Ustawa o zmianie Konstytucji
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE KONSTYTUCJI

z dnia 28 marca 2016 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa zmienia brzmienie artykułów w rozdziale VIII Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Do rozdziału VIII "Okresy szczególne" ustawy zasadniczej dodaje się artykuł 26a o następującym brzmieniu:

Cytat:Okresy szczególne określone w art. 25 oraz art. 26 ogłasza Parlament Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały bezwzględną większością głosów, a jeśli Parlament Republiki Bialeńskiej nie może się zebrać - okresy te ogłasza Prezydent Republiki Bialeńskiej określając długość jej trwania.

Artykuł 3.

ust. 3, art. 26 przyjmuje brzmienie:

Cytat:3. W okresie trwania stanu nadzwyczajnego Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Artykuł 4.

Wraz z wejściem w życie ustawy, uchyla się następujące ustępy Konstytucji Republiki Bialeńskiej:
1. ust. 2, art. 25;
2. ust. 2, art. 26.

Artykuł 5.

Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia referendum ws. zmiany konstytucji za wiążące.

(-)Mikołaj Patryk Dostojewski
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości