Akt oskarżenia
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

AKT OSKARŻENIA
Wolnograd, 8 marca 2016 r.

Dane oskarżyciela publicznego: Akrypa Rabotowicz von Primisz

Dane oskarżonego: Fiodor Swirydiuk

Przedmiot aktu oskarżenia:

Artykuł 12, ustęp 5 Kodeksu Cywilno-Karnego:

Cytat:5. Branie udziału w działalności obcego wywiadu, pod groźbą kary śmierci.

Artykuł 12, ustęp 11 Kodeksu Cywilno-Karnego:

Cytat:11.  Publiczne znieważenie Narodu Bialeńskiej lub Republiki Bialeńskiej, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.

Artykuł 12, ustęp 12 Kodeksu Cywilno-Karnego:

Cytat:12. Publiczne znieważenie państwa lub narodu sojuszniczego, pod groźbą kary dwóch miesięcy pozbawienia wolności.

Artykuł 13, ustęp 4 Kodeksu Cywilno-Karnego:

Cytat:4.  Podżeganie do nienawiści na tle politycznym, rasowym, religijnym lub ideowi, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.

Artykuł 13, ustęp 5 Kodeksu Cywilno-Karnego:

Cytat:5.  Wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.

Uzasadnienie: Oskarżony Fiodor Swirydiuk już od paru tygodni tworzy hasła nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, używa wulgaryzmów bezpodstawnie oraz próbuje zaburzyć wewnętrzny ład Republiki Bialeńskiej. Również należy zauważyć, że Fiodor Swirydiuk najprawdopodobniej nie jest autorem projektów ustaw - są one hipotetycznie autorstwa Pawła Zanika vel. Wergiliusza Postawnego, który został skazany na karę wygnania. Świadczyć o tym może podobny styl pisania oraz układania zdań w owych projektach oraz na bloku osobisty "Mikrob Złocisty".
Oskarżony z wielką niechęcią odnosi się do obywateli Królestwa Hasselandu, szkaluje, wyzywa. Również dopuścił się do obrazy Obywateli Republiki Bialeńskiej oraz samego państwa, którego jest obywatelem. Poza tym pełni on funkcję posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Oskarżyciel publiczny żąda karę śmierci, zważając na fakt że w przeszłości oskarżony został już skazany na karę wygnania oraz otrzymał akt łaski.

Materiał dowodowy:

Dowód 1:
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...0#msg40010

[Obrazek: 214il4.jpg]

Dowód 2:
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...4#msg39094

[Obrazek: 34e96j6.jpg]

Dowód 3:
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...9#msg38919

[Obrazek: oppgcj.jpg]

Dowód 4:
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...9#msg38859

[Obrazek: m8gynl.jpg]

Dowód 5:
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...1#msg38701

[Obrazek: 29d8zcx.jpg]

Dowód 6:
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...1#msg38701

[Obrazek: 2e3u339.jpg]

Dowód 7:
http://mikrobzlocisty.blogspot.com/2016/...mment-form

[Obrazek: 2hp5blw.jpg]


(-) Akrypa Rabotowicz von Primisz
Obywatelka Najjaśniejszej Republiki Garapeńskiej i Królestwa Dreamlandu 
Poetka w "Ciemnica"
Była Premier Republiki Bialeńskiej 

Odpowiedz
#2
Aktu oskarżenia nie przyjmuję.

Cytat:Artykuł 10.
1. Oskarżycielem publicznym jest Prezes Policji Krajowej, a w sprawach dotyczących obronności – Dowódca Sił Zbrojnych.
3. Prezydent może wyznaczyć również innego tymczasowego oskarżyciela publicznego jeżeli osoby wymienione w ust. 1 są w sposób zapowiedziany nieobecne lub nie rozpoczną czynności w terminie ustalonym przez Sędziego Ludowego.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
#3
Zgodnie z nowymi okolicznościami ponawiam akt oskarżenia.
Obywatelka Najjaśniejszej Republiki Garapeńskiej i Królestwa Dreamlandu 
Poetka w "Ciemnica"
Była Premier Republiki Bialeńskiej 

Odpowiedz
#4
Wybornie, przyjmuję sprawę na wokandę.
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...43.new#new
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości