Obwieszczenie Marszałka Parlamentu ws. wyników referendum
#1
Cytat:
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU WS. WYNIKÓW REFERENDÓW

z dnia 24 kwietnia 2016 r.

Artykuł 1.

Niniejsze obwieszczenie ogłasza i potwierdza wyniki referendów przeprowadzonych w dniach 22 kwietnia 2016 r. - 24 kwietnia 2016 r.

Artykuł 2.

1. Frekwencja po zakończeniu referendum pierwszego wyniosła 64%, co znaczy, że głosowało 18 spośród 28 uprawnionych.

2. Frekwencja po zakończeniu referendum drugiego wyniosła 68%, co znaczy, że głosowało 19 spośród 28 uprawnionych.

3. Zgodnie z par. 4 art. 15 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku, wyniki obu referendów uznaje się za wiążące.

Artykuł 3.

1. Przedmiotem referendum pierwszego było: "Czy jesteś za przyjęciem ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 12 kwietnia 2016 r.?" (wzmiankowana ustawa znajduje się w załączniku numer 1).

a) Odpowiedzi pozytywnej "TAK" na poparcie przedmiotu referendum oddało 12 uprawnionych do głosowania, czyli 66,7% wszystkich uprawnionych.

b) Odpowiedzi negatywnej "NIE" na brak poparcia przedmiotu referendum oddało 6 uprawnionych do głosowania, czyli 33,3% wszystkich uprawnionych.

2. Przedmiotem referendum drugiego było: "Czy jesteś za przyjęciem ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r.?" (wzmiankowana ustawa znajduje się w załączniku numer 2).

a) Odpowiedzi pozytywnej "TAK" na poparcie przedmiotu referendum oddało 12 uprawnionych do głosowania, czyli 63,2% wszystkich uprawnionych.

b) Odpowiedzi negatywnej "NIE" na brak poparcia przedmiotu referendum oddało 7 uprawnionych do głosowania, czyli 36,8% wszystkich uprawnionych.

Artykuł 4.

Na podstawie par. 1 art. 29 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku:

1. Uznaje się przedmiot referendum pierwszego za przegłosowany, co oznacza zatwierdzenie zmiany w Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku przez wymaganą liczbę obywateli. Zmiana wejdzie w życie zgodnie z przedstawioną w załączniku numer 1 ustawą.

2. Uznaje się przedmiot referendum drugiego za nieprzegłosowany, co oznacza niezatwierdzenie zmiany w Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku przez wymaganą liczbę obywateli. Zmiana nie wejdzie w życie.

Artykuł 5.

Obwieszczenie wyników referendum jest skutecznie z chwilą ogłoszenia.

(-) Maciej Kamiński

ZAŁĄCZNIK NUMER 1:

Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE KONSTYTUCJI

z dnia 28 marca 2016 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa zmienia brzmienie artykułów w rozdziale VIII Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Do rozdziału VIII "Okresy szczególne" ustawy zasadniczej dodaje się artykuł 26a o następującym brzmieniu:

Cytat:Okresy szczególne określone w art. 25 oraz art. 26 ogłasza Parlament Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały bezwzględną większością głosów, a jeśli Parlament Republiki Bialeńskiej nie może się zebrać - okresy te ogłasza Prezydent Republiki Bialeńskiej określając długość jej trwania.

Artykuł 3.

ust. 3, art. 26 przyjmuje brzmienie:

Cytat:3. W okresie trwania stanu nadzwyczajnego Prezydent przejmuje uprawnienia organów władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Artykuł 4.

Wraz z wejściem w życie ustawy, uchyla się następujące ustępy Konstytucji Republiki Bialeńskiej:
1. ust. 2, art. 25;
2. ust. 2, art. 26.

Artykuł 5.

Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia referendum ws. zmiany konstytucji za wiążące.

(-)Mikołaj Patryk Dostojewski

ZAŁĄCZNIK NUMER 2:

Cytat:
USTAWA O ZMIANIE KONSTYTUCJI

z dnia 9 kwietnia 2016 r.

Artykuł 1.

Artykuł 22 ust. 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej zyskuje brzmienie:

Cytat:W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezydenta przed końcem trwania kadencji, Prezydentem do momentu następnych wyborów, zostaje po złożeniu przysięgi, osoba stojąca aktualnie najwyżej w poniższej liście sukcesji prezydenckiej:
1. Wiceprezydent
2. Marszałek Parlamentu
3. Wicemarszałek Parlamentu
4. Sędziowie Sądu Ludowego według stażu
5. Marszałek Bialenii
6. Prezes Policji Krajowej
7. Minister właściwy ds. zagranicznych
8. Minister właściwy ds. wewnętrznych
9. Pozostali ministrowie według stażu
10. Posłowie według stażu
11. Żołnierze i policjanci według stażu
12. Pozostali obywatele według stażu

Artykuł 2.

Ustawa wchodzi w życie po 7 dniach od chwili ogłoszenia referendum ws. zmiany konstytucji za wiążące.

(-) Severino Castiglioni
p.o. Prezydenta Republiki Bialeńskiej
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości