Proces Fiodora Swirydiuka
#1
Otwieram przewód sądowy. Proszę oskarżyciela publicznego o zabranie głosu.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#2
Ciof!
Zgodnie z przedstawionymi przeze mnie dowodami obywatel którego oskarżyłem popełnił złamanie prawa które wymieniłem w akcie oskarżenia.  Wnioskuję o karę najwyższą. 
Obywatelka Najjaśniejszej Republiki Garapeńskiej i Królestwa Dreamlandu 
Poetka w "Ciemnica"
Była Premier Republiki Bialeńskiej 

#3
Dziękuję towarzyszowi. Proszę oskarżonego o zabranie głosu i ustosunkowanie się do aktu oskarżenia.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#4
Nie mam się do czego ustosunkować. To nie mój proces, bo nie mam na nazwisko "Svirydiuk". Nie odpowiem na to i nie życzę sobie dalszego gnębienia mnie Sądem Ludowym.
(-)Fiodor Swirydiuk, Antyludzki rak, Wielki Książe Noklezji, najstarszy żyjący mieszkaniec Noklezji;
[Obrazek: rw3vMjB]
#5
[justify]Literówkę oczywiście poprawiłem, za błąd serdecznie przepraszam. Najwidoczniej to wasz proces, bo zareagowaliście na słowa Sądu o tym, by oskarżony (czyli waść) zabrał głos... Oczywiście, że macie do czego się odnosić. Akt oskarżenia znajduje się w kancelarii sądu, czyli tutaj. No chyba, że Sąd ma potraktować wasze słowa jako rezygnację z prawa do obrony. [/justify]
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#6
(11.03.2016, 23:35:10)Alberto de Medici link napisał(a): [justify]Literówkę oczywiście poprawiłem, za błąd serdecznie przepraszam. Najwidoczniej to wasz proces, bo zareagowaliście na słowa Sądu o tym, by oskarżony (czyli waść) zabrał głos... Oczywiście, że macie do czego się odnosić. Akt oskarżenia znajduje się w kancelarii sądu, czyli tutaj. No chyba, że Sąd ma potraktować wasze słowa jako rezygnację z prawa do obrony. [/justify]
Nie. Na swojego obrońcę wyznaczam Pawła Zanika.
(-)Fiodor Swirydiuk, Antyludzki rak, Wielki Książe Noklezji, najstarszy żyjący mieszkaniec Noklezji;
[Obrazek: rw3vMjB]
#7
[justify]Wybornie, wniosek naturalnie przyjmuję. Proszę powiadomić swojego obrońcę, że zgodnie z ust.1 art.17 KCK oraz z uwzględnieniem ust.4 tegoż artykułu KCK, ma 48 godzin na ustosunkowanie się do aktu oskarżenia. Proszę także pamiętać o tym wyroku. Nie wiem na ile pan Klepka utożsamia się z panem Zanikiem, ale proszę pamiętać, że pan Klepka został skazany na wygnanie wyrokiem sądu, więc korzystać z forum nie może, póki nie otrzyma prezydenckiego aktu łaski.[/justify]
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#8
Będę zaznaczał cytatem, gdzie Sz. P. Zanik mnie będzie bronił, ale na początku zrobię to sam.
Zacytuję konstytucję Republiki Bialeńskiej i podkreślę to, gdzie jest moja obrona w tej sprawie.
Cytat:Republika Bialeńska zapewnia swoim obywatelom:
a) Wolność słowa i wyrażania swoich poglądów.
b) Wolność zrzeszania się, w tym wolność manifestacji, zakładania partii politycznych i organizacji społecznych.
c) Wolność prasy.
d) Wolność wyznania.
e) Wolność osobistą.
f) Równość wszystkich wobec prawa.
g) Prawo do sprawiedliwego osądzenia, obrony i apelacji.
h) Prawo tajemnicy korespondencji.
i) Prawo dostępu do rzetelnej informacji publicznej.
j) Prawo niezależnego gospodarowania swoim mieniem.
k) Prawo nietykalności i nienaruszalności mienia.
l) Prawo równego dostępu do informacji publicznej.
m) Prawo do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa.
Przedstawię wam punkty mojej obrony w podkreślonych punktach.
Punkt a)
Atakując Hasseland wyraziłem swój pogląd i swoje zdanie, które według konstytucji jest wolne i mam prawo to powiedzieć, nawet w sposób wulgarny dla otoczenia. Dziękuję za wolność!
Punkt b)
Zrobiłem manifestację, która według prawa jest wolna, a Policja Krajowa zamknęła mi wątek. Dziękuję po raz drugi za wolność!
Punkt e)
Pisałem to jako osobista niechęć, a nie państwowa niechęć do Hasselandu. Dziękuję po raz trzeci za wolność!
Punkt f)
Gdzie jest na sali Eddard Noqtern i Piotr Paweł de Zaym, którzy mnie wyzywali i szkalowali? O nich zapomniano? Dziękuję po raz czwarty za wolność!
Punkt g)
Nawet nie pozwolono mi się skontaktować poprzez forum z Pawłem Zanikiem, a jak wiadomo chcę prawa do mojej obrony przez ową personę. Dziękuję po raz piąty za wolność!
Pokazałem, że ten proces jest z góry przeze mnie przegrany, ale będę dalej walczył o swoje prawa. Sad
(-)Fiodor Swirydiuk, Antyludzki rak, Wielki Książe Noklezji, najstarszy żyjący mieszkaniec Noklezji;
[Obrazek: rw3vMjB]
#9
Dziękuję, rozumiem, że tyle w kwestii ustosunkowywania się do aktu oskarżenia. Czy oskarżyciel chciałby odnieść się do wypowiedzi oskarżonego?Na marginesie.
Cytat:Gdzie jest na sali Eddard Noqtern i Piotr Paweł de Zaym, którzy mnie wyzywali i szkalowali? O nich zapomniano? Dziękuję po raz czwarty za wolność!

Proszę wnioskować, by zostali oni pozwani przez oskarżyciela publicznego, jeśli uważa pan, że został przez nich szkalowany i wyzywany.

Cytat:Nawet nie pozwolono mi się skontaktować poprzez forum z Pawłem Zanikiem, a jak wiadomo chcę prawa do mojej obrony przez ową personę. Dziękuję po raz piąty za wolność!

Pozwolono, proszę się kontaktować nikt tego panu nie broni. Jeśli zaś nie uda się via forum, to proszę próbować przez inne formy komunikacji poza forumowej (n. przez e-maila).
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#10
Uwaga. Jest to oryginalna wypowiedź Pawła Zanika/Walerego Śniadego/Wergiliusza Postawnego/Stanisława Klepki. Szanowny Pan de Zaym nie ma prawa mnie pozwać w Sądzie Ludowym, a tym bardziej w Sądzie RP, ponieważ wypowiedź nie jest moja.
[Obrazek: Q0d5DBI.png]
(-)Fiodor Swirydiuk, Antyludzki rak, Wielki Książe Noklezji, najstarszy żyjący mieszkaniec Noklezji;
[Obrazek: rw3vMjB]
#11
[justify]Dziękuję, prosiłbym także, by obrona się zdecydowała, czy Paweł Zanik, Walery Śniady, Wergiliusz Podstawny i Stanisław Klepka, to jedna i tama sama osoba. Przypominam, że obrońcą miał być Paweł Zanik, a wypowiedź jest autorstwa Walerego Śniadego (który twierdzi, że Walery Śniady i Wergiliusz Podstawny to dwie różne osoby, wypowiadając się jednocześnie o "sobie" w trzeciej osobie liczby pojedynczej). W kwestii organizacyjnej, prosiłbym, by obrona zechciała publikować swojej wywody natury polityczno-społecznej poza sądem, zaś podczas procesu odnosić się wprost do aktu oskarżenia. Do wniosku, mimo osobistego szacunku do pana mecenasa, przychylić się nie mogę. Sędzia i oskarżony muszą być obecni na sali.[/justify]
Proszę oskarżyciela publicznego, by zechciał odnieść się do wypowiedzi obrony.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#12
Wysoki sądzie!

Do większości mowy która wygłosił obrońca oskarżonego odnieść się nie mogę tak samo jak w przypadku z okrzykami oskarżonego ponieważ odniesienie się do nich oznaczało by legitymację dla innych tego typu zachowań w sądzie.
Po pierwsze chciałbym panu Fiodorowi przypomnieć, że powinien się odnosić do tych przepisów prawa o których łamanie został oskarżony bo jeśli uważał iż są one sprzeczne z Art. Konstytucji które wymienia należało interweniować wcześniej. Republika zapewnia swoim obywatelom pewne prawa lecz gdy jeden z obywateli przekracza jedne przepisy nie może się bronić za pomocą art. o wolności które stanowią przywileje które przekracza w swoich czynach.
Proponuje jednocześnie by Fiodor walczył o to by można było w realnej Rzeczpospolitej wyzywać wszystkich na ulicy po gwarantuje to konstytucja. 
Obywatelka Najjaśniejszej Republiki Garapeńskiej i Królestwa Dreamlandu 
Poetka w "Ciemnica"
Była Premier Republiki Bialeńskiej 

#13
Dziękuję. Czy p. oskarżony i jego mecenas zechcieliby - zgodnie z sugestią oskarżenia - doprecyzować swą linię obrony?
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#14
Tu odpowiedź mojego obrońcy.
[Obrazek: r24Xbry.png]
A tu moja odpowiedź na każde oskarżenie z punktów KC-K

Przedmiot aktu oskarżenia:

Artykuł 12, ustęp 5 Kodeksu Cywilno-Karnego:

Cytuj
5. Branie udziału w działalności obcego wywiadu, pod groźbą kary śmierci.


Jaki obcy wywiad? Sarmacki czy kozojebny? Roześmiałem się.

Artykuł 12, ustęp 11 Kodeksu Cywilno-Karnego:

Cytuj
11. Publiczne znieważenie Narodu Bialeńskiej lub Republiki Bialeńskiej, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.


Znieważałem naród hasselandzki, a nie bialeński. Proszę się edukować ws. narodów.


Artykuł 12, ustęp 12 Kodeksu Cywilno-Karnego:

Cytuj
12. Publiczne znieważenie państwa lub narodu sojuszniczego, pod groźbą kary dwóch miesięcy pozbawienia wolności.


Jak zdefiniujemy państwo lub naród sojuszniczy? Każdy ma swój naród sojuszniczy. Dla mnie to Brodria, Abachazja i Uhraina oraz jej mieszkańcy.

Artykuł 13, ustęp 4 Kodeksu Cywilno-Karnego:

Cytuj
4.  Podżeganie do nienawiści na tle politycznym, rasowym, religijnym lub ideowi, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.


Podżegałem do nienawiści na tle narodowościowym, co nie jest zabronione według ustępu 4, artykułu 13 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Artykuł 13, ustęp 5 Kodeksu Cywilno-Karnego:

Cytuj
5.  Wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli, pod groźbą kary trzech miesięcy pozbawienia wolności.


Wyrażałem dobitnie swoją opinię, co nie może mieć odbicia w znieważaniu, bo ja ich obrażałem. I nie wszczynałem sporów, bo mnie do tego zmuszono.
(-)Fiodor Swirydiuk, Antyludzki rak, Wielki Książe Noklezji, najstarszy żyjący mieszkaniec Noklezji;
[Obrazek: rw3vMjB]
#15
Dziękuję. Czy oskarżenienie zechciałoby ustosunkować się do słów obrony?

Cytat:Jak zdefiniujemy państwo lub naród sojuszniczy?

A tak.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#16
Ustosunkować się można tylko gratulując Fiodorowi poczucia humoru bo reszta obrony była zbyt sprzeczna sama ze sobą i obrażająca innych by sędzia jej nie zauważył nawet bez pomocy oskarżyciela. 
Obywatelka Najjaśniejszej Republiki Garapeńskiej i Królestwa Dreamlandu 
Poetka w "Ciemnica"
Była Premier Republiki Bialeńskiej 

#17
Dziękuję, czy Strony składają jeszcze jakieś wnioski?
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#18
Jeżeli przez ową sprawę dostanę karę śmierci lub wygnanie, to oficjalnie do mojego powrotu wszystko co moje, należy do Jana Kaniewskiego. Proszę także o najniższy wymiar kary.
(-)Fiodor Swirydiuk, Antyludzki rak, Wielki Książe Noklezji, najstarszy żyjący mieszkaniec Noklezji;
[Obrazek: rw3vMjB]
#19
Czy Sąd ma potraktować to, jako przyznanie się do winy?
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#20
Z powodów honorowych przyznaję się do złamania ustępu 12 artykułu 12 Kodeksu Cywilno-Karnego i ustępu 5 artykułu 13 Kodeksu Cywilno-Karnego. Do reszty się nie przyznam, bo nie mają żadnego podłoża prawnego i dowodowego. Proszę o wydanie wyroku.
(-)Fiodor Swirydiuk, Antyludzki rak, Wielki Książe Noklezji, najstarszy żyjący mieszkaniec Noklezji;
[Obrazek: rw3vMjB]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości