Wyrok Sądu Ludowego z dnia 4 lipca 2015 r.
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 4 lipca 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maria von Primisz

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca br.
sprawy przeciw: Jego Wysokości Prezydentowi Republiki Bialeńskiej Markusowi Feliksowi Spirkin Wettinowi
oskarżonemu przez: byłego prezydenta Andrzeja Swarzewskiego
o niedopełnienie obowiązków wynikających ze sprawowania funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej poprzez
-odstąpienie od przysięgi wierności postanowieniem Traktatu Trójstronnego (ust. 3 art. 8 Traktatu Trójstronnego z dnia 1 stycznia 2015)
oraz
-odstąpienie od sprawowania władzy w Kraju Anatolijskim (ust. 1 art. 2 Ustawy o Utworzeniu Kraju Anatolijskiego)
to jest działania z u.17., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego niewinnym niedotrzymania obowiązków wynikających z u. 3., art.8. Traktatu o Regulacji Stosunków Trójstronnych z Brodią z dnia 1 stycznia 2015 roku, a tym samym złamania u. 17., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.2.

Uznaje się oskarżonego niewinnym niedotrzymania obowiązków wynikających z u. 1., art.2. Ustawy o Utworzeniu Kraju Anatolijskiego z dnia 17 kwietnia 2015 roku, a tym samym złamania u. 17., art.12. Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.3.
Wyrok uprawomocnia się w zgodzie z ustawą o sądownictwie.

Art.4.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

[justify]W opinii Sądu oskarżony, Jaśnie Oświecony Prezydent Republiki Bialeńskiej niewątpliwie złamał ustalenia Traktatu Trójstronnego, trudno przy tym jednak nie widzieć szerszej perspektywy tych wydarzeń. Traktat w obecnej sytuacji w opinii sądu nie powinien już obowiązywać w związku z wypełnieniem warunków przewidzianych w ust. 5 art. 8 niniejszego Traktatu, dodatkowo nie sposób przejść obojętnie wobec argumentacji oskarżonego jakoby jego działania wynikały z chęci nie oddawania szacunku symbolowi ciemnych kart historii Brodii. Sąd przy tym przychylił się do wniosku oskarżonego by uznać go zgodnie z ust. 2 art. 4 KC-K więźniem sumienia z powodów politycznych.
Jeśli chodzi o drugi zarzut, tj. odstąpienie od sprawowania władzy w Kraju Anatolijskim (ust. 1 art. 2 Ustawy o Utworzeniu Kraju Anatolijskiego to sąd nie widzi najmniejszych podstaw ku temu by winić oskarżonego. Ustawa o Kraju Anatolijskim mówi jedynie że Władzę nad Krajem Anatolijskim sprawuje Prezydent Republiki Bialeńskiej osobiście lub przez wyznaczonych urzędników. i w żaden sposób nie określa jak Prezydent ma sprawować tę władzę. W wzmiankowanej przez oskarżyciela odpowiedzi na interpelację Prezydent mówi nie będę poczynać żadnych kroków związanych z mianowaniem zarządcy Anatolii i w opinii sądu słowa te znaczą ni mniej ni więcej niż to że oskarżony nie ma zamiaru powoływać żadnego urzędnika do sprawowania władzy na terenie Kraju Anatolijskiego, do czego wyżej wzmiankowaną ustawa Prezydenta nie zmusza. Prezydent również w żadnej ze swoich wypowiedzi (a na pewno w żadnej wzmiankowanej przez oskarżyciela) nie powiedział że zamierza traktować Anatolię gorzej od innych regionów, albo wręcz w ogóle  nią nie administrować.
Sąd przy tym pozwoli sobie na refleksję że świat byłby lepszym miejscem gdyby ludzie nie przenosili na sale posiedzeń swoich niespełnionych ambicji politycznych (w tym przypadku do zażądania jednym z regionów Republiki).[/justify]


/-/ Maria von Primisz
Sędzia Ludowy
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości