Rozporządzenie Prezydenta ws. utworzenia resortów
#1
NIEAKTUALNE ROZPORZĄDZENIE

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. UTWORZENIA RESORTÓW

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 16, ust. 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej określa się ilość i zakres kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie określa ilość ministerstw i zakres kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 2

Tworzy się następujące ministerstwa:
1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
3. Ministerstwo Kultury
4. Ministerstwo Propagandy
5. Ministerstwo Obrony Narodowej

Artykuł 3

Ministerstwa działają na podstawie upoważnień zawartych w ustawach.

1) Do kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych należy:
a) reprezentowanie i ochrona interesów Republiki Bialeńskiej oraz jej obywateli poza granicami kraju,
b) utrzymanie stosunków dyplomatycznych i nawiązywanie współpracy Republiki Bialeńskiej z innymi państwami,
c) powoływanie i odwoływanie ambasadorów lub pełnomocników w państwach traktatowych,
d) prowadzenie ewidencji ambasadorów i bialeńskich placówek dyplomatycznych,
e) prowadzenie korespondencji dyplomatycznej,
f) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

2) Do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należy:
a) prowadzenie ewidencji urzędników państwowych,
b) prowadzenie ewidencji obywateli, nadań folwarków oraz nadań odznaczeń,
c) doradztwo w zakresie prezydenckich nadań lennych,
d) doradztwo w zakresie prezydenckiej oraz ministerialnej inicjatywy ustawodawczej,
e) przygotowywanie wzorów rządowych dokumentów kancelaryjnych, 
f) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

3) Do kompetencji Ministerstwa Kultury należy:
a) działalność na rzecz sfery kulturowej,
b) sprawowanie opieki nad międzymikronacyjnymi wydarzeniami kulturowymi, mającymi miejsce w Bialenii;
c) organizacja konkursów dla obywateli,
d) sprawowanie opieki nad Wolnogradzkim Domem Kultury,
e) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

4) Do kompetencji Ministerstwa Propagandy należy:
a) propagowanie pozytywnego wizerunku rządu i Republiki Bialeńskiej pośród opinii publicznej,
b) tworzenie regularnego biuletynu, opisującego sukcesy rządu i obywateli bialeńskich,
c) wspieranie działań doraźnych Prezydenta i innych członków rządu,
d) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

5) Do kompetencji Ministerstwa Obrony Narodowej należy:
a) działalność na rzecz sfery wojskowej,
b) współpraca z Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej,
c) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

Artykuł 4

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc prawną rozporządzenie Prezydenta ws. powołania Rządu i Wiceprezydenta z dnia 6 kwietnia 2016 roku.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
[/spoiler]
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#2
NIEAKTUALNE ROZPORZĄDZENIE

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. UTWORZENIA RESORTÓW

z dnia 18 kwietnia 2016 r.
z poprawką z dnia 25 kwietnia 2016 r.

z poprawką z dnia 14 klipca 2016 r.[/i]

Na podstawie art. 16, ust. 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej określa się ilość i zakres kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie określa ilość ministerstw i zakres kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 2

Tworzy się następujące ministerstwa:
1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
3. Ministerstwo Kultury
4. Ministerstwo Propagandy

Artykuł 3

Ministerstwa działają na podstawie upoważnień zawartych w ustawach.

1) Do kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych należy:
a) reprezentowanie i ochrona interesów Republiki Bialeńskiej oraz jej obywateli poza granicami kraju,
b) utrzymanie stosunków dyplomatycznych i nawiązywanie współpracy Republiki Bialeńskiej z innymi państwami,
c) powoływanie i odwoływanie ambasadorów lub pełnomocników w państwach traktatowych,
d) prowadzenie ewidencji ambasadorów i bialeńskich placówek dyplomatycznych,
e) prowadzenie korespondencji dyplomatycznej,
f) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

2) Do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należy:
a) prowadzenie ewidencji urzędników państwowych,
b) prowadzenie ewidencji obywateli, nadań folwarków oraz nadań odznaczeń,
c) doradztwo w zakresie prezydenckich nadań lennych,
d) doradztwo w zakresie prezydenckiej oraz ministerialnej inicjatywy ustawodawczej,
e) przygotowywanie wzorów rządowych dokumentów kancelaryjnych, 
f) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

3) Do kompetencji Ministerstwa Kultury należy:
a) działalność na rzecz sfery kulturowej,
b) sprawowanie opieki nad międzymikronacyjnymi wydarzeniami kulturowymi, mającymi miejsce w Bialenii;
c) organizacja konkursów dla obywateli,
d) sprawowanie opieki nad Wolnogradzkim Domem Kultury,
e) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

4) Do kompetencji Ministerstwa Propagandy należy:
a) propagowanie pozytywnego wizerunku rządu i Republiki Bialeńskiej pośród opinii publicznej,
b) tworzenie regularnego biuletynu, opisującego sukcesy rządu i obywateli bialeńskich,
c) wspieranie działań doraźnych Prezydenta i innych członków rządu,
d) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

Artykuł 4

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc prawną rozporządzenie Prezydenta ws. powołania Rządu i Wiceprezydenta z dnia 6 kwietnia 2016 roku.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
[/spoiler]
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#3
NIEAKTUALNE ROZPORZĄDZENIE

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. UTWORZENIA RESORTÓW

z dnia 18 kwietnia 2016 r.
z poprawką z dnia 25 kwietnia 2016 r.
z poprawką z dnia 14 klipca 2016 r.


Na podstawie art. 16, ust. 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej określa się ilość i zakres kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie określa ilość ministerstw i zakres kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 2

Tworzy się następujące ministerstwa:
1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
3. Ministerstwo Kultury
4. Ministerstwo Propagandy
5. Ministerstwo Gospodarki i Finansów

Artykuł 3

Ministerstwa działają na podstawie upoważnień zawartych w ustawach.

1) Do kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych należy:
a) reprezentowanie i ochrona interesów Republiki Bialeńskiej oraz jej obywateli poza granicami kraju,
b) utrzymanie stosunków dyplomatycznych i nawiązywanie współpracy Republiki Bialeńskiej z innymi państwami,
c) powoływanie i odwoływanie ambasadorów lub pełnomocników w państwach traktatowych,
d) prowadzenie ewidencji ambasadorów i bialeńskich placówek dyplomatycznych,
e) prowadzenie korespondencji dyplomatycznej,
f) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

2) Do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należy:
a) prowadzenie ewidencji urzędników państwowych,
b) prowadzenie ewidencji obywateli, nadań folwarków oraz nadań odznaczeń,
c) doradztwo w zakresie prezydenckich nadań lennych,
d) doradztwo w zakresie prezydenckiej oraz ministerialnej inicjatywy ustawodawczej,
e) przygotowywanie wzorów rządowych dokumentów kancelaryjnych, 
f) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

3) Do kompetencji Ministerstwa Kultury należy:
a) działalność na rzecz sfery kulturowej,
b) sprawowanie opieki nad międzymikronacyjnymi wydarzeniami kulturowymi, mającymi miejsce w Bialenii;
c) organizacja konkursów dla obywateli,
d) sprawowanie opieki nad Wolnogradzkim Domem Kultury,
e) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

4) Do kompetencji Ministerstwa Propagandy należy:
a) propagowanie pozytywnego wizerunku rządu i Republiki Bialeńskiej pośród opinii publicznej,
b) tworzenie regularnego biuletynu, opisującego sukcesy rządu i obywateli bialeńskich,
c) wspieranie działań doraźnych Prezydenta i innych członków rządu,
d) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

5) Do kompetencji Ministra Gospodarki i Finansów należy:
a) prowadzenie i kontrolę e-gospodarki Republiki Bialeńskiej,
b) rozwój informatyczny systemów e-gospodarki,
c) prowadzenie ewidencji przedsiębiorstw,
d) prowadzenie informatora gospodarczego,
e) kontrola Rady Gospodarczej,
f) inne kompetencje wchodzące w zakres pracy ministerstwa.

Artykuł 4

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc prawną rozporządzenie Prezydenta ws. powołania Rządu i Wiceprezydenta z dnia 6 kwietnia 2016 roku.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus
[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#4
NIEAKTUALNE ROZPORZĄDZENIE

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. UTWORZENIA RESORTÓW

z dnia 18 kwietnia 2016 r.
z poprawką z dnia 25 kwietnia 2016 r.
z poprawką z dnia 14 lipca 2016 r.
ze zmianą z dnia 19 lipca 2016 r.
ze zmianą z dnia 15 sierpnia 2016 r.Na podstawie art. 16, ust. 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej określa się ilość i zakres kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie określa ilość ministerstw i zakres kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 2

Tworzy się następujące ministerstwa:
1) Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
2) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
3) Ministerstwo Oświecenia,
4) Ministerstwo Informacji,
5) Ministerstwo Gospodarki i Finansów,

Artykuł 3

Ministerstwa działają na podstawie upoważnień zawartych w ustawach.

1. Do kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych należy:
a) reprezentowanie i ochrona interesów Republiki Bialeńskiej oraz jej obywateli poza granicami kraju,
b) utrzymanie stosunków dyplomatycznych i nawiązywanie współpracy Republiki Bialeńskiej z innymi państwami,
c) powoływanie i odwoływanie ambasadorów lub pełnomocników w państwach traktatowych,
d) prowadzenie ewidencji ambasadorów i bialeńskich placówek dyplomatycznych,
e) prowadzenie korespondencji dyplomatycznej,
f) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

2. Do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należy:
a) prowadzenie ewidencji urzędników państwowych,
b) prowadzenie ewidencji obywateli, nadań folwarków oraz nadań odznaczeń,
c) doradztwo w zakresie prezydenckich nadań lennych,
d) doradztwo w zakresie prezydenckiej oraz ministerialnej inicjatywy ustawodawczej,
e) przygotowywanie wzorów rządowych dokumentów kancelaryjnych, 
f) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

3. Do kompetencji Ministerstwa Oświecenia należy:
a) działalność na rzecz sfery kulturowej,
b) sprawowanie opieki nad międzymikronacyjnymi wydarzeniami kulturowymi, mającymi miejsce w Bialenii;
c) organizacja konkursów dla obywateli,
d) prowadzenie konkursowego rankingu folwarków według ustalonych kryteriów,
e) aktywizacja Bialeńskiej Listy Przebojów,
f) sprawowanie opieki nad państwowymi instytucjami kulturalnymi,
g) patronat nad dziełami literatury oraz sztuki bialeńskiej,
h) wsparcie oraz działalność na rzecz edukacji narodowej,
i) wykonywania zadań zleconych przez Prezydenta.

4. Do kompetencji Ministerstwa Informacji należy:
a) współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych pod względem prowadzenia ewidencji i statysyk,
b) informowanie obywateli o toczących się przeciwko nim postępowaniach w Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej,
c) informowanie obywateli o zaległościach w rozliczeniach podatkowych systemu gospodarczego oraz o innych zaległościach wynikających z innych przepisów ustaw,
d) informowanie obywateli o trwających wyborach prezydenckich, parlamentarnych oraz o referendach,
e) tworzenie regularnego biuletynu oraz prowadzenie gazety prezydenckiej,
f) przekazywanie informacji do ambasadorów Republiki Bialeńskiej w innych państwach o imprezach sportowych i kulturalnych,
g) tworzenie raportów rządowych,
h) wspieranie działań doraźnych Prezydenta i innych członków rządu,
i) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

5. Do kompetencji Ministra Gospodarki i Finansów należy:
a) prowadzenie i kontrolę e-gospodarki Republiki Bialeńskiej,
b) rozwój informatyczny systemów e-gospodarki,
c) prowadzenie ewidencji przedsiębiorstw,
d) prowadzenie informatora gospodarczego,
e) kontrola Rady Gospodarczej,
f) inne kompetencje wchodzące w zakres pracy ministerstwa.

Artykuł 4

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc prawną rozporządzenie Prezydenta ws. powołania Rządu i Wiceprezydenta z dnia 6 kwietnia 2016 roku.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus
[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#5
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. UTWORZENIA RESORTÓW

z dnia 18 kwietnia 2016 r.
z poprawką z dnia 25 kwietnia 2016 r.
z poprawką z dnia 14 lipca 2016 r.
ze zmianą z dnia 19 lipca 2016 r.
ze zmianą z dnia 15 sierpnia 2016 r.Na podstawie art. 16, ust. 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej określa się ilość i zakres kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie określa ilość ministerstw i zakres kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 2

Tworzy się następujące ministerstwa:
1) Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
2) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
3) Ministerstwo Oświecenia,
4) Ministerstwo Informacji,
5) Ministerstwo Gospodarki i Finansów,

Artykuł 3

Ministerstwa działają na podstawie upoważnień zawartych w ustawach.

1. Do kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych należy:
a) reprezentowanie i ochrona interesów Republiki Bialeńskiej oraz jej obywateli poza granicami kraju,
b) utrzymanie stosunków dyplomatycznych i nawiązywanie współpracy Republiki Bialeńskiej z innymi państwami,
c) powoływanie i odwoływanie ambasadorów lub pełnomocników w państwach traktatowych,
d) prowadzenie ewidencji ambasadorów i bialeńskich placówek dyplomatycznych,
e) prowadzenie korespondencji dyplomatycznej,
f) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

2. Do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należy:
a) prowadzenie ewidencji urzędników państwowych,
b) prowadzenie ewidencji obywateli, nadań folwarków oraz nadań odznaczeń,
c) doradztwo w zakresie prezydenckich nadań lennych,
d) doradztwo w zakresie prezydenckiej oraz ministerialnej inicjatywy ustawodawczej,
e) przygotowywanie wzorów rządowych dokumentów kancelaryjnych, 
f) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

3. Do kompetencji Ministerstwa Oświecenia należy:
a) działalność na rzecz sfery kulturowej,
b) sprawowanie opieki nad międzymikronacyjnymi wydarzeniami kulturowymi, mającymi miejsce w Bialenii;
c) organizacja konkursów dla obywateli,
d) prowadzenie konkursowego rankingu folwarków według ustalonych kryteriów,
e) aktywizacja Bialeńskiej Listy Przebojów,
f) sprawowanie opieki nad państwowymi instytucjami kulturalnymi,
g) patronat nad dziełami literatury oraz sztuki bialeńskiej,
h) wsparcie oraz działalność na rzecz edukacji narodowej,
i) wykonywania zadań zleconych przez Prezydenta.

4. Do kompetencji Ministerstwa Informacji należy:
a) współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych pod względem prowadzenia ewidencji i statysyk,
b) informowanie obywateli o toczących się przeciwko nim postępowaniach w Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej,
c) informowanie obywateli o zaległościach w rozliczeniach podatkowych systemu gospodarczego oraz o innych zaległościach wynikających z innych przepisów ustaw,
d) informowanie obywateli o trwających wyborach prezydenckich, parlamentarnych oraz o referendach,
e) tworzenie regularnego biuletynu oraz prowadzenie gazety prezydenckiej,
f) przekazywanie informacji do ambasadorów Republiki Bialeńskiej w innych państwach o imprezach sportowych i kulturalnych,
g) tworzenie raportów rządowych,
h) wspieranie działań doraźnych Prezydenta i innych członków rządu,
i) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

5. Do kompetencji Ministra Gospodarki i Finansów należy:
a) prowadzenie i kontrolę e-gospodarki Republiki Bialeńskiej,
b) rozwój informatyczny systemów e-gospodarki,
c) prowadzenie ewidencji przedsiębiorstw,
d) prowadzenie informatora gospodarczego,
e) kontrola Rady Gospodarczej,
f) inne kompetencje wchodzące w zakres pracy ministerstwa.

Artykuł 4

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc prawną rozporządzenie Prezydenta ws. powołania Rządu i Wiceprezydenta z dnia 6 kwietnia 2016 roku.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości