Wyrok Sądu Ludowego z dnia 3 lipca 2015 r.
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 3 lipca 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Adam Aleksander hrabia von Haller

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca br.
sprawy Lorda Konstantego Jerzego Michalskiego
oskarżonego przez: Jaśnie Oświeconego Andrzeja Swarzewskiego
o nie wykonywanie obowiązków określonych prawem
to jest czyn z u.17., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego winnym złamania u.17., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.
Na mocy u.17., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego i u.1., art.15., Kodeksu Cywilno-Karnego, skazuje się oskarżonego na 10 dni pozbawienia wolności.

Art.3.
Na mocy lit. b), art.5. Kodeksu Cywilno-Karnego, skazuje się oskarżonego na pozbawienie praw na okres trzech tygodni.

Art.4.
Na mocy u.3., art.8. Kodeksu Cywilno-Karnego, nakazuje się oskarżonemu wykonywanie nieodpłatnych prac społecznych, poprzez udział w Komisji Edukacji Narodowej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez trzy tygodnie.

Art.5.

Wyrok uprawomocnia się w zgodzie z ustawą o sądownictwie.

Art.6.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

Wina oskarżonego nie ulega wątpliwości, z pewnością zaniechał on swych obowiązków, do czego zresztą sam się przyznał. Zgodnie z prośbą oskarżyciela, a także bacząc na skruchę, jaką wykazał oskarżony przyznając się do winy, Sąd zadecydował o minimalnym wymiarze kary. Bacząc na wagę interpelacji, złożonych 3 maja 2015 roku przez posła Swarzewskiego, Sąd zdecydował się na zawieszenie oskarżonego w prawach obywatelskich na okres trzech tygodni. Sąd ma nadzieję, że będzie to wystarczające pouczenie oraz zobliguje oskarżonego w przyszłości do rzetelnego wykonywania swych obowiązków publicznych. Z uwagi na to, iż Kodeks Cywilno-Karny nie przewiduje pozbawienia części praw obywatelskich, Sąd zadecydował, że oskarżony będzie mógł kontynuować swe obowiązki w Komisji Edukacji Narodowej w ramach prac społecznych.

/-/ Adam Aleksander hrabia von Haller
Sędzia Ludowy
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości