Cennik usług informatycznych
#1
[spoiler]
Cytat:
Cennik usług informatycznych Ministerstwa Administracji

marzec 2014

Niniejszy cennik stanowi podstawę do naliczania opłat za czynności administracyjne świadczone przez pracowników Ministerstwa Administracji Republiki Bialeńskiej. Wszelkie należności wynikające z cennika należy wpłacić na konto Ministerstwa Administracji. Złożenie zamówienia dla pracownika Ministerstwa Administracji równe jest zawarciu umowy z Ministerstwem i respektowaniu cen z cennika usług. Nieuiszczenie opłaty do 72 godzin od dnia wykonania usługi skutkuje nałożeniem dodatkowej kary równej 150% ceny podstawowej usługi, która to opłata zostanie pobrana z konta zamawiającego tamtą usługę. Za jego nieodwołalną zgodę na taki sposób pobrania opłaty uznaje się zawarcie umowy z Ministerstwem Administracji.
Pracownik Ministerstwa Administracji ustala do jakiej kategorii zalicza się czynność, którą wykonał.

Cennik nie dotyczy usług zleconych przez prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Ilekroć pojawia się w cenniku skrót PA, należy to rozumieć jako panel administracyjny forum Republiki Bialeńskiej.

Cennik dotyczy podmiotów prywatnych, jak i państwowych.
Opłatę należy uiścić wciągu 72 godzin od chwili wykonania usługi na konto BIW Ministerstwa Administracji!

I. CENNIK USŁUG NA FORUM
 1. Zmiana hasła/e-maila za poziomu PA = 150 środków wymiany
 2. Nowa kategoria forum = 100 środków wymiany
 3. Nowy dział = 200 środków wymiany
 4. Dodanie opisu działu = 50 środków wymiany
 5. Podforum w dziale = 50 środków wymiany
 6. Nowy dział z hasłem = 300 środków wymiany
 7. Założenie hasła na dział istniejący = 100 środków wymiany
 8. Zmiana hasła działu = 50 środków wymiany
 9. Stworzenie własnej grupy = 200 środków wymiany
 10. Zmiana nazwy użytkownika = 150 środków wymiany
 11. Nadanie / odebranie uprawnień moderacyjnych = 100 środków wymiany
 12. Zmiana uprawnień moderacyjnych = 50 środków wymiany
 13. Inne zlecenia nieokreślone w cenniku = od 50 do 350 środków wymiany

CENNIK USŁUG SERWERA WWW
 • Strona internetowa w usługach domeny http//serwis.bialenia.net.pl/ = 400 środków wymiany
 • Założenie bazy danych = 200 środków wymiany
 • Założenie konta dostępu do FTP do katalogu właściciela strony w ramach serwisu = 300 środków wymiany (tylko za zgodą Ministerstwa)
 • Pomoc pracownika przy tworzeniu strony WWW = 300 środków wymiany
 • Skrzynka pocztowa w domenie @bialenia.net.pl = 150 środków wymiany
 • Rejestracja konta w systemie BialeniaHost dla obywateli = 100 środków wymiany
 • Inne zlecenia nieokreślone w cenniku = od 100 do 500 środków wymiany

Każdemu pracownikowi Ministerstwa Administracji przysługuje 300 środków wymiany na bezpłatne usługi w miesiącu.
[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#2
[spoiler]
Cytat:
Cennik usług informatycznych Krajowej Rady Informatycznej

sierpień 2014

Niniejszy cennik stanowi podstawę do naliczania opłat za czynności administracyjne świadczone przez uprawnionych pracowników Krajowej Rady Informatycznej. Wszelkie należności wynikające z cennika należy wpłacić na konto centralne Republiki Bialeńskiej. Złożenie zamówienia dla pracownika KRI równe jest zawarciu umowy z instytucją i respektowaniu cen z cennika usług. Po każdej dokonanej opłacie należy okazać dowód wpłaty. Nieuiszczenie opłaty do 72 godzin od dnia wykonania usługi skutkuje nałożeniem dodatkowej kary równej 250% ceny podstawowej usługi, która to opłata zostanie pobrana z konta zamawiającego usługę. Za jego nieodwołalną zgodę na taki sposób pobrania opłaty uznaje się zawarcie umowy z Krajową Radą Informatyczną.
Pracownik KRI ustala do jakiej kategorii zalicza się czynność, którą wykonał.

Ilekroć pojawia się w cenniku skrót PA, należy to rozumieć jako panel administracyjny forum Republiki Bialeńskiej.

Cennik dotyczy podmiotów prywatnych, jak i państwowych.
Opłatę należy uiścić wciągu 72 godzin od chwili wykonania usługi na konto państwowe Republiki Bialeńskiej oraz pokazać dowód wpłaty!

I. CENNIK USŁUG NA FORUM
 1. Zmiana hasła/e-maila za poziomu PA = 150 BLN
 2. Nowa kategoria forum = 100 BLN
 3. Nowy dział = 200 BLN
 4. Dodanie opisu działu = 50 BLN
 5. Podforum w dziale = 50 BLN
 6. Nowy dział z hasłem = 300 BLN
 7. Założenie hasła na dział istniejący = 100 BLN
 8. Zmiana hasła działu = 50 BLN
 9. Stworzenie dodatkowej grupy = 200 BLN
 10. Zmiana loginu użytkownika = 150 BLN
 11. Nadanie / odebranie uprawnień moderacyjnych = 100 BLN
 12. Zmiana uprawnień moderacyjnych = 50 BLN
 13. Inne zlecenia nieokreślone w cenniku = od 50 do 350 BLN

CENNIK USŁUG SERWERA WWW
 • Strona internetowa w usługach domeny http//serwis.bialenia.net.pl/ = 400 BLN - Usługa zawieszona
 • Założenie bazy danych = 200 BLN  - Usługa zawieszona
 • Założenie konta dostępu do FTP do katalogu właściciela strony w ramach serwisu = 300 BLN (tylko za zgodą) - Usługa zawieszona
 • Pomoc pracownika przy tworzeniu strony WWW = 300 BLN
 • Skrzynka pocztowa w domenie @bialenia.net.pl = 30 BLN
 • Inne zlecenia nieokreślone w cenniku = od 100 do 500 BLN

Każdemu członkowi KRI przysługuje 200 BLN na bezpłatne usługi wciągu 6 miesięcy.
[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#3
Cytat:
Cennik usług informatycznych Krajowej Rady Informatycznej

listopad 2017 r.

Niniejszy cennik stanowi podstawę do naliczania opłat za czynności administracyjne świadczone przez członków Krajowej Rady Informatycznej. Wszelkie należności wynikające z cennika należy wpłacić na konto bankowego Krajowej Rady Informatycznej. Złożenie zamówienia dla pracownika KRI równe jest zawarciu umowy z instytucją i respektowaniu cen z cennika usług.
Opłatę należy wykonać przed rozpoczęciem wykonania usługi/produktu.

Ilekroć pojawia się w cenniku skrót PA, należy to rozumieć jako panel administracyjny forum Republiki Bialeńskiej.

Cennik dotyczy podmiotów prywatnych, jak i państwowych.
Opłatę należy uiścić na konto bankowe Krajowej Rady Informatycznej oraz okazać dowód wpłaty!

I. CENNIK USŁUG NA FORUM
 1. Zmiana hasła/e-maila za poziomu PA = 200 BLN
 2. Nowy dział/poddział = 300 BLN
 3. Przesunięcie treści = 20 BLN / wątek
 4. Dodanie opisu działu = 200 BLN
 5. Nowy dział z hasłem = 450 BLN
 6. Założenie / zmiana hasła działu = 150 BLN
 7. Ręczne nadanie grupy z poziomu PA = 150 BLN (za każdą grupę)
 8. Zmiana/przypisanie zarządzającego grupą = 150 BLN (za każdą grupę)
 9. Stworzenie dodatkowej grupy = 200 BLN
 10. Modyfikacja uprawnień grupy = 150 BLN
 11. Zmiana loginu użytkownika = 400 BLN
 12. Dodanie ogłoszenia globalnego na forum = 200 BLN
 13. Nadanie / odebranie uprawnień moderacyjnych = 200 BLN
 14. Inne zlecenia nieokreślone w cenniku = od 50 BLN

CENNIK USŁUG SERWISU WWW
 • Strona internetowa w usługach domeny bialenia.org.pl/ = 500 BLN
 • Założenie bazy danych = 200 BLN
 • Założenie konta dostępu do FTP do katalogu właściciela strony w ramach serwisu = 300 BLN (tylko za zgodą)
 • Skrzynka pocztowa w domenie @bialenia.org.pl = 50 BLN
 • zlecenie projektu KRI = wycena indywidualna
 • Pomoc członka KRI przy tworzeniu strony WWW = wycena indywidualna
 • Inne zlecenia nieokreślone w cenniku = wycena indywidualna

Każdemu członkowi KRI przysługuje 300 BLN na bezpłatne usługi wciągu 6 miesięcy.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości