Ustawa o zmianie ustawy 'Ordynacja Wyborcza'
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY 'ORDYNACJA WYBORCZA' Z DNIA 13 MARCA 2016 R.

z dnia 24 kwietnia 2016 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa modyfikuje treść ustawy 'Ordynacja Wyborcza' z dnia 13 marca 2016 r.

Artykuł 2.

Zmienia się treść art. 9 wzmiankowanej ustawy na następującą (naniesione zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą bądź przekreśleniem):

Cytat:Artykuł 9.

Kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać osoba, która:

1. Posiada stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 5 tygodni;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;

3. Zebrała podpisy stałych obywateli Republiki Bialeńskiej w przewidzianym terminie na zgłaszanie kandydatur w następującej ilości:

a) Jeżeli Republika Bialeńska posiada aktualnie poniżej 12 obywateli - 3 podpisy,

b) Jeżeli Republika Bialeńska posiada aktualnie od 13 do 30 obywateli - 5 podpisów,

c) Jeżeli Republika Bialeńska posiada aktualnie od 31 do 50 obywateli - 7 podpisów,

d) Jeżeli Republika Bialeńska posiada aktualnie powyżej 51 obywateli - 9 podpisów,
;

4. Zaprezentowała publicznie Plan Pracy na czas trwania najbliższej kadencji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyborów, do godziny 18:00;

5. Jest członkiem lub posiada poparcie partii politycznej, wyrażone przez jej statutowe władze;

6. Nie pełni funkcji we władzach państwowych w innych mikronacjach, z wyjątkiem państw stowarzyszonych;

7. Nie posiada obywatelstwa innej mikronacji, z wyjątkiem państw stowarzyszonych.

Artykuł 3.

Zmienia się treść art. 12 wzmiankowanej ustawy na następującą (naniesione zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą bądź przekreśleniem):

Cytat:Artykuł 12.

Kandydatem do sprawowania mandatu posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej może zostać każda osoba, która:

1. Posiada stałe obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 2 tygodni;

2. Nie pełni funkcji niepołączalnych z mandatem posła;

3. Jest członkiem partii politycznej lub zebrała liczbę podpisów równej 1/8 liczby obywateli Republiki Bialeńskiej (zaokrąglone do pełnych jedności);

4. Nie sprawowała funkcji posła w trakcie każdej z trzech ostatnich kadencji przez okres ponad połowy danej kadencji.

Artykuł 4.

Zmienia się treść art. 13 wzmiankowanej ustawy na następującą (naniesione zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą bądź przekreśleniem):

Cytat:Artykuł 13.

W wyborach parlamentarnych zgłaszać mogą się indywidualni kandydaci oraz komitety wyborcze za pośrednictwem list wyborczych.

Artykuł 5.

Ustawa wchodzi z życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia, w zgodzie z par. 1 art. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku.

(-) Alberto de Medici
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości