Ustawa o zmianie Konstytucji
#1
Cytat:
USTAWA O ZMIANIE KONSTYTUCJI

z dnia 9 kwietnia 2016 r.

Artykuł 1.

Artykuł 22 ust. 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej zyskuje brzmienie:

Cytat:W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezydenta przed końcem trwania kadencji, Prezydentem do momentu następnych wyborów, zostaje po złożeniu przysięgi, osoba stojąca aktualnie najwyżej w poniższej liście sukcesji prezydenckiej:
1. Wiceprezydent
2. Marszałek Parlamentu
3. Wicemarszałek Parlamentu
4. Sędziowie Sądu Ludowego według stażu
5. Marszałek Bialenii
6. Prezes Policji Krajowej
7. Minister właściwy ds. zagranicznych
8. Minister właściwy ds. wewnętrznych
9. Pozostali ministrowie według stażu
10. Posłowie według stażu
11. Żołnierze i policjanci według stażu
12. Pozostali obywatele według stażu

Artykuł 2.

Ustawa wchodzi w życie po 7 dniach od chwili ogłoszenia referendum ws. zmiany konstytucji za wiążące.

(-) Severino Castiglioni
p.o. Prezydenta Republiki Bialeńskiej
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości