Wyrok Sądu Ludowego z dnia 14 marca 2016 r.
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 14 marca 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: książę Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 14 marca br.
sprawy: Fiodora Swirydiuka
oskarżonego przez: Akrypa Rabotowicza von Primisza
o branie udziału w działalności obcego wywiadu, publiczne znieważenie Narodu Bialeńskiego lub Republiki Bialeńskiej, publiczne znieważenie państwa lub narodu sojuszniczego, podżeganie do nienawiści na tle politycznym, rasowym, religijnym lub ideowym, wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli
to jest czyn z art.12 ust.5 Kodeksu Cywilno-Karnego, art.12 ust.11 Kodeksu Cywilno-Karnego,art.12 ust.12 Kodeksu Cywilno-Karnego, art.13 ust.4 Kodeksu Cywilno-Karnego oraz art.13 ust.5 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art.1
Uznaje się oskarżonego Fiodora Swirydiuka niewinnym złamania art.12 ust.5 Kodeksu Cywilno-Karnego oraz art.12 ust.11 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.2

Uznaje się oskarżonego Fiodora Swirydiuka winnym złamania art.12 ust.12 Kodeksu Cywilno-Karnego, art.13 ust.4 Kodeksu Cywilno-Karnego oraz art.13 ust.5 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Art.3

Skazuje się oskarżonego Fiodora Swirydiuka na karę publicznej chłosty oraz na karę wygnania.

Art.4

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie w terminie przewidzianym przez art.19 ust.4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

UZASADNIENIE

[justify]Sąd nie przychyla się do zdanie oskarżenia, jakoby oskarżony brał udział w działalności obcego wywiadu. Owszem, oskarżony prezentował w Parlamencie projekty ustaw Pawła Zanika/Walerego Śniadego/Wergiliusza Postawnego/Stanisława Klepki, samemu wielokrotnie podkreślając, kto jest ich autorem oraz jakimi motywami się kieruje. Przeto kuriozum byłoby stwierdzenie, iż oskarżony działa dla obcego wywiadu, gdyż oskarżony niejednokrotnie informował, kto jest jego rzekomym "oficerem prowadzącym". Ponadto należy stwierdzić, iż, by mógł funkcjonować "obcy wywiad", musi funkcjonować jakaś organizacja państwowa, zaś w wypadku oskarżonego rzekomym "pracodawcą" był redaktor gazety nie związany z żadnym państwem, działający prywatnie. Ponadto Sąd nie przychyla się do stanowiska oskarżenia, jakoby oskarżony dopuścił się zniewagi "Narodu i Państwa Bialeńskiego". Parafrazę tekstu Zbigniewa Stonogi była "formą polityczno-kulturalnej ekspresji", analogiczną do "happeningu politycznego" Radykalnego Centrum, który zakończył się wyrokiem uniewinniającym. Analogicznie rzecz się ma w przypadku "oskarżenia Bialeńczyków o niewchodzenie na kanał IRC", Sąd traktuje tę sprawę, jako niezbyt wyrafinowany żart, działalność o charakterze satyryczno-prześmiewczym, tak też została ona odebrana - "<Znak krzyża.>" czy "Bierz wodę święconą!". W żadnym wypadku nie można tego zakwalifikować, jako próbę obrazy społeczeństwa i państwa bialeńskiego. Sąd przychyla się do opinii oskarżenia o "znieważenie państwa i narodu sojuszniczego", jakim jest Hasseland. Słowa o "kurwiach i chujach [narodzie hasselandzkim], które chciały się stowarzyszyć z Bialenią, bo tonął ich statek" oraz słowa oskarżonego, wyjawniające jego motywy postępowania, podczas procesu: "Znieważałem naród hasselandzki, a nie bialeński. Proszę się edukować ws. narodów." i ostateczne przyznanie się do winy: "Z powodów honorowych przyznaję się do złamania ustępu 12 artykułu 12 Kodeksu Cywilno-Karnego", obligują Sąd do orzeczenia, jak w sentencji. Jednocześnie ze względu na przyznanie się do winy oskarżonego, Sąd zadecydował o zastosowaniu najniższego możliwego wymiaru kary, skazując oskarżonego na karę publicznej chłosty. Sąd przychyla się także o stanowiska oskarżenia dotyczącego wszczynania sporów na tle politycznym, rasowym, religijnym lub ideowym. Oskarżony przyznał, że "podżegał do nienawiści na tle narodowościowym", co co prawda zakazane - zgodnie z art.13 ust.4 Kodeksu Cywilno-Karnego - zakazane nie jest, jednakże jednocześnie, co potwierdza materiał dowodowy, używał wulgarnych słów w stosunku do jednej partii politycznej - Wspólnoty Rozwoju, nawołując, by [wsadzić] "wronom chuj w dupę", jednocześnie apelował, by zrobić to samo "Związkowi Socjalistycznych Królestw Hasselandzkich" (satyryczno-prześmiewczej nazwie nadanej Królestwu Hasselandzkiemu, które niewątpliwie bytem politycznym jest). Sąd chciałby przytoczyć tutaj słowa z wyroku z 30 sierpnia ubiegłego roku: "Konstytucja Republiki Bialeńskiej stwierdza, że "Obywatel bialeński ma prawo do wypowiadania się na dowolny temat", jednakże już Kodeks Cywilno-Karny zabrania znieważania poszczególnych osób/instytucji.  Zgodnie z obowiązującym zwyczajem - w podobnych, jak ten przypadkach- Sąd stwierdzał niewinność oskarżonego, gdy ten, w swych wypowiedziach nie używał wielokrotnie słów powszechnie (zgodnie z SJP) uznanych za obraźliwe, pogardliwe etc." Oskarżony stwierdził, iż "Wyrażałem dobitnie swoją opinię, co nie może mieć odbicia w znieważaniu, bo ja ich [innych obywateli] obrażałem". Jednakże "zniewagę" i "obrazę", zgodnie z SJP można traktować synonimicznie. Jednocześnie jako złamanie art.13 ust.5 Kodeksu Cywilno-Karnego, do którego przyznał się sam oskarżony, należy zakwalifikować ten wątek. Jego autor dopuścił się nie tylko obrazy części obywateli bialeńskich - "grupki chujów i kurew z Hasselandu", ale także doprowadził do wszczęcia sporu, który spotkał się z negatywnym odbiorem, nawet przychylnie nastawionej do oskarżonego, części społeczeństwa - "Ej no, ale bez takich. Kampania kampanią, ale nie zniżajmy się do tak niskiego poziomu już." czy "Fiodrę, no daj spokój." Jednocześnie Sąd podkreśla, że nie broni oskarżonemu prawa do krytykowania kogokolwiek oraz wyrażania swojej opinii, jednakże takie wypowiedzi nie mogą naruszać "godności" (zgodnie z definicją SJP) krytykowanych osób/instytucji, zaś ich forma nie może ograniczać się tylko do "rynsztokowych" wyzwisk i "pyskówek". Sąd chciałby też podkreślić, że - bacząc na "honorowe" zachowanie oskarżonego - przychylił się do jego prośby i zastosował "najniższy wymiar kary".  [/justify]

/-/ książę Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
 
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości