Dziennik Rozkazów Dowódcy SZ RB - sprawy logistyczne.
#1
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 01/L/2016

w sprawie kwalifikowania sprzętu w Siłach Zbrojnych
26 marca 2016

1/ W związku ze zmianami w Siłach Zbrojnych RB i koniecznością uporządkowania spraw logistycznych ustalam następujące kategorie sprzętowe:

Kategoria I – sprzęt nowoczesny, przeznaczony do dalszej eksploatacji w Siłach Zbrojnych i nie przewidywany w najbliższym czasie do wymiany, choć może być modernizowany.

Kategoria II – sprzęt starszych wzorów przeznaczony do wykorzystywania w jednostkach OT lub ograniczonego używania w wojskach operacyjnych z przeznaczeniem do jego wymiany, modernizacji lub przeniesienia do wojsk OT w miarę możliwości.

Kategoria III – sprzęt spełniający normy pola walki, ale ze względu na nietypowość i niewielkie ilości w Siłach Zbrojnych przeznaczony tylko do celów szkoleniowych, zapoznawczych i porównawczych.

Kategoria IV – sprzęt uznawany za przestarzały, ale utrzymywany w rezerwach mobilizacyjnych.

Kategoria V – sprzęt przestarzały, uznany za niezdatny do użytku w Siła Zbrojnych i przeznaczony do wyprzedania lub fizycznej likwidacji np. jako cele poligonowe, złomowanie itp.

3/ Sprzęt zaliczany jest do odpowiedniej kategorii Rozkazem Dowódcy Sił Zbrojnych.

2/ Do dnia 15.04.2016 polecam dokonać przeglądu i analizy sprzętu w Siłach Zbrojnych oraz zakwalifikowania go do odpowiednich kategorii.

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#2
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 02/L/2016

w sprawie przyjęcia sprzętu do uzbrojenia
3 maja 2016

1/ Z dniem 3.05.2016 przyjmuje się oficjalnie do uzbrojenia w Siłach Zbrojnych n/w sprzęt:

- Lekki czołg LT-5
- Mobilny system przeciwokrętowy ASML-5-M2
- Mobilny system przeciwokrętowy ASML-6-M8
- samochód terenowy UVL-6
- samochód ciężarowo-terenowy UVM-D

2/ Jednocześnie przywraca się do służby zmodyfikowaną wyrzutnię rakiet taktyczno-operacyjnych SWML-2M-LR, wraz z kierowanymi pociskami rakietowymi GGM-700.

Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#3
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 03/L/2016

w sprawie zakwalifikowania sprzętu do odpowiednich kategorii
3 maja 2016

Po przeprowadzeniu analizy posiadanego sprzętu oraz jego przydatności dla Sił Zbrojnych dokonuje się jego przydziału do kategorii ustalonych Rozkazem nr 01/L/2016:

KATEGORIA I

1/ Czołgi podstawowe:

- T-4B1.

2/ Czołgi lekkie:

- LT-5.

3/ Gąsienicowe wozy bojowe (BWP, WWO):

- CVT-5A-30 (bojowy wóz piechoty),

- CVT-5A-105 (wóz wsparcia ogniowego),

- CVT-5A-120 (wóz wsparcia ogniowego),

- ALVT-2 (amfibijny pojazd desantowy).

4/ Kołowe wozy bojowe (BWP, WWO, KTO):

- CVW-5C-IFV (bojowy wóz piechoty),

- CVW-5C-ACV (wóz wsparcia ogniowego),

- CVW-5C-SMH (moździerz samobieżny – jako WWO),

- CVW-5C-APC (transporter opancerzony),

- CVW-5B-AM (transporter sanitarny),

- AVW-4-SPC (ciężki transporter opancerzony).

5/ Opancerzone pojazdy rozpoznawcze i pojazdy ochrony:

- AWV-5-RFV (opancerzony pojazd rozpoznawczy i ochrony).

6/ Gąsienicowe transportery opancerzone (i pojazdy specjalistyczne na ich podwoziach):

- AVT-2-UR (transporter opancerzony),

- AVT-2-AM (transporter sanitarny),

- AVT-2-HQ (wóz dowodzenia),

- AVT-2-UA (transporter służb technicznych),

- AVT-2-RV (wóz pogotowia technicznego),

- AVT-2M-AR (transporter amunicyjny artylerii).

7/ Artyleria samobieżna (w tym rakietowa i przeciwlotnicza):

- SGH-6A-155 (155mm armato-haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym),

- SGA-3-203 (203mm armata samobieżna na podwoziu gąsienicowym),

- STRL-2-227 (wyrzutnia artyleryjskich pocisków rakietowych na podwoziu gąsienicowym),

- SWRL-3-122 (wyrzutnia artyleryjskich pocisków rakietowych na podwoziu kołowym),

- SAAG-3-35 (35mm przeciwlotniczy zestaw artyleryjski na podwoziu gąsienicowym).

8/ Artyleria holowana (w tym rakietowa i przeciwlotnicza):

- TM-6-120 (120mm moździerz holowany),

- TR-1-105 (105mm holowana wyrzutnia artyleryjskich pocisków rakietowych),

- AAML-2-SR (wyrzutnia przeciwlotniczych kpr).

9/ Rakietowe systemy obrony przeciwlotniczej:

- MSSA-2 (system obrony dalekiego zasięgu używany w SP),

- MSSA-3 (system obrony dalekiego zasięgu używany w WL),

- SAAM-5 (towarzyszący przeciwlotniczy rakietowy system przeciwlotniczy na podwoziach gąsienicowych).

10/ Wyrzutnie rakiet operacyjno-taktycznych:

- SWML-5-LR (wyrzutnia rakiet o-t na podwoziu amfibijnym o zasięgu 120km),

- SWML-2M-LR (wyrzutnia rakiet o-t na ciężkim podwoziu kołowym o zasięgu 700km).

11/ Wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych:

- ASML-4-M4 (wyrzutnia przeciwokrętowych pocisków kierowanych),

- ASML-5-M2 (wyrzutnia ciężkich przeciokrętowych pocisków kierowanych),

- ASML-6-M8 (wyrzutnia przeciwokrętowych pocisków kierowanych).

12/ Pojazdy specjalistyczne (techniczne, saperskie itp.):

- RVT-2A (wóz pogotowia technicznego/maszyna inżynieryjna na podwoziu czołgowym),

- RVT-2B (wóz pogotowia technicznego na podwoziu czołgowym).

13/ Samochody ciężarowo-terenowe:

- UVM-6 (wszystkie odmiany),

- UVM-5 (wszystkie odmiany),

- SVH-2 (wszystkie odmiany),

- UVM-D (wszystkie odmiany).

14/ Samochody terenowe i uterenowione:

- UVL-6 (wszystkie odmiany),

- UVL-5 (wszystkie odmiany),

- UVL-3 (wszystkie odmiany).

15/ Samochody inne:

- VLC-6MED (sanitarka podwoziu szosowym).

KATEGORIA II

1/ Czołgi podstawowe:

- T-4A,

- T-2M1.

2/ Gąsienicowe wozy bojowe (BWP, WWO):

- CVT-5-30 (bojowy wóz piechoty),

- CVT-5-120 (wóz wsparcia ogniowego).

3/ Kołowe wozy bojowe (BWP, WWO, KTO):

- CVW-5-IFV (bojowy wóz piechoty),

- CVW-5U-IFV (bojowy wóz piechoty),

- CVW-5B-APC (transporter opancerzony),

- CVW-5A-APC (transporter opancerzony),

- CVW-5A-AM (transporter sanitarny).

4/ Gąsienicowe transportery opancerzone (i pojazdy specjalistyczne na ich podwoziach):

- AVT-2-PC (transporter opancerzony),

- AVT-2M-HQ (pojazd dowodzenia),

- AVT-2-AR (transporter amunicyjny artylerii),

- AVT-2-UB (transporter służb technicznych),

5/ Artyleria samobieżna (w tym rakietowa i przeciwlotnicza):

- SGH-6-155 (155mm armato-haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym),

- SGH-5-155 (155mm armato-haubica samobieżna na podwoziu kołowym),

- SGH-2M-122 (122mm armato-haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym),

- SAAG-2M-23 (23mm artyleryjski zestaw przeciwlotniczy na podwoziu gąsienicowym),

- SAAG-2-23 (23mm artyleryjski zestaw przeciwlotniczy na podwoziu gąsienicowym).

6/ Artyleria holowana (w tym rakietowa i przeciwlotnicza):

- TH-1-105 (105mm holowana haubica),

- AAG-1-20 (20mm potrójnie sprzężone działko plot.) .

KATEGORIA III

1/ Czołgi podstawowe:

- T-3A.

2/ Gąsienicowe wozy bojowe (BWP, WWO):

- CVT-3-IFV (bojowy wóz piechoty).

3/ Gąsienicowe transportery opancerzone (i pojazdy specjalistyczne na ich podwoziach):

- AVT-1M-IFV (prototypy zmodyfikowanego AVT-1 uzbrojone w działko),

- AVT-1M-PC (prototypy zmodyfikowanego AVT-1 uzbrojone w wkm),

4/ Kołowe wozy bojowe (BWP, WWO, KTO):

- CVW-4-IFV (bojowy wóz piechoty),

- CVW-4-APC (transporter opancerzony).

5/ Artyleria samobieżna (w tym rakietowa i przeciwlotnicza):

- SGH-4-155 (155mm armato-haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym).

6/ Artyleria holowana (w tym rakietowa i przeciwlotnicza):

- TH-5-105 (105mm holowana haubica).

7/ Samochody ciężarowo-terenowe:

- UVM-N (wszystkie odmiany).

KATEGORIA IV

1/ Czołgi podstawowe:

- T-2M.

2/ Gąsienicowe wozy bojowe (BWP, WWO):

- CVT-4-IFV (bojowy wóz piechoty).

3/ Kołowe wozy bojowe (BWP, WWO, KTO):

- CVW-3B-HQ (pojazd dowodzenia).

4/ Opancerzone pojazdy rozpoznawcze:

- AVW-3 (wszystkie odmiany).

5/ Gąsienicowe transportery opancerzone:

- AVT-1 (wszystkie odmiany).

6/ Artyleria samobieżna (w tym rakietowa i przeciwlotnicza):

- SGH-2-122 (122mm armato-haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym),

- SWRL-1-122 (wyrzutnia artyleryjskich pocisków rakietowych na podwoziu kołowym),

- SAAG-1-20 (20mm artyleryjski zestaw przeciwlotniczy na podwoziu gąsienicowym).

7/ Artyleria holowana (w tym rakietowa i przeciwlotnicza):

- TH-4-155 (155mm holowana armato-haubica),

- TH-3-122 (122mm holowana armato-haubica),

- AAG-2-23 (23mm podwójnie sprzężone holowane działko przeciwlotnicze),

- SAAM-2-SR (AVT-2-AA - wyrzutnia przeciwlotnicza na podwoziu gąsienicowego transportera opancerzonego).

8/ Wyrzutnie rakiet operacyjno-taktycznych:

- SWML-2-LR (wyrzutnia rakiet o-t na ciężkim podwoziu kołowym o zasięgu 500km).

9/ Samochody ciężarowo-terenowe:

- UVM-4 (wszystkie odmiany),

- UVM-3 (wszystkie odmiany),

- UVM-2 (wszystkie odmiany).

10/ Samochody terenowe i uterenowione:

- UVL-4 (wszystkie odmiany).

KATEGORIA V

1/ Czołgi podstawowe:

- T-2B,

- T-2A.

2/ Gąsienicowe wozy bojowe (BWP, WWO):

- CVT-2 (wszystkie odmiany),

- CVT-1 (wszystkie odmiany),

- ALVT-1 (wszystkie odmiany).

3/ Kołowe wozy bojowe (BWP, WWO, KTO):

- CVW-3 (wszystkie odmiany),

- CVW-2 (wszystkie odmiany).

4/ Opancerzone pojazdy rozpoznawcze:

- AVW-2 (wszystkie odmiany).

5/ Kołowe transportery opancerzone:

- AVW-1 (wszystkie odmiany).

6/ Artyleria holowana (w tym rakietowa i przeciwlotnicza):

- TH-2-155 (155mm holowana haubica).

7/ Pojazdy specjalistyczne (techniczne, saperskie itp.):

- RVT-1A (wóz pogotowia technicznego/maszyna inżynieryjna na podwoziu czołgowym).

8/ Samochody ciężarowo-terenowe:

- UVM-1 (wszystkie odmiany).

9/ Samochody terenowe i uterenowione:

- UVL-1 (wszystkie odmiany).


Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#4
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 04/L/2016

w sprawie przyjęcia sprzętu do uzbrojenia
22 maja 2016

W związku z utworzeniem Korpusu Kosmicznego Sił Powietrznych - z dniem 22.05.2016 przyjmuje się oficjalnie do uzbrojenia w Siłach Zbrojnych n/w sprzęt:

- Statek kosmiczny typu Eksplorator.

- Samolot kosmiczny typu USK-2

- Myśliwiec kosmiczny typu LMK-1


Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#5
Cytat:
[Obrazek: Dg9l0Pp.png]


ROZKAZ
DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
NR 05/L/2016

w sprawie wycofania i przyjęcia sprzętu do uzbrojenia
7 września 2016

1. Wycofać z Marynarki Wojennej RB okręt szkolny ORB "Apfelbaumstadt" (TS-901) i ze względu na wysoki stopień zużycia przeznaczyć jednostkę na złom.

2. Wycofać z Marynarki Wojennej RB sześć trałowców typu T-200 (T-201... T-206) i ze względu na wysoki stopień zużycia jednostki zezłomować, zachowując wieże dział GSA-2-40 jako rezerwę dla innych jednostek MW RB.

3. Wycofać z eksploatacji dziesięć okrętów patrolowych typu P-100 (P-101 ... P-110) i przeznaczyć je:
-  dwie jednostki w najlepszym stanie technicznym na okręty szkolne dla MW RB.
-  osiem jednostek przeznaczyć do przekazania flotom państw zaprzyjaźnionych.

4. W zamian za okręty patrolowe P-100 i trałowce T-200 przyjąć do uzbrojenia 20 uniwersalnych okrętów patrolowych typu P-1000

5. Rozkaz wchodzi w Zycie w chwili ogłoszenia.


Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
(-)
Marszałek Bialenii Ronon Dex
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości