AKTUALNOŚCI
#1
[attachment id=2 msg=46594]  ZE ŚWIATA...

MODERNIZACJA LOTNICTWA CARSTWA BRODRYJSKIEGO.

[attachment id=1 msg=46594]
Jeden z pierwszych dostarczonych do CB samolotów F-10A.

W zaprzyjaźnionym Carstwie Brodryjskim trwa kompleksowa modernizacja sił zbrojnych... Po długim konkursie, w którym brały udział Zakłady Lotnicze Razor Air Tech Bialenia i Zakłady Zbrojeniowe Razor Arms Bialenia rozpoczęły się pierwsze dostawy sprzętu.

Do lotnictwa Carskich Sił Zbrojnych jako pierwszy trafił nowoczesny, wielozadaniowy samolot myśliwski F-10A/B produkcji RAT - otrzymał on w lotnictwie brodryjskim oznaczenie MI-10. Jest to pierwsza dostawa samolotów do tego kraju po długim czasie, bo wcześniejszych zakupów m.in. myśliwców F-1, które teraz właśnie będą zastępowane przez F-10/MI-10 dokonywała nieistniejąca już Federacja Brodryjska.

F-10/MI-10 to nowoczesny samolot "pola walki" skonstruowany właśnie z myślą o eksporcie, w Zakładach Lotniczych RAT. Jego głównym przeznaczeniem jest niszczenie celów powietrznych i naziemnych w czasie bezpośredniego wspierania działań wojsk lądowych. W raz z dostawą myśliwców RAT rozpoczęła też dostawy powietrznych tankowców do Carstwa Brodryjskiego. Nasze KB-8, będące odmianą również wybranego przez lotnictwo brodryjskie bombowca B-8 zostały tam nazwane TW-8 i są to pierwsze samoloty o takim przeznaczeniu w Brodrii.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#2
[attachment id=2 msg=46616]    Z KRAJU...

NOWA USTAWA O SIŁACH ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ I SŁUŻBIE WOJSKOWEJ.

[attachment id=1 msg=46616]

Nowa Flaga Sił Zbrojnych (u góry z lewej), Flaga Wojsk Lądowych (u góry z prawej)
oraz Flaga Marynarki Wojennej,  będąca jednocześnie banderą na okrętach wojennych RB (u dołu z lewej) i Flaga Sił Powietrznych (u dołu z prawej),


Wczoraj (24.04.2016) weszła w życie nowa ustawa o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej. Nowy alk prawny dotyczący naszej armii został przyjęty jednogłośnie w Parlamencie i zaczął obowiązywać po podpisaniu go przez Prezydenta Republiki i opublikowaniu w Biuletynie Ustaw.

Najważniejsze zmiany ustawowe to dostosowanie barw Sił Zbrojnych RB i poszczególnych Rodzajów Sił Zbrojnych do obecnej kolorystyki flagi państwowej RB oraz uregulowanie wreszcie zasad pełnienia służby wojskowej. Obecnie żołnierze Republiki Bialeńskiej mogą znajdować się w jednej z czterech grup:

- w służbie czynnej;
- w rezerwie;
- w stanie nieczynnym;
- w stanie spoczynku.

Jest to bardzo ważne uregulowanie, bo dotychczas "stan nieczynny" był rozumiany bardzo szeroko, a w sumie nie miał uregulowań prawnych. Obecnie ta forma służby dotyczy tylko polityków, którzy ze względu na pełnione w danym momencie funkcje nie mogą jednocześnie być żołnierzami służby czynnej - gdyż naruszałoby to nadmiernie zasady apolityczności armii. Jest to forma czasowego (na czas pełnienia politycznych funkcji) odsunięcia żołnierza od służby, bez utraty stopnia służbowego i stażu w armii, umożliwiająca natychmiastowe przywrócenie do służby na tym samym lub równorzędnym stanowisku po ustaniu przyczyn powodujących przeniesienie w stan nieczynny.

Osoby nie będące w danym momencie w służbie czynnej (z różnych przyczyn) są przenoszone do rezerwy lub w stan spoczynku. Ten ostatni dotyczy żołnierzy definitywnie rezygnujących ze służby w armii oraz osób które z różnych przyczyn opuściły Bielenię.

Kolejną zmianą ustawową jest też możliwość nadawania sztandarów naszym jednostkom wojskowym. Jest to ciekawy kierunek, który może w przyszłości zaowocować rozwojem symboliki i tradycji w Siłach Zbrojnych RB.

Wizualnym skutkiem nowej ustawy jest pojawienie się na Forum RB naramienników ze stopniami wojskowymi żołnierzy naszej armii... Co prawda sama ustawa tego nie reguluje, ale zawarto w niech zmiany w wizerunkach poszczególnych stopni wojskowych. Obecnie nasze stopnie wojskowe stały się bardziej rozbudowane i atrakcyjniejsze graficznie, co umożliwiło ich upublicznienie.

Warto podkreślić ogromne zasługi Zastępcy Dowódcy Sił Zbrojnych ds. techniczno-informatycznych Admirała Heinricha Hewreta Wettina, który był pomysłodawcą umieszczenia stopni wojskowych w profilu użytkownika oraz umożliwił to informatycznie. Jak widać nasza armia wykazuje nie tylko profesjonalizm w kwestiach narracyjno-organizacyjnych, ale też w kwestiach informatycznych, tak ważnych w wirtualnym świecie.

Jak donoszą nasze "redakcyjne wiewiórki" są już nawet pomysły szczegółowego opracowania przepisów ubiorczych, wzorów umundurowania żołnierzy RB oraz opracowania ich uzbrojenia i wyposażenia. Redakcja BPW będzie informować swoich czytelników na bieżąco o postępach w tych kwestiach.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
[attachment id=1 msg=47054]  Z KRAJU...

KOLEJNE MYŚLIWCE F-9A W SŁUŻBIE.

[attachment id=2 msg=47054]
Samolot F-9A nr 3405 w czasie pierwszego lotu po włączeniu maszyny do składu 34 Eskadry Obrony Powietrznej.

W dniu dzisiejszym 34. Eskadra Obrony Powietrznej została wyposażona w nowoczesne myśliwce przewagi powietrznej typu F-9A. Jest to kolejna dostawa tych maszyn do Sił Powietrznych, wcześniej (6 kwietnia 2016) szesnaście takich samolotów otrzymała 33. Eskadra Obrony Powietrznej stacjonująca w 2. Bazie Lotniczej koło Garbowa. Dzisiaj kolejna szesnastka tych samolotów przybyła do 34 EOP, która stacjonuje w 6. Bazie Lotniczej koło miejscowości Zielony Krzyż. Tym samym Siły Powietrzne posiadają już 32 nowoczesne samoloty myśliwskie F-9A.

Prace nad tym nowoczesnym samolotem myśliwskim służącym wywalczaniu przewagi w powietrzu, rozpoczęły się w Zakładach Lotniczych nazwanych potem "Razor Air Tech" na początku 2014. Założono wtedy, że będzie to bardzo zaawansowany samolot o dużych własnościach "stealth" oraz dużej manewrowości w walce powietrznej. Pierwsza prezentacja prototypu w locie odbyła się na pamiętnej defiladzie wojskowej w Wolnogradzie w dniu 21 marca 2014. Podczas projektowania samolotu założono, że nie będzie to samolot wielozadaniowy (choć zachowano ograniczone możliwości ataków na cele naziemne), a wyspecjalizowany w zwalczaniu celów powietrznych czyli do niszczenia samolotów agresora zanim te będą wstanie zbliżyć się do chronionych obszarów. Wymogiem była więc duża prędkość samolotu - nie tylko maksymalna, ale przede wszystkim przelotowa oraz odpowiednio duży promień bojowy, by móc przechwycić cele zanim dotrą nad terytorium Bialenii. Oprócz dużej prędkości wymagana była niska wykrywalność samolotu za pomocą stacji radarowych - w związku z tym uzbrojenie samolotu jest przenoszone nie na zewnętrznych węzłach podwieszeń, a w zamkniętych komorach kadłuba, ponieważ wszelkie zewnętrzne elementy zwiększają drastycznie skuteczne pola odbicia radiolokacyjnego. W przypadku samolotu F-9 udało się osiągnąć wartość skutecznego pola odbicia rzędu 0,001-0,002 m2 - dla porównania używany w Siłach Powietrznych RB samolot F-2C ma SPO rzędu 1,7m2, a jego wczesne wersje nawet do 5m2.

Obecnie samolot jest produkowany przez Razor Air Tech tylko w jednym wariancie czyli F-9A, ze względu na wysokie koszty samolotu odbiorca wojskowy zrezygnował z wersji dwumiejscowej (szkolno-bojowej) dla której przewidywano oznaczenie F-9B. W związku z rezygnacją z samolotów dwumiejscowych i wysokich kosztów eksploatacji maszyn F-9A - każda eskadra w nie wyposażona (a planuje się przezbrojenie w nie jeszcze kolejnych dwóch eskadr obrony powietrznej - łącznie SP RB mają mieć 64 F-9A) będzie posiadała dwa dwumiejscowe samoloty F-1B, które będą służyły do treningów nawigacyjnych i celów dyspozycyjnych. Eskadry otrzymują więc nowe etaty, które przewidują 4 czterosamolotowe klucze bojowe na F-9A i dwusamolotowy klucz treningowy na F-1B.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#4
[attachment id=1 msg=47391]  Z KRAJU...

NOWY CZOŁG LEKKI DLA NASZEJ ARMII?

[attachment id=2 msg=47391]
Czołg lekki LT-5/RA-LT-2015 podczas prób poligonowych.

Na poligonie koło Garbowa odbywają się ostatnie próby nowego czołgu lekkiego o przewidywanym oznaczeniu LT-5 (oznaczenie fabryczne RA-LT-2015). Ma to związek (jak się dowiedzieliśmy od przedstawicieli SZ RB) z mającą nastąpić wkrótce restrukturyzacją naszego Pułku Piechoty Morskiej, w którym to nowe czołgi mają zastąpić użytkowane tam dotychczas czołgi podstawowe T-4A. Lżejsze pojazdy mają ułatwić desantowanie za pomocą barek desantowych z okrętu lotniczo-desantowego ORB "Jan Leksy", a sam czołg ma być też przystosowany do przewożenia samolotami transportowymi C-7. Pojazd ten po raz pierwszy zobaczyliśmy podczas defilady w Wolnogradzie w styczniu 2015, a jego powstanie wiąże się z niedoszłym kontraktem zbrojeniowym z nieistniejąca już Kolburgią z końca 2014.

Z informacji uzyskanych w firmie Razor Arms Bialenia wynika, że jest to pojazd o masie 30 ton (35 ton z dodatkowym opancerzeniem), napędzany umieszczonym z przodu silnikiem o mocy 940 KM z wielowarstwowym pancerzem kombinowanym. Wieża pojazdu jest bezzałogowa i uzbrojona armatę 120mm i sprzężony z nią karabin maszynowy 7,62mm.Na wieży montowany jest kolejny karabin maszynowy na stanowisku kierowanym odległościowo. Cała trzyosobowa załoga zajmuje miejsca w kadłubie, a w wieży znajduje się automat ładujący pozwalający na osiąganie szybkostrzelności 6 strz./min. Zapas amunicji wynosi 45 naboi, z czego 16 znajduje się w magazynie automatu ładującego. Przy zmniejszonym zapasie amunicji w tylnej części pojazdu jest miejsce do przewiezienia jeszcze 3-4 żołnierzy. Czołg porusza się po drodze z prędkością 70 km/po drodze i do 50 km/h w terenie, a jego zasięg wynosi 500 km na drogach gruntowych i 250 km w terenie.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#5
[attachment id=1 msg=47394]  ZE ŚWIATA...

KOLEJNY MYŚLIWIEC Z RAT PRZYJĘTY DO UZBROJENIA W BRODRII.

[attachment id=2 msg=47394]
F-11B z pierwszej partii maszyn dostarczonych do Carstwa Brodryjskiego.

Lotnictwo Carstwa Brodryjskiego przyjęło do uzbrojenia wielozadaniowy samolot myśliwski F-11, będący produktem eksportowym bieleńskich Zakładów Lotniczych Razor Air Tech - Bialenia. Samolot ten otrzymał w lotnictwie Carskich Sił Zbrojnych oznaczenie MI-11. Jest to już drugi samolot myśliwski pochodzący z bialeńskiej firmy, który został przyjęty do uzbrojenia w CB, bo niedawno wcielono tam do służby lżejszy myśliwiec F-10.

Samolot F-11/MI-11 jak się dowiedzieliśmy ma stanowić główną siłę bojową tego państwa stowarzyszonego z Republiką Bialeńską i jest przez RAT dostarczany w kilku odmianach:

- wielozadaniowy, jednomiejscowy samolot myśliwski F-11A,
- dwumiejscowy samolot szkolno-bojowy F-11B,
- dwumiejscowy samolot uderzeniowy F-11C,
- jednomiejscowy samolot morski (lądowy i pokładowy) F-11SA,
- dwumiejscowy samolot morski (szkolno-bojowy) F-11SB.

F-11 to duży samolot myśliwski, charakteryzujący się zasięgiem wynoszącym ponad 3500 km i to bez użycia zewnętrznych (podwieszanych) zbiorników dodatkowych, który ma udźwig uzbrojenia do 6 ton na 10-12 węzłach podwieszeń. W zależności od odmiany może spełniać rolę samolotu myśliwskiego, samolotu przeznaczonego do ataków na cele naziemne oraz samolotu morskiego z rozbudowanym systemem do walki z okrętami. W tym ostatnim przypadku jest to również samolot pokładowy, przy czym ze względu na dużą moc silników nie potrzebuje do startu katapulty i wystarcza mu rampa startowa. W odmianie F-11C jest to wyspecjalizowany w atakach na cele naziemne samolot uderzeniowy, który najprawdopodobniej zastąpi w Carstwie Brodryjskim używane tam jeszcze od czasów Federacji Brodryjskiej samoloty FB-11, również pochodzące z dostaw firmy RAT.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#6
[attachment id=1 msg=47576]  Z KRAJU...

NOWE SAMOCHODY W SIŁACH ZBROJNYCH

[attachment id=2 msg=47576]
Samochód terenowy UVL-6 oraz UVL-6 uzbrojony w wkm i mały samochód cieżarowo-terenowy UVM-D

W dniu dzisiejszym oficjalnie do uzbrojenia Sił Zbrojnych przyjęto dwa nowe typy samochodów - niewielki samochód terenowy UVL-6 oraz lekką terenową ciężarówką UVM-D.

Jak dowiedzieliśmy się od przedstawicieli armii zakup małych samochodów terenowych jest spowodowany chęcią zapełnienia luki sprzętowej powstałem po przyjęciu (jeszcze w 2014) uniwersalnego pojazdu terenowego UVL-5, który choć sprawdza się doskonale w służbie jest samochodem stosunkowo dużym (długość 4,6m, szerokość 2,1m). W niektórych zastosowaniach stanowi to przeszkodę i żołnierze narzekali na rozmiary i masę pojazdu (pusty ponad 2,3 tony). Jednocześnie swego czasu przyjęto na wyposażenie armii uniwersalne samochody UVL-3, które będąc odmianą pojazdu cywilnego są używane wszędzie tam gdzie nie są potrzebne duże możliwości pokonywania trudnego terenu i pełnia rolę pojazdów dyspozycyjnych, zapewniają lekki transport w logistyce i komunikację pomiędzy jednostkami rozlokowanymi w różnych częściach kraju. UVL-3 z racji swojego cywilnego pochodzenia jest bardziej pojazdem "uterenowionym" (wyższe zawieszenie i napęd 4x4) niż prawdziwie "terenowym". Wymuszało to korzystanie w niektórych przypadkach z mocno przestarzałych i zwykle już zużytych lekkich samochodów terenowych UVL-1, które pamiętają nie tylko początki bialeńskich Sił Zbrojnych, ale wręcz jeszcze czasy poprzedniej państwowości.

Dla wypełnienia luki sprzętowej oraz by umożliwić wreszcie definitywne wycofanie z eksploatacji samochodów UVL-1 zakupiono samochód terenowy nazwany w wojsku UVL-6. Jest to pojazd o długości 3,5 m i szerokości 1,75 m oraz masie własnej 1,2 tony - czyli znacznie mniejszy i lżejszy niż UVL-5. Może poza kierowcą przewozić 3-4 żołnierzy lub ładunek o masie około pół tony - za to może być przenoszony nawet przez mniejsze śmigłowce na zaczepach pod kadłubem.

Drugim nowym pojazdem w armii jest stosunkowo niewielki samochód ciężarowo-terenowy nazwany UVM-D. Tym razem wprowadzono go do użytku na wiosek reorganizującej się właśnie piechoty morskiej, która potrzebowała pojazdu do holowania moździerzy 120mm i lekkich wyrzutni artyleryjskich pocisków rakietowych 105mm. Co prawda pojazdy UVL-5 z powodzeniem holują moździerze tego kalibru, a nawet lekkie haubice 105mm w jednostkach powietrzno-szturmowych, jednak przy swoich wymiarach i masie mają stosunkowo niewiele miejsca na amunicję. Stąd działony mają po dwa pojazdy - jeden przewozi obsługę i holuje moździerz/działo, a drugi przewozi amunicję. Jednak możliwości transportu śmigłowcami w piechocie morskiej są bardziej ograniczone, bo okręt desantowy zabiera tylko ograniczona ilość śmigłowców transportowych zdolnych do przenoszenia pojazdów mechanicznych.

Piechota Morska zażądała więc samochodu,który miałby dobre charakterystyki poruszania się w terenie, jako pojedynczy pojazd mógł przewozić zarówno obsługę holowanego moździerza, jak i odpowiedni zapas amunicji - a jednocześnie zmieściłby się na pokładzie śmigłowca transportowego HC-5 wraz z holowanym sprzętem. Tego warunku nie mogły spełnić UVL-5, bo mają za małą powierzchnię ładunkową, a jednocześnie nie mogły go spełnić, powszechnie używane w naszej armii pojazdy ciężarowo-terenowe UVM-5-44, bo nie mieszczą się na pokładzie śmigłowca i są zbyt ciężkie. Konieczny był pojazd mniejszy i wybór padł właśnie na UVM-D, który warunki Piechoty Morskiej spełnił.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#7
Gratuluję wspaniałej gazety oraz prężnie działającej armii.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#8
[attachment id=1 msg=47676]  Z KRAJU...

ZMIANY W PIECHOCIE MORSKIEJ

[attachment id=2 msg=47676]
1. Pułk Piechoty Morskiej podczas ćwiczeń.

Dzisiaj w dziale Marynarki Wojennej pojawiła się nowa struktura organizacyjna 1. Pułku Piechoty Morskiej. W stosunku do poprzedniej organizacji nastąpiły w tej jednostce dość znaczące zmiany. Przede wszystkim z piechoty morskiej wycofano dotychczas tam używane czołgi podstawowe T-4A, które ze względu na swoją masę 55 ton (i tak mniejszą o 7 ton od zmodernizowanych i używanych w dywizjach zmechanizowanych T-4B1) sprawiały trudności przy desantowaniu oraz zmniejszały możliwości przewozowe okrętów desantowych typu LS-300.

Obecnie oba zmechanizowane bataliony piechoty morskiej mają tylko wozy bojowe na podwoziach kołowych - łącznie każdy batalion ma 40 pojazdów czyli tyle ile wynosi możliwość przewozu jednego okrętu typu LS-300. Zamiast czołgów bataliony otrzymały po 8 wozów wsparcia ogniowego z działami 105mm oraz po 8 moździerzy samobieżnych 120mm. Pozostałe wozy bojowe batalionu to 28 kołowych bojowych wozów piechoty i 3 kołowe transportery opancerzone. Wszystkie pojazdy należą do rodziny CVW-5C, będąca podstawowym kołowym wozem bojowym w Siłach Zbrojnych RB.

Natomiast do pułku włączono kompanie lekkich czołgów LT-5 (30-35 ton), która liczy 18 pojazdów uzbrojonych w gładkolufowe armaty 120mm. Pododdział jest okrętowany na największy okręt desantowy MW RB czyli okręt lotniczo-desantowy ORB "Jan Leksy" i dowożony na brzeg za pomocą barek desantowych.

Zmiany dotknęły również pułkowy dywizjon artylerii - wycofano z niego holowane haubice 105mm (TH-1-105) i zastąpiono je holowanymi moździerzami 120mm (TM-6-120) oraz lekkimi wyrzutniami artyleryjskich pocisków rakietowych 105mm (TR-1-105). Znacznie poprawiło to możliwości desantowania oraz wsparcia lądującej piechoty morskiej. Obecnie moździerz lub wyrzutnia pocisków rakietowych wraz pojazdem holującym mogą być przewiezione na pokładzie jednego śmigłowca HC-5S, a nie jak w przypadku haubic za pomocą dwóch śmigłowców. Ponadto lekkie wyrzutnie na dwukołowym podwoziu mogą być przewiezione podobnie jak moździerze za pomocą bojowego pojazdu amfibijnego ATVL-2.

To nie jedyne zmiany w Piechocie Morskiej MW RB - pułk jako pierwsza jednostka Sił Zbrojnych otrzymał nowe karabinki automatyczne C-4, karabiny automatyczne R-4 oraz granatniki GL-4. Również do jednostki wprowadzono nowy wzór umundurowania i oporządzenia w odmiennym niż dotychczas używanym kamuflażu - zarówno nowe umundurowanie, jak i nowe wzory broni strzeleckiej mają być testowane przez żołnierzy piechoty morskiej w różnych warunkach, pod kątem oceny ich przydatności dla Sił Zbrojnych RB.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#9
[attachment id=1 msg=47677]  Z KRAJU...

WYRZUTNIE RAKIET TAKTYCZNO-OPERACYJNYCH SERII SWML-2 ZNOWU W SŁUŻBIE

[attachment id=2 msg=47677]
Zmodernizowana wyrzutnia SWML-2M-LR podczas ćwiczeń poligonowych.

Po ponad półtorarocznej przerwie do służby w Siłach Zbrojnych wracają wyrzutnie rakiet operacyjno-taktycznych SWML-2 w nowej, zmodernizowanej wersji SWML-2M-LR.

Wyrzutnie te w swojej pierwotnej wersji stanowiły uzbrojenie dawnego 6. Pułku Rakiet Taktyczno-Operacyjnych, jednak uznane za przestarzałe zostały z uzbrojenia wycofane i zastąpione lżejszymi SWML-5-LR, które to stanowią obecnie uzbrojenie  1., 2., 3. i 4. Brygady Rakietowej.

Jednak obecnie państwowe Zakłady Zbrojeniowe "Razor Arms - Bialenia" dokonały modernizacji podwozi ciężkich samochodów terenowych SVH-2, a Zakłady Lotnicze "Razor Air Tech - Bialenia" dostarczyły nowe pociski rakietowe GGM-700 - które w stosunku do poprzednich GGM-500 mają zwiększony do 700 km zasięg oraz precyzję trafienia w cel.

Umożliwiło to ponowne przyjęcie wyrzutni rakiet do uzbrojenia - przy czym w Siłach Zbrojnych jeszcze nie ustalono czy w SWML-2M-LR zostanie przezbrojona któraś z istniejących brygad rakietowych czy może powstanie nowa jednostka rakietowa uzbrojona zarówno w rakiety operacyjno-taktyczne, jak i w ciężkie pociski rakietowe dalekiego zasięgu do zwalczania celów morskich, która będzie miała za zadanie bronić rozległych i słabo zaludnionych oraz posiadających niezbyt rozwiniętą infrastrukturę drogową obszarów Anatolii.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#10
[attachment id=1 msg=49463]  Z KRAJU...

POWSTAŁ KORPUS KOSMICZNY SIŁ POWIETRZNYCH

[attachment id=2 msg=49463]
Wojskowa stacja orbitalna oraz myśliwiec kosmiczny LMK-1

W ostatnich dniach Siły Zbrojne ujawniły istnienie programu zmierzającego do wojskowej obecności w przestrzeni kosmicznej, w ramach którego zbudowano stację orbitalną o przeznaczeniu wojskowym oraz zakupiono dla Sił Zbrojnych RB pojazdy kosmiczne. Wkrótce po pierwszych informacjach, 22 maja br. Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej wydał rozkaz na mocy którego w ramach Sił Powietrznych utworzono "Korpus Kosmiczny".

Korpus na razie znajduje się w fazie organizacji i dysponuje jednym dużym statkiem kosmicznym (identycznym jak używane już półtora roku statki Bialeńskiego Programu Kosmicznego typu "Eksplorator"), dwoma samolotami kosmicznymi nowego typu USK-2 oraz lekkimi myśliwcami kosmicznymi LMK-1 przeznaczonymi do działań bojowych na orbicie Pollinu i w jego bezpośredniej bliskości. Bazą kosmiczną jest wspomniana stacja orbitalna, a w planach jest budowa bazy naziemnej bo dotychczas wojskowe pojazdy kosmiczne operują z cywilnego kosmodromu Bialeńskiej Agencji Kosmicznej.

Korpus Kosmiczny ściśle współpracuje z Bialeńskim Programem Kosmicznym, a jednym z jego zadań jest właśnie ochrona działań cywilnych w przestrzeni kosmicznej. Planowana jest budowa dalszych baz orbitalnych i to nie tylko na orbicie Pollinu, ale także na orbitach innych planet i księzyców, rozwój bojowych pojazdów kosmicznych bo na razie jedynym, typowym bojowym statkiem kosmicznym jest LMK-1, a pozostałe to w zasadzie pojazdy cywilne przystosowane do działań w ramach wojskowego programu obecności w v-kosmosie.

Pierwszy międzyplanetarny statek kosmiczny SZ RB został nazwany imieniem zasłużonego dla kraju i jego Sił Zbrojnych byłego Prezydenta RB Andrzeja Swarzewskiego, który jeszcze u zarania Republiki i w chwili tworzenia Sił Powietrznych nieco żartobliwie zapytał: Jakieś eskadry/brygady od obiektów pozaziemskich też będą?. Jego słowa okazały się "prorocze" i po ponad dwóch latach rozwoju Sił Zbrojnych doczekaliśmy pierwszej formacji wojskowej w v-kosmosie.

Zapewne niedługo usłyszymy o kolejnych działaniach naszych Sił Zbrojnych w v-kosmosie, podobnie jak można oczekiwać dalszego i prężnego rozwoju Bialeńskiego Programu Kosmicznego.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości