Wyrok Sądu Ludowego z dnia 8 października 2015 r.
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 8 października 2015 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Adam Aleksander margrabia von Haller

po rozpoznaniu w dniu 08 października br.
sprawy: Pana Thomassa Pappena
oskarżonego przez: Jego Wielkoksiążęcą Wysokość Macieja Kamińskiego
o posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością
to jest czyn z u.3, art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1.
Uznaje się oskarżonego winnym złamania u.3, art.12 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2.
Skazuje się oskarżonego na karę wygnania.

Art.3.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie.

UZASADNIENIE

Wobec przedstawionego materiału dowodowego wina oskarżonego jest niezaprzeczalna. Skany z logów IP pokazują, że oskarżony posługiwał się dwoma tożsamościami w Republice Bialeńskiej, występując zarówno jako Leonid Kuczmuk, jak i Thomas Pappen. Sąd przeanalizował spis osób, które zadeklarowały, że mogą dzielić łącze internetowe i nie znalazł stosownej wzmianki, autorstwa oskarżonego. Wobec tego Sąd uznał, iż działania oskarżonego miały charakter celowy i zastosowana została kara wygnania.

/-/ Adam Aleksander margrabia von Haller
Sędzia Ludowy
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości