Rozporządzenie Prezydenta ws. nadania folwarków
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. NADANIA FOLWARKÓW

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 9 ust.3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 1.

Za oddanie dla Ojczyzny i wierną służbę Republice, nadaje się:
1. Wielkiemu Kniaziowi Andrzejowi Swarzewskiemu 9 folwarków,
2. Wielkiemu Kniaziowi Maciejowi Kamińskiemu 9 folwarków,
3. Wielkiemu Kniaziowi Konstantemu Jerzemu Michalskiemu 4 folwarki,
4. Kniaziowi Heinrichowi Hewretowi Wettinowi 11 folwarków,
5. Kniahini Marii von Primisz 1 folwark,
6. Kniaziowi Markusowi Wettinowi 8 folwarków i tytuł wielkiego kniazia,
7. Kniaziowi Rononowi Dex'owi 6 folwarków,
8. Kniaziowi Janowi Kaniewskiemu 8 folwarków,
9. Lordowi Kristianowi Arpedowi 1 folwark,
10. Lordowi Mikołajowi Patrykowi Dostojewskiemu 7 folwarków,
11. Lordessie Akrypie Rabotowicz von Primisz 5 folwarków,
12. Lordowi Alberto de Medici 8 folwarków,
13. Margrabiemu Guliano Montiniemu 2 folwarki,
14. Margrabiemu Alemu ibn Abiemu Talibowi 3 folwarki,
15. Śp. margrabinie Aleksandrze Dostojewskiej-Swarzewskiej 6 folwarków,
16. Margrabiemu Eddardowi Noqternowi 17 folwarków i tytuł lorda,
17. Margrabiemu Piotrowi Pawłowi de Zaymowi 6 folwarków,
18. Margrabiemu Iwanowi Pietrowowi-Dostojewskiemu 8 folwarków,
19. Hrabiemu Kamilowi Maciejewskiemu 9 folwarków i tytuł margrabiego,
20. Hrabiemu Frederickowi Hufflepuffowi 8 folwarków i tytuł margrabiego,
21. Hrabiemu Fiodorowi Swirydiukowi - 7 folwarków i tytuł margrabiego,
22. Hrabiemu Tomaszowi Bagratowi-Dostojewskiemu 6 folwarków i tytuł margrabiego,
23. Hrabiemu Hermanowi Kolineuszowi-Michalskiemu 5 folwarków,
24. Hrabiemu Ivanowi von Lichtenstainowi 3 folwarki, 
25. Hrabiemu Piotrowi Konstantemu Dostojewskiemu 2 folwarki,
26. Hrabiemu Georgowi Bashowi 1 folwark,
27. Wicehrabiemu Carlosowi Lorenzowi de Medici y Zep 1 folwark,
28. Wicehrabiemu Janowi von Maikowskiemu 2 folwarki,
29. Wicehrabiemu Karolowi Medycejskiemu 2 folwarki,
30. Wicehrabiemu Brandonowi Noqternowi 2 folwarki,
31. Wicehrabiemu Bajtusiowi 12 folwarków i tytuł hrabiego,
32. Baronowi Grzegorzowi Zagrobelnemu 2 folwarki,
33. Baronowi Józefowi Konstantemu Bagratowi 5 folwarków i tytuł wicehrabiego,
34. Baronowi Jarosławowi Michnikowi 1 folwark,
35. Baronowi Ametystowi Faradobusowi 3 folwarki,
36. Baronowi Freytonowi Camirrowi 2 folwarki,
37. Baronowi Danielowi von Wittowi 2 folwarki,
38. Baronowi Tomaszowi Anterowi 5 folwarków i tytuł wicehrabiego,
39. Szlachcicowi Prezerwatywowi Tradycji Radzieckemu 1 folwark,
40. Szlachciowi Orjonowi Surmie 1 folwark,
41. Szlachciance Irminie de Vellior 5 folwarków i tytuł baronessy,
42. Szlachcicowi Severino Castiglioni 6 folwarków i tytuł barona,
43. Szlachcicowi Janowi Lubomirskiemu 6 folwarków i tytuł barona,
44. Zdzisławowi Marlenie Pytkiewiczowi 2 folwarki,
45. Śp. Hugo Miramontesowi 1 folwark i tytuł szlachcica,
46. Michaelowi Amadeuszowi Rutzeldorfowi 1 folwark i tytuł szlachcica,
47. Marcelowi Hansowi 3 folwarki i tytuł szlachcica,
48. Paulinie Natalii Wileńskiej 1 folwark,
49. Mateuszowi Adamowi Sartoneskorsiemu 3 folwarki i tytuł szlachcica,
50. Ludwikowi Tomlinsonowi 1 folwark.

Artykuł 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości