Rozporządzenie Prezydenta ws. utworzenia Bialeńskiego Związku Sportowego
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. UTWORZENIA BIALEŃSKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o instytucjach publicznych.

Artykuł 1

1. Tworzy się Bialeński Związek Sportowy.
2. Bialeński Związek Sportowy odpowiada za:
a) propagowanie idei sportu w Republice Bialeńskiej,
b) rozwój różnych dyscyplin sportowych,
c) organizację rozgrywek sportowych oraz prowadzenie statysty z nimi związanych,
d) kontrolę nad klubami sportowymi na obszarze Republiki Bialeńskiej,
e) wybór bialeńskiego delegata przy Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz selekcjonera reprezentacji narodowej Bialenii,
f) współpracę ze zagranicznymi instytucjami sportowymi.


Artykuł 2

1. Funkcjonowanie Bialeńskiego Związku Sportowego określa statut.
2. W skład Bialeńskiego Związku Sportowego z urzędu wchodzą menedżerowie drużyn, grających w Lidze Bialeńskiej.
2. Do czasu uchwalenia statutu, na czele Bialeńskiego Związku Sportowego stoi p.o. Prezesa Bialeńskiego Związku Sportowego - Mikołaj Patryk Dostojewski.
3. Uchwalenie statutu, o którym mowa w ust.1, nie może nastąpić później niż tydzień po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc prawną rozporządzenie Ministra Kultury i Sportu
ws. utworzenia Bialeńskiego Związku Sportowego z dnia 02 kwietnia 2015 roku.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości