)

Argumentacja wniosku: (argumentacja przedstawiciela pierwszego konstytucyjnego organu państwa)

Argumentacja wniosku: (argumentacja przedstawiciela drugiego konstytucyjnego organu państwa)
Treść wniosku: (charakterystyka zaistniałego problemu)

(-) Podpis
(-) Podpis
Nie daję gwarancji na ciągłą aktywność, ponad to, na ile mam siłę.

(-) Jan Kaniewski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości