Wyrok Sądu Ludowego z dnia 7 września 2015 r.
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 07 września 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Frederick Martin baron Hufflepuff

po rozpoznaniu w dniu 07 września br.
sprawy: apelacyjnej Pana Emila Antonescu
oskarżonego przez: Jego Arcyksiążęcą Wysokość Iwana Pietrowa-Dostojewskiego

to jest czyn z u.5, art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego winnym złamania Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

Sąd po bardzo wnikliwym i dogłębnym zbadaniu sprawy postanowił uznać p. Emila Antonescu winnym zarzucanemu czynu ze względu na obciążający go materiał dowodowy. Pan Antonescu w swych ostrych słowach wielokrotnie i na różnorakie sposoby obraził i znieważył oskarżyciela, Arcyksięcia Pietrowa-Dostojewskiego. Zakłócał spokojne przeprowadzenie z nim dialogu i nie pozwalał na wypowiedzenie w jego stronę jakichkolwiek wyrazów krytyki, która jest przecież dozwolona. Na domiar złego, nie uczestniczył w obydwu rozprawach sądowych, nie odpowiadał również na korespondencję Sądu. Wobec tego wszystkiego, Sąd zadecydował zastosować wobec oskarżonego karę miesięcznego zakazu wchodzenia na forum Republiki Bialeńskiej.


/-/
powołany Rozporządzeniem Prezydenckim na czas postępowania apelacyjnego przeciwko Emilowi Antonescu Frederick Martin baron Hufflepuff
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości