Projekt poprawki do dekretu o gospodarce.
#1
Przedstawiam projekt poprawki do dekretu o gospodarce. Mam nadzieję, że zawarte w niej zapisy ułatwią działalność gospodarczą w Carstwie.

Art 1

1. Do aktu dumy bojarów dot. gospodarki Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego dodaje się artykuł 6.
2. Treść owego artykułu to:
1 Przetarg może zostać ogłoszony przez każdego obywatela Carstwa.
2. Przetarg to proces znajdywania firm chętnych do wykonania czegoś.
3. Aby ogłosić przetarg należy założyć o nim temat.
4. W temacie owym muszą się znajdować:
- informacje o miejscu inwestycji,
- materiałach potrzebnych do niej,
- kwalifikacjach niezbędnych do wykonania
- i o wielkości obiektu.
5. Najważniejszym kryterium w przetargach państwowych jest wiarygodność firmy.
6. W przetargach prywatnych otwierający sam ustala sobie kryteria.

ART 2

1 Poprawka wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
#2
Popieram. Zalecam przedstawienie poprawki Dumie po wyborze Marszałka.
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#3
(12.03.2016, 20:34:41)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a): Popieram. Zalecam przedstawienie poprawki Dumie po wyborze Marszałka.
(12.03.2016, 20:34:41)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a): Popieram. Zalecam przedstawienie poprawki Dumie po wyborze Marszałka.

Dziękuję za poparcie.
#4
Szanowny Panie Ministrze!

Przedstawiam projekt który ożywiłby nieco naszą gospodarkę. Przed przekazaniem go Dumie, pragnę dać do Ministrowi do oceny, ponieważ akt ten jest bardzo mocno powiązany z działalnością Ministerstwa.Cytat:
Akt
Dumy Bojarów
dot. wynagrodzeń i podatków w gospodarce Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego

z dnia xx marca Anno Domini 2015

[Obrazek: 200px-Imperial_Coat_of_arms_of_Russia_%2...29.svg.png]
Art.1.
[Regulacje podstawowe]
1. Niniejszy akt reguluje wynagrodzenia i podatki, które obowiązują w Carstwie Brodryjskim.

Art.2.
[Ziemia]
1. Podstawowym bogactwem obywateli brodryjskich jest ziemia, której wielkość wyraża się w dziesięcinach brodryjskich (db)
2. Ziemia generuje określone dochody, które opisane są w ADB 4/2015

Art.3.
[Wynagrodzenia]
1. Prócz zysków z ziemii, obywatele brodryjscy mają prawo do otrzymywania wynagrodzeń za pełnione funkcje.
2. Wynagrodzenia te otrzymuje za miesiąc każdy:
- Obywatel brodryjski 70 SO
- Poseł w Dumie Bojarów 140 SO (+15 SO Marszałek)
- Minister 200 SO (+ 15 SO Kanclerz)
- Osoba pełniąca inne funkcje publiczne w Carstwie 130 SO
- Zarządca regionu/posiadacz księstwa 160 SO
- Car 500 SO
- Przedsiębiorca prowadzący działającą na terenie Brodrii firmę lub media 120 SO
- Niebędący właścicielem pracownik działającej na terenie Brodrii firmy lub mediów 80 SO
3. Wynagrodzenia się sumują.
4. Wynagrodzenia otrzymywane są w ostatnim dniu miesiąca.

Art.4.
[Podatki]
1. Z uzyskanych poprzez wynagrodzenia środków każdy obywatel ma obowiązek wykonać rozliczenie podatkowe.
2. Podatek wynosi 15% sumy uzyskanych z wynagrodzeń przychodów i jest odprowadzany na konto Carstwa Brodryjskiego.
3. Zeznanie podatkowe należy wykonać pomiędzy ostatnim dniem danego miesiąca a siódmym dniem miesiąca następnego. W przypadku przewidywanej nieobecności w tych dniach, obywatel może zlecić wykonanie zeznania innemu obywatelowi.
4. Gdyby obywatel nie dokonał zeznania do siódmego dnia miesiąca następnego, wówczas zeznanie wykonuje za niego Minister Spraw Wewnętrznych. W takiej sytuacji Minister nalicza podatek w wysokości 65% sumy z uzyskanych wynagrodzeń.
5. Opodatkowaniu nie podlegają zyski z własności ziemskich.

Art.5.
[Ewidencja posiadłości i majątku]
1. Spis majątków, posiadłości oraz naliczanie wynagrodzeń leży w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych bądź wyznaczonego przez niego Wiceministra.
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#5
To dobry projekt.
#6
Projekt bardzo dobry. Tylko czy on się sprawdzi na większą skalę?  Dużo zależy od aktywnosci, jeżeli będzie mała to ów projekt nie sprawdzi się.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#7
Jeśli mogę tutaj się wypowiedzieć, to do realizacji tego programu przydałby sie jakiś programik ułatwiający życie Ministrowi i mieszkańcom.
#8
(16.03.2016, 14:51:11)Bajtuś link napisał(a): Jeśli mogę tutaj się wypowiedzieć, to do realizacji tego programu przydałby sie jakiś programik ułatwiający życie Ministrowi i mieszkańcom.

Pełna zgoda. Problem jest tylko taki: kto to zrobi? Ja nie umiem tworzyć programów, ale przy obecnej ilości czasu mógłbym się chyba nauczyć.
#9
Można wykorzystać HBK i dodać mieszkańców CB wraz z danymi pozwalającymi obliczyć należne wynagrodzenie ... oraz dział składania zeznań podatkowych wraz z uruchomieniem przelewu na konto CD Wink
Ale to można zacząć robić dopiero po mundialu ... brak czasu.
#10
(16.03.2016, 17:06:10)Bajtuś link napisał(a): Można wykorzystać HBK i dodać mieszkańców CB wraz z danymi pozwalającymi obliczyć należne wynagrodzenie ... oraz dział składania zeznań podatkowych wraz z uruchomieniem przelewu na konto CD Wink
Ale to można zacząć robić dopiero po mundialu ... brak czasu.

Rozumiem.Czy jest możliwość, aby ten akt wszedł w życie po tym, gdy Bajtuś stworzy odpowiednie narzędzia informatyczne?
#11
Kiedy nad tą poprawką odbędzie się głosowanie?
#12
Musi je rozpocząć Marszałek Józef Konstanty Bagrat.
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości