Poczet władców [WYDZIELONO ZE STAROBIALENII]
#1
Tylko krótki poczet, żeby mniej więcej nadać ramy czasowe czemukolwiek.

Wodzowie Plemienia Lisiewskiego:
(Największe plemię na wschodzie wyspy, jedno z głównych plemion w Bialenii. Początkowo miało stolicę w Lisiewie i wokół tej miejscowości funkcjonowało, później rozrosło się na cały obecną Okręg; w szczytowych chwilach zbliżało się do Wolnogradu.
1. Świętosław, 621-658; przyjął chrzest z rąk rotryjskich mnichów i rozpoczął handel z Sarmatazją i Kontynentem Północnym. Pierwszy potwierdzony historycznie wódz Lisiewitów.
2. Bogusław, 658-702; wódz, który zbudował w Lisiewie jeden z pierwszych bialeńskich zamków, podbił kilka mniejszych wschodniobialeńskich plemion, podpisał pakty z niektórymi większymi.
3. Zygfryd, 702-719; bohaterski dowódca, który zginął w czasie zwycięskiej wojny przeciwko aharskim najeźdźcom, muzułmańskim wojownikom kontrolującym zachód Kontynentu Północnego i południowych wschód Bialenii. Bohater narodowy.
4. Zygfryd II, 719-760; twórca lisiewskiego rozwoju gospodarczego. Rozszerzył handel z Sarmatami, uzależnił gospodarczo od siebie większość plemion bialeńskich. Oprócz tego zepchnął Aharów na wyspę, uwalniając tym samym Bialenię od muzułmańskich najeźdźców.
5. Bogusław II Wielki; 760-811; wielki wódz lisiewski, zdobywca wysp Ahary i Fjary, zdobywca centralnej Bialenii, budowniczy kilkunastu zamków, twórca Paxu Bialeniae, pierwszy Wielki Książę Bialenii.

Książęta Lisiewa:
(Po utworzeniu Wielkiego Księstwa Bialenii (803) Lisiewo stało się stolicą największego regionu wewnętrznego, Księstwa Lisiewa. Ród Wodzów Plemienia Lisiewskiego (później przyjęli nazwisko Lisewscy) obsadzał trony Wielkiego Księstwa, dlatego też Lisiewo powierzono rycerzowi Alfredowi i jego potomkom.
6. Alfred; 811-843; pierwszy Książę Lisiewa, zwolennik zjednoczenia całej Bialenii oraz dalszej chrystianizacji bialeńskich plemion.
7. Zygfryd III von Alfred; 843-895; książę nazwany "Wielkim Budowniczym", zleceniodawca stworzenia kolejnych kilkunastu zamków i kilku nowych miast. Wprowadził nowe metody obsiewania pól, wykarczował wiele hektarów lasów pod budowę nowych wsi i miast. Powołał do życia pierwsze w Bialenii regionalne biskupstwo.
8. Fryderyk von Alfred; 895-934; twórca potężnej armii, która stanowiła 60% ogólnych sił Bialenii. Starał się powstrzymać ponowną ekspansję muzułmańskich Aharów poprzez gesty sympatii i wspieranie wymiany handlowej. Od 930 roku był także Hetmanem Wielkim.
9. Marcel von Alfred; 934-986; książę, który bronił Lisiewo i całą Bialenię przed Sułtanatem Ahary. Dowódca zwycięskiej obrony Lisiewa w 973 roku i przegranej bitwy morskiej pod Fjarą w 960 roku. Stworzył nowoczesną flotę, zbudował wielki port wojenny.
10. Konrad von Alfred; 986-1002; ostatni władca Księstwa Lisiewa; pomimo świetnego wojska bialeńskiego, Aharzy okazali się być zbyt trudnym przeciwnikiem. W 1001 roku padło Lisiewo, przez następny rok całe Księstwo dostało się pod okupację.

1002-1134- Okupacja aharska, brak konkretnych władz okupacyjnych.

Sułtanowie Lisiewa:
(w 1134 roku Aharzy zawarli pokój z Królestwem Bialenii, w wyniku którego jedynie większość dawnego terytorium Księstwa Lisiewa dostało się pod władzę muzułmanów. Utworzono autonomiczny Sułtanat Lisiewa, którym zarządzali nawróceni na Islam Bialeńczycy.)
11. Mohammed Al-Churi, 1134-1165; mało znana postać historyczna co do której krążą skrajnie różne opinie. Według niektórych Mohammed Al-Churi był aharskim kolaborantem, a według innych bohaterem, który uchronił lisiewską kulturę przed całkowitą islamizacją.
12. Abdullah Al-Churi, 1165-1213; sułtan, który odbudował lisiewską gospodarkę po latach wojen i wyniszczającej okupacji. Rozpoczął on handel z niepodległą Bialenią, ponownie zalegalizował chrześcijaństwo i uznał język bialeński za równorzędny do arabskiego.
13. Świętosław II Al-Churi, 1213-1250; przywódca zwycięskiego powstania anty-aharskiego, które doprowadziło do utworzenia niepodległego Sułtanatu Lisiewa, przekształconego później w II Księstwo Lisiewa. Uznawany za bialeńskiego bohatera narodowego.

II Księstwo Lisiewa:
13. Świętosław II Wielki; 1238-1250; j.w.
14. Mirosław Świętosławski, 1250-1303; wybitny polityk i dyplomata, który doprowadził do przyjęcia Lisiewa w skład Bialenii na niezwykle korzystnych warunkach. II Księstwo Lisiewa mogło mieć suwerenne wojsko, oddzielne sądy i niektóre własne prawa.
15. Władysław Świętosławski; 1303-1360; Twórca silnej i niezależnej armii, krzewiciel kultury ludowej i propagator urbanizacji. Przeniósł stolicę do Ajszaburgu, miasta zbudowanego przez swojego ojca na cześć jego babci, Sułtanki Ajszy Al-Churi.
16. Leonard Świętosławski; 1360-1412; zdobywca wysp Ahary i Fjary, zwolennik mocarstwowości Bialenii i podboju nowych terytoriów. Twórca pierwszego bialeńskiego uniwersytetu na wschodzie kraju. Zmarł bezdzietnie.

C.D.N.
N.N
Odpowiedz
#2
Maciej Kamiński lubi to.

Analogiczne poczty mogę stworzyć dla plemion Teutonów w głębokiej starożytności. Dla innych dynastii też - ale nie chcę zabierać za dużo pola od razu.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#3
Księstwo Lisiewa i Ajszaburgu:
(Zdecydowano się nadać księstwu nową nazwę i powiększyć jego terytorium)
17. Stanisław Stankowski, 1412-1460; profesor Uniwesytetu Bialeńskiego, filozof i teolog powołany na Księcia Lisiewa i Ajszaburgu po śmierci Leonarda Świętosławskiego, który nie zostawił po sobie potomków. Nowy książę rozwinął kulturę i naukę we wschodniej Bialenii, rozwijając Uniwersytet i tworząc obserwatorium astronomiczne.
18. Jarosław Stankowski, 1460-1514; profesor Uniwersytetu Lisiewskiego w dziedzinie astronomii, malarz, rzeźbiarz. Uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli bialeńskiego renesansu i zarazem jego prekursora. Powołał Senat Księstwa, złożony z inteligentów, naukowców i artystów.
19. Kazimierz Stankowski, 1514-1554; wybitny artysta renesansowy i ekonom. Twórca bogactwa Księstwa. Poszerzył przywileje szlachty i powołał sejmiki ziemskie.
20. Marian Stankowski, 1554-1598; filozof, teolog i kapłan katolicki. Nawracał muzułmanów i ateistów zamieszkujących Księstwo. Przeniósł stolicę z wielokulturowego Ajszaburgu do katolickiego Lisiewa.Zlikwidował instytucję Senatu. Zginął w 1598 roku w czasie antyksiążęcej rewolucji muzułmanów, popieranej przez szlachtę.

Sułtanat Ajszaburski
(po rewolucji islamskiej zdecydowano się powołać Sułtanat, bez wiedzy Króla Bialenii. Na jego czele stanął bogaty i arystokratyczny ród ochrzczonych Aharów.)
21. Świętosław III Alsheri, 1598-1629; pierwszy władca Sułtanatu Ajszaburskiego. Początkowo niezależny władca, później poddany Króla Bialenii. Tworzył utopijne, wielokulturowe społeczeństwo. Nie pomógł osłabionej rewolucją gospodarce, na budowy miejsc publicznych wydał większość sułtańskiego skarbca.
22. Abdullah II Alsheri, 1629-1660; zwolennik powrotu do tradycji i głębokie feudalizmu, zwolennik silnej armii, zamiast bogatej kultury. Zawiesił dotacje do placówek naukowych i oświatowych, stworzył ogromną Gwardię Sułtańską.

Księstwo Ajszaburskie
(Abdullah II zarządził, by po jego śmierci Sułtanat przekształcił się w Księstwo. Spotkało się to z aprobatą króla, dlatego też nazwa taka stała się faktem.
23. Jakub Alsheri, 1660-1703; wielki budowniczy wielu kościołów i katedr, wspólnie ze współpracownikami królewskimi zaprojektował Mesjano- miasto, które miało stać się arcydziełem bialeńskiej techniki i nowoczesności. Rozpoczął ponowne dotowanie Uniwersytetu i innych tego typu placówek.
24. Maciej Alsheri, 1703-1749; książę uznawany za twórcę Mesjano- miasta, które miało, jak wskazuje nazwa, być zbawieniem dla Bialenii, darem od Boga i wyrazem dziękczynienia Bogu. Niestety, w czasie budowy nałożył na chłopów i szlachtę wielkie podatki, co znacznie spowolniło gospodarkę i doprowadziło do feudalizacji gospodarki. Małe miasta wymarły, wśród mieszczan i szlachty zaczęło szaleć bezrobocie.
25. Ahmed Alsheri, 1749-1888; książę zajęty przede wszystkim rozbudową Mesjano i dbaniem o swoją pozycję w Królestwie. W ostatnim latach spełniły się jego polityczne ambicje, został Kanclerzem Króla Bialenii. Na końcówkę panowania Ahmeda przypada rozwój gospodarczy Janowiczów założonych przez jego najmłodszego syna.
26. Stanisław II Alsheri, 1888-1920; zwolennik reform w Księstwie. Dotował Janowicze- wielki projekt swojego brata, Jana. W 1897 roku podpisał porozumienie z protestującymi robotnikami, których interesy reprezentowała Wschodniobialeńska Socjalna Partia Robotnicza. Był jednym z twórców potęgi gospodarczej i przemysłowej regionu.
27. Andrzej Alsheri, 1920-1941; ostatni Książę Ajszaburgu. Dążył do dalszego uprzemysłowienia regionu, popierał koncepcje ojca i stryja. Obalony w wyniku Wielkiej Wojny Mikroświatowej. Po wojnie biznesmen i właściciel jednej z kopalń.
N.N
Odpowiedz
#4
Wyjaśnisz mi może, jakimi metodami Ahmed Alsheri rządził 139 lat? Super kroplówka czy co?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#5
Cytat:Wyjaśnisz mi może, jakimi metodami Ahmed Alsheri rządził 139 lat? Super kroplówka czy co?
Daty cyfra się musiała zła wcisnąć...
N.N
Odpowiedz
#6
Cytat:[quote author="Lehrabia"]Wyjaśnisz mi może, jakimi metodami Ahmed Alsheri rządził 139 lat? Super kroplówka czy co?
Daty cyfra się musiała zła wcisnąć...[/quote]
Problem w tym, że chronologię to zaburzyło.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#7
Andrzej, poprawisz Ty kiedy tego bardzo długowiecznego Ahmeda Alsheri?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#8
(05.04.2014, 19:41:42)Maciej Kamiński link napisał(a): Andrzej, poprawisz Ty kiedy tego bardzo długowiecznego Ahmeda Alsheri?
Ale serio, popraw to wreszcie.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#9
Podam za Heglem, że w kronikach hinduskich bardzo często się zdarzało by król żył 500 lat i miał kilka nóg i rąk więcej oraz latał i strzelał piorunami więc nie wiem skąd problem.
Obywatelka Najjaśniejszej Republiki Garapeńskiej i Królestwa Dreamlandu 
Poetka w "Ciemnica"
Była Premier Republiki Bialeńskiej 

Odpowiedz
#10
(19.07.2016, 21:52:16)Akrypa Rabotowicz von Primisz link napisał(a):Podam za Heglem, że w kronikach hinduskich bardzo często się zdarzało by król żył 500 lat i miał kilka nóg i rąk więcej oraz latał i strzelał piorunami więc nie wiem skąd problem.
Że to sprawa z wieku XVIII?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#11
(19.07.2016, 22:13:31)Maciej Kamiński link napisał(a):[quote author=Akrypa Rabotowicz von Primisz link=topic=512.msg52734#msg52734 date=1468957936]
Podam za Heglem, że w kronikach hinduskich bardzo często się zdarzało by król żył 500 lat i miał kilka nóg i rąk więcej oraz latał i strzelał piorunami więc nie wiem skąd problem.
Że to sprawa z wieku XVIII?
[/quote]
Ale bialenia była jak Indie które bez "pomocy" białego czlowieka nie miałyby jeszcze dlugo dobrych kronik.
Obywatelka Najjaśniejszej Republiki Garapeńskiej i Królestwa Dreamlandu 
Poetka w "Ciemnica"
Była Premier Republiki Bialeńskiej 

Odpowiedz
#12
(19.07.2016, 22:16:33)Akrypa Rabotowicz von Primisz link napisał(a):[quote author=Maciej Kamiński link=topic=512.msg52739#msg52739 date=1468959211]
[quote author=Akrypa Rabotowicz von Primisz link=topic=512.msg52734#msg52734 date=1468957936]
Podam za Heglem, że w kronikach hinduskich bardzo często się zdarzało by król żył 500 lat i miał kilka nóg i rąk więcej oraz latał i strzelał piorunami więc nie wiem skąd problem.
Że to sprawa z wieku XVIII?
[/quote]
Ale bialenia była jak Indie które bez "pomocy" białego czlowieka nie miałyby jeszcze dlugo dobrych kronik.
[/quote]
Em, nie.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#13
Jeden Chińczyk żył ponoć 170 lat.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#14
Bardzo ciekawe. Możemy stworzyć tabelę porównawczą i może nawet określić, kiedy jakiś znaczący Bialeńczyk odwiedził Hasseland - i Hasselandczyk - Bialenię, płynąc w wielkim znoju przez burzliwe morza.
https://muzeumhasselandzkie.wordpress.co...asselandu/
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.
Odpowiedz
#15
Jestem przekonany, że powinniśmy upamiętnić Ahmeda Alsheri. Nazwać jego imieniem chociaż jakiś placyck czy coś. Toż to osiągnięcie tyle przeżyć.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#16
Bardzo dziwne, że ten wątek przeglądałem i nawet napisałem post równo rok temu. Przypadek?
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#17
Żebyś to napisał godzinę wcześniej, to bym zrobił zrzut ekranu, wydrukował i oprawił w ramkę.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości