Wyrok Sądu Ludowego z dnia 29 sierpnia 2015 r.
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 29 sierpnia 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Adam Aleksander margrabia von Haller

po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia br.
sprawy: Towarzysza Emila Antonescu
oskarżonego przez: Jego Arcyksiążęcą Wysokość Iwana Pietrowa-Dostojewskiego
o wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli
to jest czyn z u.5, art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego niewinnym złamania u.5, art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE


Zebrany materiał dowodowy nie świadczy o tym, że oskarżony wszczynał spór. Jego wypowiedź można zakwalifikować jako argument w trwającej swego czasu kłótni o tożsamość twórcy Osteryjskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Oskarżony pragnął bronić swego "dobrego imienia", które mogło zostać nadszarpnięte przez oskarżenia o kloning, jakie zostały mu postawione. W przytoczonych przez oskarżyciela wypowiedziach Sąd nie doszukał się sformułowań, które można uznać za zniewagi, względem oskarżyciela. Oskarżony w wyjątkowo dosadny sposób wyraził swoją opinię o działaniach hasselandzkiego króla-seniora Iwana Pietrowa-Dostojewskiego, jednak żadnego z użytych przezeń słów nie można zakwalifikować jako zniewagi.

/-/ Adam Aleksander margrabia von Haller
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości