Ustawa o zmianie ustawy o obywatelach RB
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O OBYWATELACH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

27 lutego 2016 r.


Artykuł 1.

Niniejsza ustawa zmienia brzmienie Ustawy o obywatelach Republiki Bialeńskiej z dnia 27 grudnia 2014 roku.

Artykuł 2.

Zmienia się brzmienie artykułu 1 Ustawy o obywatelach Republiki Bialeńskiej na następujący:

Cytat:1. Niniejsza ustawa określa zasady i tryb uzyskania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.
2. Obywatelstwo to więź między osobą fizyczną, a Republiką Bialeńską.
3. Obywatelstwo dzieli się na stałe i tymczasowe:
a) Obywatelstwo tymczasowe uprawnia do praw, przywilejów i gwarancji wynikających z Konstytucji Republiki Bialeńskiej, z wyjątkiem kandydowania w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, sprawowania funkcji Ministra oraz pełnienia funkcji Sędziego Sądu Ludowego.
b) Obywatelstwo stałe uprawnia do wszelkich praw, przywilejów i gwarancji wynikających z Konstytucji Republiki Bialeńskiej oraz jest obywatelstwem w pełnym znaczeniu w odniesieniu do rozdziału II Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Do artykułu 3, ustępu 1 Ustawy o obywatelach Republiki Bialeńskiej dodaje się literę f) o następującym brzmieniu:

Cytat:f) Posiada obywatelstwo tymczasowe od minimum 7 dni.

Artykuł 4.

Zmienia się brzmienie artykułu 4 Ustawy o obywatelach Republiki Bialeńskiej na następujący:

Cytat:1. Prezydent rozpatruje wnioski o tymczasowe obywatelstwo w ciągu 48 godzin.
2. Prezydent rozpatruje wnioski o stałe obywatelstwo wciągu 48 godzin, od chwili spełnienia warunków na uzyskanie obywatelstwa stałego wymienionych w art. 3, ust. 1 tej ustawy.
3. Prezydent Republiki Bialeńskiej może odrzucić wniosek o obywatelstwo stałe, jeśli osoba ubiegająca się nie posiada obywatelstwa tymczasowego, jej zachowanie budzi zastrzeżenia lub istnieją wątpliwości co do tożsamości, lub wciągu 5 dni od chwili złożenia wniosku o obywatelstwo stałe nie uzyskała poparcia określonego w art. 3, ust. 1, lit. d) tej ustawy, bądź nie spełniła w tym czasie innych warunków do uzyskania obywatelstwa stałego
4. Prezydent nadaje lub odbiera obywatelstwa tymczasowe oraz nadaje obywatelstwa stałe, bądź stwierdza utratę obywatelstwa stałego na podstawie art. 3, ust. 4 tej ustawy na drodze rozporządzenia.
5. Jeśli Prezydent nie rozpatrzy wniosków określonych w ust. 1 i 2 w przewidzianym przez ustawę czasie, obowiązek ten przechodzi na Sędziów Sądu Ludowego według stażu, a w razie braku ich powołania, wniosek rozpatruje Marszałek Parlamentu.

Artykuł 5.

Uchyla się ustęp 2, artykułu 2 Ustawy o obywatelach Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 6.

Uchyla się ustęp 2, artykułu 3 Ustawy o obywatelach Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 7.

Uchyla się ustęp 3, artykułu 3 Ustawy o obywatelach Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 8.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Heinrich Hewret Wettin
N.N
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości