e-gospodarka Cesarstwa Brodryjskiego
#1
Zawiadamiam, że część obywatelska systemu e-gospodarczego jest gotowa do użytku.
Adres systemu: http://ego.bialenia.org.pl/index.php?logout
Zakładka KH i CB -> Carstwa Brodryjskiego.
W menu podstawowym dla obywateli:
I. Stan posiadania - wyświetlana jest informacja o:
1. Majątku (ilość gruntów ornych w DB; ilość terenów leśnych w DB; ilość posiadanych wsi; ilość pracujących chłopów)
2. Stanowiska (wykaz zajmowanych stanowisk wraz z wynagrodzeniem miesięcznym w SO)
3. Stan konta bankowego (wszystkim obywatelom CB założyłem konta w walucie SO w HBK).

Dodatkowe przyciski nawigacyjne:
Wniosek o nadanie wsi - można go złożyć o ile posiada się odpowiednią liczbe gruntów ornych oraz odpowiednią kwotę na koncie bankowych; w przypadku stwierdzenia przez system, że spełnia sie te warunki zostaje złożony wniosek, który musi zaakceptować JCM. Po jego akceptacji system pobierze opłatę z konta wnioskodawcy i dopisze wieś do majątku, jednocześnie zwiększając liczbe chłopów o 10.

Wycinka lasu - składamy wniosek o ile posiadamy tereny leśne i deklarujemy w nim ile DB przeznaczamy na wycinkę (system podpowiada ile max możemy wyciąć); po zaakceptowaniu wniosku przez wnioskodawcę system wypłaca jednorazowo za każdą DB 10 SO (przelew na konto wnioskodawcy - jest to jego zysk), pomniejsza liczbę terenów zalesionych o wartość zadeklarowanej wycinki, jednocześnie zwiekszając liczbę terenów ornych.

Zakup budowli - po wybraniu tej opcji pojawi sie lista dostępnych budowli do kupienia - system podpowie które budowle możemy kupić (jeśli z prawej strony nazwy będzie czerwony krzyżyk oznacz że nie mamy wystarczających środków na jego zakup; jeśli będzie zielony ptaszek - jego naciśnięcie spowoduje przejście do zakupu wybranej budowli).

II. Zeznania podatkowe

Po wybraniu tej opcji pojawi się lista wszystkich zeznań podatkowych obywatela z informacją:
1. za jaki miesiąc i rok jest zeznanie
2. kwota otrzymanego wynagrodzenia miesięcznego wynikającego z piastowanych stanowisk
3. kwota podatku, którą należy przelać do Skarbu Cesarstwa
4. dochód z ziemi (nieopodatkowany)
5. status - stan aktualny deklaracji (Czeka na wysłanie; Czeka na zapłacenie; Zakończone)
6. akcja - naciskanie odpowiednich ikonek pojawiających się w tym okienku powoduje zmianę statusu i wykonanie akcji - wysłanie deklaracji, zapłacenie podatku; wysyłke oraz przelew  system wykonuje sam - obywatel ma tylko zatwierdzić akcję.
Deklaracja podatkowa pojawi sie automatycznie na tej liście po wypłacie wynagrodzeń i dochodu z ziemi zrealizowanej w panelu administracyjnym, którą zainicjuje osoba upoważniona przez JCM do wypłat.

III. Wiadomość - opcja na razie niedostępna (myślałem o powiadamianiu o otrzymaniu wynagrodzeń i dochodach z ziemi oraz o ponagleniach w zatwierdzaniu i płaceniu podatków - poprzez e-maile, ale jak do tej pory otrzymałem zgodę od dwóch osób na wykorzystanie ich e-mail do tych i tylko tych celów, a ponieważ obowiązuje mnie ustawa o komunikacji elektronicznej i nie mam ochoty odpowiadać za "spam" e-mailowy muszę mieć takową zgodę). Te powiadomienia pojawią się wtedy w opcji komunikaty - ale to musi troche potrwać (trzeba opracować koncepcję działania takiego system).

W razie pytań, wątpliwości - PW albo w tym wątku.

System może ruszyć pod koniec miesiąca z pierwszą wypłata - ale decyzje podejmie odpowiednia władza.


Odpowiedz
#2
System e-gospodarczy Cesarstwa Brodryjskiego jest gotowy do działania.
W najbliższym czasie przedstawię instrukcje obsługi panelu administracyjnego.
Wejście do moduł zatwierdzania wniosków o lokacje wsi przeniosłem do manu obsługi obywateli z tym, że do tego modułu wejście ma tylko JCM.
Ponieważ nie dostałem zgody na używanie forumowych e-maili do powiadamiana, wprowadziłem system wiadomości, dla każdego obywatela -> po wejściu do systemu gospodarki CB pojawi sie komunikat z informacją o nowych wiadomościach i ich ilości, w przypadku braku wiadomości żaden komunikat sie nie pojawi. Na razie są dwie opcje w module wiadomości -> Nowe i Przeczytane, w nowych można je obejrzeć i zaznaczyć, że są przeczytane; w przeczytanych to samo, tyle że można je usunąć. Gdyby była potrzeba rozbudowania tego modułu to czekam na propozycje i uwagi.
Odpowiedz
#3
Dlaczego nie mogę się zalogować na e-gospodarkę ?
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#4
sprawdz w pasku adresu: http://ego.bialenia.org.pl
Odpowiedz
#5
Chodzi o to że nie zostałem zarejestrowany, nie mam nic na poczcie.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#6
Konto już dawno jest założone w systemie. Na PW podam dane.
Odpowiedz
#7
W panelu administracyjnym dodano opcję: Obywatel -> można tu przeglądać aktualną liste obywateli, sprawdzić czy dany obywatel ma konto bankowe, można pozbawić kogoś obywatelstwa lub nadać mu obywatelstwo.
Zastanawiam sie, czy ta opcja nie powinna być w panelu obywatelskim, z tym, że opcje nadawania i odbierania obywatelstwa miałby tylko uprawniony obywatel CB.
A tak poza tym system jest w pełni gotowy do użytku.
Proszę o decyzje w sprawie uprawnień, oraz czy startujemy z wynagrodzeniami pod koniec tego miesiąca, czy dopiero pod koniec maja.
Ewentualne uwagi i propozycje w tym wątku.
Do celów testowych zostałem obywatelem CB, więc przed zrobieniem zestawienia miesięcznego należy mnie pozbawić obywatelstwa, ponieważ system automatycznie naliczy mi wynagrodzenie za miesiąc.
Odpowiedz
#8
W związku ze zmianą władzy w CB proszę o decyzje nowego JCM w sprawie dalszego działania systemu e-gospodarki CB.
Odpowiedz
#9
(23.05.2016, 12:31:17)Bajtuś link napisał(a): W związku ze zmianą władzy w CB proszę o decyzje nowego JCM w sprawie dalszego działania systemu e-gospodarki CB.

Swoją opinię dotyczącą dalszego funkcjonowania e-gospodarki przedstawię w mowie koronacyjnej.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Odpowiedz
#10
Ponieważ zbliża się koniec miesiąca, a co za tym idzie termin wypłat wynagrodzeń i zysków ziemskich oraz brakiem jednoznaczności w mowie tronowej JCM pytam, czy uruchamiamy wypłaty czy dajemy sobie spokój z e-gospodarką?
Odpowiedz
#11
(30.05.2016, 19:40:57)Bajtuś link napisał(a): Ponieważ zbliża się koniec miesiąca, a co za tym idzie termin wypłat wynagrodzeń i zysków ziemskich oraz brakiem jednoznaczności w mowie tronowej JCM pytam, czy uruchamiamy wypłaty czy dajemy sobie spokój z e-gospodarką?

Możemy na razie wstrzymać działanie e-gospodarki.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Odpowiedz
#12
W porządku ... poblokuję wprowadzanie zamian.
Odpowiedz
#13
Dlaczego działanie e-Gospodarki zostało wstrzymane i kiedy nastąpi jej aktywacja ?
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#14
Decyzja należy do JCM.
Odpowiedz
#15
Wasza Wysokość, kiedy pozwolisz na dalszą pracę Gospodarki?
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#16
(05.06.2016, 14:09:40)Tomasz Bagrat-Dostojewski link napisał(a):Wasza Wysokość, kiedy pozwolisz na dalszą pracę Gospodarki?

Kiedy przeprowadzimy reformy.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Odpowiedz
#17
Rozumiem. A mógłby Wasza Wysokość określić kiedy to nastąpi?
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#18
Wasza Wysokość , co z e-Gospodarką? Kiedy i jakie reformy gospodarcze zamierzasz przeprowadzić ?
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#19
(08.06.2016, 13:47:36)Tomasz Bagrat-Dostojewski link napisał(a):Wasza Wysokość , co z e-Gospodarką? Kiedy i jakie reformy gospodarcze zamierzasz przeprowadzić ?

Reform gospodarczych nie mam zamiaru przeprowadzać, jednakże chcę wstrzymać działanie gospodarki do czasu przyjęcia nowych praw.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Odpowiedz
#20
Wasza Wysokość, w ten sposób blokujesz pracę w E-gospodarce.  Wprowadzanie praw przecież można robić w trakcie prac e-gospodarki.
Jako Kanclerz Rządu Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego wnoszę o ponowne rozpoczęcie prac E-Gospodarki.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości