Wyrok Sądu Ludowego z dnia 3 lipca 2015 r. (II)
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 3 lipca 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Adam Aleksander hrabia von Haller

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca br.
sprawy Jaśnie Oświeconego Andrzeja Swarzewskiego
oskarżonej przez: Jego Ekscelencję Markusa Felixa Spirkina von Wettina
o publiczne znieważenie konstytucyjnych organów oraz prowadzenie działalności kontrrewolucyjnej
to jest czyn z u.13., art.12 oraz u.9., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego niewinnym złamania u. 13., art.12. oraz u.9., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.

Wyrok uprawomocnia się w zgodzie z ustawą o sądownictwie.

Art.3.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

Sąd przychyla się w pełni do stanowiska obrony. Wypowiedź oskarżonego miała charakter ewidentnie ironiczny i prześmiewczy. Oskarżony znany jest ze swego uwielbienia do pojęcia "katechon". Jednakże niejednokrotnie stosuje to pojęcie w charakterze prześmiewczym, czego wyraz dał chociażby w propozycji nazwy Komitetu, który zamieszkuje. Wobec tego wysuwanie wniosków jakoby wypowiedź oskarżonego miała charakter "kontrrewolucyjny" jest niesłuszne, a nawet graniczy z "żartowaniem" z wymiaru sprawiedliwości. Tożsamo ma się sprawa obrazy organów konstytucyjnych.

/-/ Adam Aleksander hrabia von Haller
Sędzia Ludowy
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości