Wyrok Sądu Ludowego z dnia 3 grudnia 2014 r.
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 3 grudnia 2014 roku
Sąd Ludowy
w składzie: Kristian Iversen

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 r.
sprawy przeciw: Abdullahowi Aykmowi
oskarżonemu przez: Macieja Kamińskiego
oskarżonego o posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością oraz o branie udziału w działalności obcego wywiadu.
to jest czyn z u. 3. art. 12 Kodeksu Cywilno-Karnego, u. 5. art. 12. Kodeksu Cywilno-Karnego

Art. 1.
Uznaje się oskarżonego za niewinnym popełnienia zarzucanych mu czynów.

Art. 2.
Wyrok uprawomocnia się tydzień po ogłoszeniu.

Art. 3.
Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

[justify]Oskarżony mimo posiadania dwóch tożsamości nigdy się nie posłużył drugą, a jako że KCK nie definiuje jasno co rozumie przez posługiwanie się, więc sąd miał w tej decyzji dowolność i uznał, iż posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością równe jest pisaniu postów z dwóch różnych kont w ciągu niedługiego czasu, czego oskarżony się nie dopuścił. Oskarżony również został uznany przez oskarżyciela za biorącego udział w obcym dowodzie, przy czym nie zostały podane żadne dowody mające na celu potwierdzić jego udział w tymże wywiadzie. Jedyny dowód, który został w celu udowodnienia złamania u. 5. art. 12. KCK była wiadomość, nakłaniająca do zamieszkania w organizacji terrorystycznej, więc nie jest pewne, czy działał w obcym wywiadzie, a wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Dlatego należało orzec jak w sentencji.[/justify]

/-/ Kristian Iversen
Sędzia Ludowy
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości