Wyrok Sądu Ludowego z dnia 10 marca 2016 r. (wykładnia)
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 10 marca 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 10 marca br.
sprawy wniosku: Heinricha Hewreta Wettina
o wykładnię dotyczącą procesu legislacyjnego w przypadku ustawy o zmianie ustawy zasadniczej (konstytucji)
uznaje, co następuje:

[justify]Sposób zmiany ustawy zasadniczej precyzuje ust.1 art.29 Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:
Cytat:1. Zmiany konstytucji dokonuje się w drodze ustawy popartą przez ⅔ obywateli wyrażających swoją wolę w referendum.
Oznacza to, iż do naniesienia zmian w bialeńskiej ustawie zasadniczej potrzeba zgody zarówno Parlamentu, jako jedynego organu odpowiedzialnego, zgodnie z art.14 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, za przyjmowanie aktów normatywnych w randze ustawy, jak i, wyrażonej w referendum, aprobaty obywateli Bialenii. Wobec tego proces legislacyjny w przypadku ustawy o zmianie ustawy zasadniczej wygląda następująco. Na początku, zgodnie z ust. 1 art.14 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej, winien być przedłożony Marszałkowi Parlamentu przez jeden z podmiotów, określonych w art.13 Konstytucji Republiki Bialeńskiej. Notabene, projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej musi zawierać przepis przejściowy, stanowiący, iż wchodzi ona w życie z chwilą zgody, wyrażonej w referendum, obywateli Republiki Bialeńskiej, zgodnie z ust.1 art. 29 Konstytucji Republiki Bialeńskiej. Następnie należy postępować zgodnie z art. 14 Konstytucji Republiki Bialeńskiej. Po opublikowaniu ustawy o zmianie ustawy zasadniczej w Biuletynie Ustaw, Marszałek Parlamentu, na wniosek podmiotu przewidzianego w ust.1 art.15 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, powinien przeprowadzić referendum dotyczące wyrażenia zgody na ustawę o zmianie ustawy zasadniczej. Referendum, zgodnie z ust. 4 art.15 i ust.1 art.29 Konstytucji Republiki Bialeńskiej jest wiążącej, jeśli weźmie w nim udział "co najmniej ½ uprawnionych" oraz ustawa o zmianie ustawy zasadniczej będzie poparta przez "przez ⅔ obywateli", biorących udział w referendum. Po ogłoszeniu przez Marszałka Parlamentu wyników referendum, w którym zostały spełnione powyższe warunki, ustawa o zmianie ustawy zasadniczej wchodzi w życie. Należy raz jeszcze podkreślić fakt, że, przyjęta przez Parlament i podpisana przez Prezydenta ustawa o zmianie ustawy zasadniczej musi zawierać przepis o wejściu jej w życie dopiero po wyrażeniu, poprzez referendum, nań zgody przez obywateli Republiki Bialeńskiej. W przypadku jego braku, ustawa taka stoi w sprzeczności z Konstytucją Republiki Bialeńskiej.[/justify]

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości