Numer 3
#1
Nasze Imperium - Numer III


Raport z Dumy Bojarów.

Wybory do obecnej Dumy nie odbyły się, gdyż zgłosili się tylko trzej kandydaci: Tomasz Bagrat Dostojewski , Józef Konstanty Bagrat  i Andrzej Swarzewski. Liczba ta jest ekstremalnie niska nawet pomimo przedłużenia terminu zgłaszania kandydatur o 24 godziny i nakazu określenia przez każdego obywatela Carstwa czy kandyduje, czy nie wydanego po upływie owego przedłużonego terminu. Obecna kadencja zakończy się dziewiątego maja roku 2016.
Dziewiątego marca rozpoczęło się pierwsze posiedzenie IV kadencji. Na początku należało wybrać nowego marszałka dumy. Jedynym kandydatem był zgłoszony przez swego ojca Józef Konstanty Bagrat, który zgodził się na to jedenastego, a dzień później poprosił o rozpoczęcie głosowania. Prośba ta została spełniona, a głosowanie trwało do trzynastego marca. Piętnastego Józef został marszałkiem, a szesnastego MSW Brodrii przedstawił „Dekret MSW w sprawie poprawki do aktu Dumy Bojarów dot. gospodarki Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego”, który zostanie omówiony w artykule „reformy gospodarcze”. Debata nad nim została otwarta 18 o godzinie 19:56 przez marszałka i trwała  do 20:00 dnia 20 marca. Dwudziestego trzeciego Tomasz Bagrat-Dostojewski zażądał od Bojarów większej aktywności.

Reformy gospodarcze

Dwunastego marca brodryjski MSW opublikował w dziale ministerstwa projekt poprawki do dekretu o gospodarce. Jego celem było utworzenie mechanizmu przetargów tak, aby umożliwić innym podmiotom gospodarczym konkurencję z firmą państwową „Inwestycje Brodryjskiego MSW” i usprawnić działanie wolnego rynku. Najważniejszym kryterium w przetargach rządowych jest wiarygodność firmy uczestniczącej rozumiana jako: umiejętność wykonywania zleceń, stałość aktywności i uczciwość. W przetargach prywatnych to rozpoczynający przetarg określa kryteria. W dniu publikacji projekt ten uzyskał poparcie Mikołaja Patryka Dostojewskiego, Cara Brodrii, który już piętnastego zaproponował w tym samym temacie kolejny akt: Akt Dumy Bojarów dot. wynagrodzeń i podatków w gospodarce Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego, którego celem była gruntowna reforma gospodarcza państwa.
Od pory wprowadzenia tego prawa podstawowym bogactwem Brodryjczyków jest ziemia, która oprócz tego, że sama generuje określone dochody, to jeszcze można ją otrzymać za pełnienie określonego stanowiska. Zarobki ziemi z różnych źródeł sumują się.
Należy również wspomnieć o podatkach: podatek wynosi 15% sumy przychodów, a rozliczenie podatkowe należy opublikować do siódmego dnia danego miesiąca – inaczej MSW sam rozliczy podatek i pobierze dodatkowe 50% przychodów kary. Opodatkowaniu nie podlegają zyski z własności ziemskich. Wzór formularza podatkowego znajduje się tutaj:

Zbrojenia

W dniu 31.01.2016 otwarte zostały brodryjskie zakłady zbrojeniowe zajmujące się produkcją czołgów i uzbrojenia dla wojska. Jak wpłynęło to na życie mieszkańców?
Pierwszym ważnym czynnikiem jest powstanie wielu nowych firm – według wielu ekonomistów na jednego pracownika w sektorze przemysłu przypada trzech w usługach, więc musiało to nastąpić. Dzięki temu wzrosła konsumpcja, gdyż dobrze opłaceni robotnicy mogli więcej kupować, co spowodowało dalszy wzrost zatrudnienia w produkujących więcej fabrykach.
Kolejnym jest rozwój naukowy: zakłady zajmują się badaniami nad nową bronią, przez co wielu naukowców z całej Nordaty znajduje zatrudnienie w Brodrii. Duża część z nich zajmuje się w wolnym czasie badaniami dla cywilnych firm, poza tym nie należy zapominać, że wiele powszechnych obecnie technologii zaczynało na poligonach.
Ostatnią – i najważniejszą – rzeczą jaką uzyskano dzięki budowie jest poczucie bezpieczeństwa ludności. Teraz Carstwo jest niezależne od zagranicznych fabryk i placówek badawczych, przez co znacząco spadło ryzyko sabotażu i odcięcia dostaw w razie wojny.

Zielony Pakiet

Chcąc umożliwić wprowadzanie w życie tak zwanego „Zielonego pakietu”, czyli zbioru dekretów mających na celu poprawę stanu powietrza w Carstwie dziewiątego marca brodryjski MSW założył firmę „Inwestycje Brodryjskiego MSW”, której celem jest wprowadzanie w życie zamierzeń ministerstwa. Co prawda nie rozpoczęła ona jeszcze pracy, jednakże już przygotowano cały sprzęt i infrastrukturę konieczną do jej działania.
Niestety, ze względu na trudności prawne jedyny dekret MSW z całego pakietu został ustanowiony tylko dla Iżniewska, jednakże nie wprowadzono go w życie z powodu konieczności zmian prawa opisanych w artykule „reformy gospodarcze”. Szczęśliwie, mieszkańcy znający wyniki „Raportu o Stanie Powietrza” sami zaczęli dbać o ekologię: z bogatszych domów zniknęły piece kafelkowe, a palenie plastiku jest zwalczane przez sąsiadów palących. Ten wzrost świadomości jest niewątpliwie pierwszym i najważniejszym sukcesem reform.

Mundial

Jest nie tylko świętem dla sportu, ale również okolicznością bardzo sprzyjającą rozwojowi gospodarczemu: dzięki niemu powstał bardzo dobry „Przewodnik po Iżniewsku”, który dzięki swej jakości stał się popularny i wpłynął na rozwój turystyki w mieście jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek. Dobre skutki przyniosła również naprawa zaniedbanego przez Federację stadionu Dostojewscy-1, dzięki czemu ponownie stał się on wizytówką miasta, a wielu robotników znalazło pracę przy konserwacji i utrzymaniu. Podobne rzeczy nastąpiły również w Porcie Dostojewsk i Sankt Aleksandrovie, co zwiększyło bogactwo ludzi i umożliwiło im zajęcie się stanem środowiska.
Jednakże ważniejsze jest poprawienie relacji z innymi gospodarzami rozgrywek: Hasselandem, Bialenią i Abachazją, które pozytywnie wpłynie na handel z nimi i zachęci mieszkańców owych krajów do odwiedzenia Carstwa.

Wywiad z Królem Hasselandu z dnia 13/14.03.2015

Dziennikarz: Co Król sądzi o obecnej sytuacji w Carstwie Brodrii?

Król: Wydaje mi się, że aktywność jest poniżej potencjału tego pięknego państwa. Liczba obywateli, historia, silny władca - zdawałoby się, że Brodria posiada wszystko czego potrzeba mikronacji do prężnego rozwoju. Coś go jednak blokuje. Nie chcę mówić, że nic się nie dzieje - niektórzy starają się działać i pracować. Według mnie to wciąż jednak mało.

D: Co - według Króla - powinno zostać zrobione, aby poprawić tą sytuację?
K: Trudno mi szukać recepty dla Carstwa Brodryjskiego, ale jeśli miałbym coś doradzić to zaproponowałbym konsultacje Cara z obywatelami, podczas których Brodria powinna wyznaczyć cele i pomysły na przyszłą działalność.

D: Dziękuję. Jak Król ocenia sytuację w Hasselandzie?

K: Zależy z jakiej perspektywy na nią spojrzeć. Jeżeli porównywałbym ostatnie miesiące z poprzednimi powiedziałbym, że jest dobrze - cały czas coś dzieję, liczba obywateli też jest dość wysoka. Natomiast jeśli patrzyłbym na tygodnie to muszę przyznać, że ostatnie 7 dni były "najsłabsze" od wielu dni. Nie wiem czym spowodowane jest to nagłe osłabienie. Żeby ustalić przyczyny poprosiłem już Lorda Szambelana o zwołanie II Królewskiej Małej Rady.

D: Jak funkcjonuje gospodarka w Hasselandzie i czym różni się od tego, co funkcjonuje w Republice Bialeńskiej?

K: Jeśli miałbym być szczery - nie funkcjonuje. Mamy bank, ale ten tak naprawdę nie działa. Wydaje mi się, że próba stworzenia gospodarki w tak małym gronie jakim jest Hasseland, nie przyniosłaby efektów. Chyba tylko na poziomie Bialenii miałoby to sens, bo udałoby znaleźć się wystarczająco dużo zaangażowanych.

D: Cóż, gospodarka Republiki też nie istnieje.

K: Ale wydaje mi się, że jest szansa i potencjał, aby istniała. Jak widać cały czas prowadzone są dyskusje. Jest też nieoceniony Minister Bajtuś, który dba o nasze systemy. Może coś się w tej kwestii zmienić.

D: Faktycznie, Bajtuś jest bardzo dobrym ministrem.

Co Król sądzi o Dniu Przyjaźni Hasselandzko-Brodryjskiej?

K: Hmmh... Pomysłodawcą tego święta jestem ja i Car Mikołaj. Chcieliśmy, aby było zarówno nową płaszczyzną współpracy między naszymi narodami i ciekawym wydarzeniem międzynarodowym w trakcie mundialu, ale też aktywizacją obywateli naszych państw, gdyż organizować je będzie 4 osoby komitet złożony z obywateli Hasselandu i Brodrii. Liczę, że będzie to ciekawe wydarzenie i przyniesie ono wymierne korzyści.

D: Co Król sądzi o rządzie Carstwa i Republiki Bialeńskiej?

K: Jeśli chodzi o Carstwo, nie znam dokładnie jego składu. Już samo to świadczy o jego słabej pozycji. Według mnie za dużo tam biurokracji za mało realnej działalności. Wyjątkiem jest tamtejszy MSW, który wyróżnia się spośród Brodryjczyków swoją pracą.
Co do Bialenii są to ostatnie chwile Rządu Prezydenta Wettina. Sądzę, że Rząd sprawdzał się naprawdę nieźle. Żałuję, że Prezydent Wettin zrezygnował. Jednakże żywię nadzieję na to, że następny Rząd był równie aktywny i sprawny.

D: Co Król sądzi o poprzednich wyborach (chodzi tutaj o unieważnioną elekcję z dni 11.03 – 13.03)?

K: Jak widać, Sąd stwierdził że były one niezgodne z prawem. Na pewno wzbudziły bardzo wiele emocji - niestety głównie tych negatywnych. Przyczyną była propaganda, rozsiewanie fałszywych plotek, szantaż i wiele innych "brudnych sztuczek" ze strony jednego z kandydatów i jego sztabu.

D: Dziękuję za wywiad.

K: Również dziękuję.
Odpowiedz
#2
Dobry numer!

Jedyne zastrzeżenie, które mam to graficzne. Wprowadziłabym więcej kolorów i zmniejszyła różnice pomiędzy czcionkami.
Odpowiedz
#3
(24.03.2016, 11:44:32)Aleksandra Dostojewska-Swarzewska link napisał(a): Dobry numer!

Jedyne zastrzeżenie, które mam to graficzne. Wprowadziłabym więcej kolorów i zmniejszyła różnice pomiędzy czcionkami.

Co Pani rozumie poprzez "więcej kolorów"? Kolorowy tekst razi w oczy podczas czytania. A co do czcionek, to mogę to naprawić w każdej chwili.
Odpowiedz
#4
(24.03.2016, 11:46:31)Kamil Maciejewski link napisał(a): [quote author=Aleksandra Dostojewska-Swarzewska link=topic=4784.msg42173#msg42173 date=1458812672]
Dobry numer!

Jedyne zastrzeżenie, które mam to graficzne. Wprowadziłabym więcej kolorów i zmniejszyła różnice pomiędzy czcionkami.

Co Pani rozumie poprzez "więcej kolorów"? Kolorowy tekst razi w oczy podczas czytania. A co do czcionek, to mogę to naprawić w każdej chwili.
[/quote]

Wyróżniłabym poszczególne tytuły jakimś kolorem.
Odpowiedz
#5
(24.03.2016, 11:48:44)Aleksandra Dostojewska-Swarzewska link napisał(a): [quote author=Kamil Maciejewski link=topic=4784.msg42175#msg42175 date=1458812791]
[quote author=Aleksandra Dostojewska-Swarzewska link=topic=4784.msg42173#msg42173 date=1458812672]
Dobry numer!

Duża czcionka jest już wystarczająco wyraźnym wyróżnieniem.

Jedyne zastrzeżenie, które mam to graficzne. Wprowadziłabym więcej kolorów i zmniejszyła różnice pomiędzy czcionkami.

Co Pani rozumie poprzez "więcej kolorów"? Kolorowy tekst razi w oczy podczas czytania. A co do czcionek, to mogę to naprawić w każdej chwili.
[/quote]

Wyróżniłabym poszczególne tytuły jakimś kolorem.
[/quote]
Odpowiedz
#6
Ogólnie to bardzo dobre wydanie.  Mam tylko małą wskazówkę Kamilu na przyszłość.  W wywiadzie używasz za dużo pytań typu "Co Pan sądzi?".  Staraj się jakoś inaczej formułować pytania. 
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#7
(24.03.2016, 15:08:55)Tomasz Bagrat-Dostojewski link napisał(a): Ogólnie to bardzo dobre wydanie.  Mam tylko małą wskazówkę Kamilu na przyszłość.  W wywiadzie używasz za dużo pytań typu "Co Pan sądzi?".  Staraj się jakoś inaczej formułować pytania. 

Postaram się - sam Król zwrócił mi na to uwagę podczas wywiadu.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości