Wyrok Sądu Ludowego z dnia 16 grudnia 2014 r.
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 16 grudnia 2014 roku
Sąd Ludowy
w składzie: Kristian Iversen

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2014 r.
sprawy przeciw: Hugonowi Hewertowi
oskarżonemu przez: Macieja Kamińskiego
oskarżonego o wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli.
to jest czyn z u. 5. art. 13. Kodeksu Cywilno-Karnego

Art. 1.
Uznaje się oskarżonego za niewinnym popełnienia zarzucanych mu czynów.

Art. 2.
Wyrok uprawomocnia się tydzień po ogłoszeniu.

Art. 3.
Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

[justify]Pierwsza i druga wypowiedź łamałyby u. 5. art. 13. KCK, gdyby były one skierowane w stosunku do obywatela bialeńskiego, gdyż cytując ustęp:
Cytat: Wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.
W związku z tym, iż persona do której były kierowane nie figuruje na spisie obywateli, a co za tym idzie, nie jest obywatelem Republiki Bialeńskiej, oskarżony prawa nie złamał. Wypowiedź ostatnia skierowana do Iwana Iwanowicza oraz Eddarda Noqterna nie nosi znamion przestępstwa. W żaden sposób nie jest ona wulgarna, a do wszczynania sporu jej zaliczyć nie można, gdyż była to tylko wygłoszona prywatna opinia. Dlatego też należało orzec jak w sentencji.[/justify]

/-/ Kristian Iversen
Sędzia Ludowy
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości