Akt oskarżenia
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]
AKT OSKARŻENIA

Dane oskarżyciela : Fiodor Swirydiuk

Dane oskarżonego: Kim Myong Won

Przedmiot aktu oskarżenia:

Artykuł 13, ustęp 5 KC-K
Cytat:5.Wszczynanie sporów i znieważanie innych obywateli, pod groźbą kary wygnania.

Uzasadnienie: Owa osoba mnie obraziła i znieważyła w oczach innych. Domagam się kary wygnania jaką przewiduje ustęp 5 artykułu 13 Kodeksu Cywilno-Karnego.

Materiał dowodowy: [Obrazek: YnpEoKr.png]


/-/Fiodor Swirydiuk

Wysoki Sądzie!
Uważam, że Kim Myong Won niszczy moją reputację nazywając mnie "dzikusem". Uważam, że za takie zniesławienie powinien ponieść najsurową karę i o taką wnoszę. Proszę Prezesa PK, czyli Macieja Kamińskiego o podpisanie się pod tym.
(-)Fiodor Swirydiuk, Antyludzki rak, Wielki Książe Noklezji, najstarszy żyjący mieszkaniec Noklezji;
[Obrazek: rw3vMjB]
Odpowiedz
#2
Proszę bardzo, podpisuję się (dla uczciwości) - tylko skreśl słowo "publicznego". I wnoszę o to samo pozwolenie od Sądu, co w przypadku oskarżenia autorstwa Fryca.

Nie będę nikomu w zabawach z sądem przeszkadzał, ale też się nie zaangażuję.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#3
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 11 maja 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: książę kardynał Severino Castiglioni

po rozpoznaniu w dniu 11 maja br.
aktu oskarżenia przeciwko: Kim Myong Wonowi (Iwanowi Pietrowowi Dostojewskiemu)
oskarżonego przez: Fiodora Swirydiuka
o nazwanie dzikusem na forum Republiki Bialeńskiej, przez co dokonał znieważenia pokrzywdzonego,
to jest czyn z art.13 ust.5 Kodeksu Cywilno-Karnego

Art. 1.
Odmawia wszczęcia postępowania karnego jurysdykcyjnego w sprawie.


UZASADNIENIE

[justify]Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o sądownictwie postępowanie karne zaczyna się od wniesienia aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o sądownictwie oskarżycielem publicznym w zasadniczej większości spraw jest Prezes Policji Krajowej. W niniejszej sprawie skarga zasadnicza pochodziła od nieuprawnionego podmiotu. Podpisanie aktu oskarżenia złożonego przez pokrzywdzonego nie powoduje konwalidacji skargi. Przepis art. 11 ust. 2 ustawy o sądownictwie wyraźnie stanowi, że akt oskarżenia wnoszony jest przez oskarżyciela publicznego. Sformułowanie "wniesienie aktu oskarżenia" jest zdaniem Sądu równoznaczne z jego wcześniejszym przygotowaniem oraz złożeniem do sądu. Podpisanie cudzego aktu oskarżenia nie może być utożsamiane z jego wniesieniem. Przyjmując taką wykładnię, rolę oskarżyciela publicznego mógłby pełnić każdy, kto uzyskałby podpis Prezesa Policji Krajowej, a postępowanie karne upodobniłoby się do cywilnego. Oskarżyciel publiczny zaś sam nie musiałby wykonywać swoich obowiązków, do których należy stawianie oskarżanie podejrzanych przed Sądem. W związku z tym, orzeczono jak w sentencji.  [/justify]

/-/ książę kardynał Severino Castiglioni
Sędzia Ludowy
 
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości