Dziennik Rozkazów Dowódcy SZ RB - sprawy personalne.
#21
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 21/P/2016

w sprawie zmiany danych personalnych
11 sierpnia 2016


Dla celów ewidencyjnych, w związku z zatwierdzeniem przez Prezydenta RB zmiany danych personalnych stwierdza się, że pułkownik Piotr Konstanty Dostojewski zmienił nazwisko na Pawłowicz.


Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#22
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 22/P/2016

w sprawie mianowania i wyznaczenia na stanowisko służbowe
7 września 20161/ Pułkownika Piotra Konstantego Pawłowicza z dniem 7 sierpnia 2016 zwalniam z pełnienia obowiązków Dowódcy Wojsk Lądowych i wyznaczam na stanowisko Dowódcy Sił Specjalnych.

2/ Powołuję do czynnej służby wojskowej ppor. w st. spocz. Iwana Pietrow.

3/ Wymienionego z dniem 7 sierpnia 2016 wyznaczam na stanowisko Dowódcy Wojsk Lądowych oraz przywracam mu stopień generała dywizji, w którym pełnił służbę wojskową w chwili przeniesienia w stan spoczynku.

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#23
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 23/P/2016

w sprawie czasowego pełnienia obowiązków
8 września 2016

W związku w urlopem marszałka Ronona Dex - w dniach 10.09-19.09.2016 obowiązki Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej pełnić będzie generał dywizji Iwan Pietrow.

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#24
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 24/P/2016

w przeniesienia do rezerwy
17 październik 2016

Admirała Hewreta Faradobusa na jego wniosek przenoszę do rezerwy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#25
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 25/P/2016

w sprawie mianowania i wyznaczenia na stanowisko służbowe
8 grudnia 20161/ Admirała Hewreta Faradobusa na jego wniosek przywracam do służby czynnej w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

2/ Wymienionego wyznaczam na wcześniej pełnione stanowisko służbowe - Zastępcy Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

3/ W czasie mojej nieobecności w Republice Bialeńskiej Admirał Hewret Faradobus pełni obowiązki Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#26
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 01/P/2017

w przeniesienia do rezerwy
20 stycznia 2017 r.

Wiceadmirała Tomasza Cyryla Dostojewskiego na jego wniosek zwalniam z obowiązków Dowódcy Marynarki Wojennej oraz przenoszę do rezerwy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Pełniący obowiązki dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
/-/ Admirał Hewret Faradobus
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#27
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 02/P/2017

w sprawie powołania Dowódcy Marynarki Wojennej
26 maja 2017 r.

Wiceadmirała Tomasza Cyryla Dostojewskiego powołuję na funkcję Dowódcy Marynarki Wojennej oraz przywracam w stan czynny.

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
/-/ Gen. bryg. Andrzej Swarzewski
#28
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 3/P/2017

w sprawie mianowania i wyznaczenia na stanowisko służbowe
30 czerwca 2017 roku
1/ Wyznaczam generała Andrzeja Swarzewskiego na stanowisko służbowe - Zastępcy Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

2/ W czasie mojej nieobecności w Republice Bialeńskiej generał Andrzej Swarzewski będzie pełnił obowiązki Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej 
(-)
Marszałek Bialenii wiceadm. Ahmed Husain-Dostojewski
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#29
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 4/P/2017

w sprawie zmiany danych personalnych
4 lipca 2017 r.


Dla celów ewidencyjnych, w związku z zatwierdzeniem przez Prezydenta RB zmiany danych personalnych stwierdza się,
że :
- pułkownik Piotr Konstanty Pawłowicz zmienił nazwisko na Pietrov.
- major Severino Castiglioni zmienił imię i nazwisko na Paolo della Chiesa.


Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii wiceadm. Ahmed Husain-Dostojewski
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#30
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 5/P/2017

w przeniesienia do rezerwy
4 lipiec 2017 r. 

Majora Paolo della Chiesa na jego wniosek przenoszę do rezerwy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, tym samym zostaje on odwołany z funkcji dowódcy statku kosmicznego "Andrzej Swarzewski".

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej 
(-)
Marszałek Bialenii wiceadm. Ahmed Husain - Dostojewski
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#31
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 6/P/2017

ws przyjęcia do służby wojskowej
14 lipiec 2017 r.

1/ Powołuję Krzysztofa Domńskiego do czynnej służby wojskowej .

2/ Otrzymuje on stopień podporuczika i zostaje przydzielony do Sił Powietrznych SZ RB.


Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej 
(-)
 wiceadm. Ahmed Husain - Dostojewski
[i][b]Marszałek Bialenii
[/b][/i]
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#32
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 6/P/2017

ws przeniesienia w stan spoczynku
14 lipiec 2017 r.

Przenosi się w stan spoczynku szeregowego Jana von Maikowskiego. 

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej 
(-)
 wiceadm. Ahmed Husain - Dostojewski
[i][b]Marszałek Bialenii
[/b][/i]
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#33
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 07/P/2017

w sprawie powołania Dowódcy Sił Powietrznych
5 sierpień 2017 r.

 Powołuję podporucznika Krzysztofa Domańskiego na stanowisko Dowódcy Sił Powietrznych  Republiki Bialeńskiej. 

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej 
(-) wiceadm. Ahmed Husain - Dostojewski
Marszałek Bialenii
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#34
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 08/P/2017

w sprawie przeniesienia żołnierzy do rezerwy oraz odwołania z funkcji
23 listopada 2017 r.

W związku z nieaktywnością w strukturach wojskowych przenoszę do rezerwy generała dywizji Iwana Pietrowa, Marszałka Ronona Dexa oraz podporucznika Krzysztofa Domańskiego. Zwalniam ich ze wszystkich pełnionych funkcji.

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-) generał brygady Andrzej Swarzewski
Marszałek Bialenii
N.N
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości