Rozporządzenie Prezydenta ws. nadania folwarków
#1
[quote]
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. NADANIA FOLWARKÓW

z dnia 1 maja 2016 r.

Na podstawie art. 9 ust.3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 1.

Za oddanie dla Ojczyzny i wierną służbę Republice, nadaje się:
1) Wielkiemu Kniaziowi Andrzejowi Swarzewskiemu 1 folwark,
2) Wielkiemu Kniaziowi Maciejowi Kamińskiemu 1 folwark,
3) Kniaziowi Heinrichowi Hewretowi Wettinowi 2 folwarki i tytuł Wielkiego Kniazia,
4) Kniaziowi Rononowi Dexowi 2 folwarki,
5) Lordowi Eddardowi Noqternowi 2 folwarki,
6) Lordowi Mikołajowi Patrykowi Dostojewskiemu 1 folwark,
7) Margrabiemu Tomaszowi Bagratowi-Dostojewskiemu 2 folwarki,
8) Margrabiemu Iwanowi Pietrowowi-Dostojewskiemu 1 folwark,
9) Margrabiemu Piotrowi Pawłowi de Zaymowi 1 folwark,
10) Margrabiemu Frederickowi Hufflepuffowi 1 folwark,
11) Hrabiemu Bajtusiowi 3 folwarki,
12) Baronowi Ametystowi Faradobusowi 2 folwarki,
13) Baronowi Severinowi Castiglioniemu 1 folwark,
14) Aaronowi Ramsey'owi 1 folwark.

Artykuł 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości